Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 3. 11. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 27. 10. 2019 do neděle 3. 11. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 3. 11. Zprávy 280 zpravodajů ze 66 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích se dokončují podzimní práce, na mnoha místech je hlášen opět vzrůstající tlak hrabošů a vzrůstající sucho. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 6 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí Čechy a Slezsko.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

 

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BRNO-VENKOV: 'Ozimy seté po meziplodinách po prvním říjnovém týdnu vzcházejí pouze místy, na více než polovině plochy stále čekají na srážky, které by doplnily vláhu vytáhlou meziplodinami.'
BRUNTÁL: 'Přetrvávající sucho, srážky cca 5 mm, v případě takto suché zimy bude jaro obrovský problém, hlodavci v normě, '
BŘECLAV: 'Poměrně rychle se snižuje vláha ve vrstvě do 30 cm a v nižších vrstvách je nedostatek vláhy stále. Za celý říjen byly srážky kolem 50 mm, což vzhledem k teplému počasí bylo poměrně málo.'
BŘECLAV: 'Týden beze srážek.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Minulý týden napršelo 4,5 mm. Kopali jsme stoku, do cca 15 cm je nějaká vlhkost, poté do cca 80 je sucho a prašno.'
DĚČÍN: 'Srážky byly jemné, půda je dobře přijala, v množství cca 5mm za celý týden. Půda na loukách je vlhká, v lesích je pod spadaným listím sucho.'
HAVLÍČKŮV BROD: ' Nadále docházelo k prohlubování sucha v důsledku malých srážek od 4 - 5 mm zejména ve spodní vrstvě půdy, naštěstí teploty byly výrazně menší než v uplynulých týdnech. Půda po orbě je velmi suchá, problém zatím nemají řepky, ozimé obiloviny stagnují.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Napršelo 11 mm vody, pod mrakem'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné projevy sucha nebyly pozorovány, minulý týden naměřeny 4mm srážek'
HODONÍN: 'Celkově naměřené srážky v tomto období 0 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky minulý týden - 5 mm (1 mm, 4 mm), srážky za říjen 2019 - 41 mm, srážky za období leden - říjen 2019 - 522 mm (v roce 2018 - 365 mm), porosty ozimých pšenic mají 450 až 550 rostlin na m2.'
CHOMUTOV: 'Srážky za poslední týden 13,8 mm'
CHRUDIM: 'Slunečné počasí minulého týdne bylo v pátek přerušeno přechodem fronty a drobnými srážkami (celkem pátek–neděle 7 mm). Tyto srážky stačily k ovlhčení povrchu půdy, v žádném případě to však neznamenalo, že půdní profil je přesycen vodou. Stále přetrvává ne nijak extrémní, ale přeci jen sucho. Voda v krajině chybí, průtoky v potocích a řekách jsou na minimu. '
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 7 mm, za měsíc říjen celkem 57 mm srážek. Setí ozimů dokončeno, probíhá zimní orba, hnojení a zaorávání hnoje k cukrové řepě.'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek je 16 mm. '
KOLÍN: 'Přes víkend napršelo cca 10 mm. Současné mlhavé počasí způsobuje mokrý povrch, ale ve spodu je půda suchá. '
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky 3 mm. Svraskalá kůra u listnatých školkovanců. '
KROMĚŘÍŽ: 'Stromy bez přírůstku, špatná klíčivost, opad plodů, předčasně ukončení vegetace, listový aparát špatně stimuluje, snížená odolnost chorob a škůdců. '
KROMĚŘÍŽ: 'Výnos cukrovky a především výskyt houbových chorob, jejich brzký nástup (začátek srpna 2019) způsobil vysokou ztrátu v cukernatosti.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky minulý týden 18 mm. Vrchní vrstva půdy (20 cm) mokrá, při hluboké orbě (30 cm) se vyorává suchá zem'
LOUNY: 'Za poslední týden 6 mm srážek. Součet 1. až 10. měsíc 420mm'
MĚLNÍK: 'Za měsíc říjen 18mm srážek, z toho 16mm v prvním týdnu'
MLADÁ BOLESLAV: '11 mm, stále se při orbě práší, vlhko do cca 15 cm, meliorace suché, vodoteče z lesa suché, rybníky bez vody'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po dvou týdnech bez deště nám o uplynulém víkendu spadlo cca 17mm srážek. Současný průběh počasí s dosud poměrně vysokými teplotami prospívá všem zasetým plodinám. Poslední plochy ozimů zaseté 23–24.10 jsou již venku". Největší problém se mi tento podzim jeví živočišní škůdci tipu hmyzu. Nejhorší stav je asi v řepce. Po vzejití byla decimována 1. housenkami osenice, které způsobily výpadky rostlin. 2. jsou v současné době kořeny řepek všude napadeny květilkou zelnou. (Na větších rostlinách lze nalézt i 8 larviček, okusujících kořeny). Zde není ochrana možná a těžko odhadovat, jak takto poškozené rostliny dokáží přezimovat. Každopádně se bude na jaře jednat nepochybně o vstupní bránu pro houbové choroby.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za poslední týden zejména díky trvalejšímu dešti v závěru období se vlhkost v půdě zvýšila v horním profilu. Necelých 13 mm srážek spolu s dalšími očekávanými srážkami a již nižšími teplotami (konec vegetačního období) příznivě působí na zasakování srážek do větší hloubky.'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky za minulý týden jsou téměř neměřitelné, pohybují se do 0,5 mm. Od 10. října neevidujeme významnější srážky, takže lehčí půdy vysychají. U zasetých ozimů se začíná projevovat dopad suššího období, které trvá přes tři týdny. Není to zlé, ale mohlo to být lepší.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden jeden srážkový úhrn do 4–5 mm, první výrazný mrazík v pátek, teploty klesly na -2 až -5 °C. Jinak poměrně teplo na tento podzimní čas, tlak hlodavců je stále střední. Nastoupily mšice na řepce a na obilovinách.'
NYMBURK: 'Srážky so až ne 9,6 mm daly pozdě setým ozimům naději na vzejití'
NYMBURK: 'Za sledované období jsme zaznamenali 14,1 mm srážek. Celkový úhrn za říjen 34 mm což je průměrné číslo. Voda ve studni stále chybí. Průměrná teplota za říjen 11,3 °C což je nad dlouhodobým průměrem.'
OPAVA: 'I když teploty jsou již nižší, půdní profil tak už neprosýchá. Existují jen minimální propršky.'
OPAVA: 'Minulý týden spadly 2 mm srážek, což situaci nezměnilo. Svrchní vrstva půdy je proschlá, ale stav není kritický.'
OPAVA: 'Pouze 3,5mm, ranní mlhy, přízemní mrazíky až -4,4°C, probíhá sklizeň cukrovky a kukuřice na zrno.'
OPAVA: 'Srážky 28. 10. 5019 - 2,5 mm, horší vzcházení porostů pšenic setých po 15. 10. 2019'
PÍSEK: 'Za minulý týden je úhrn srážek 7mm - nepatrné zlepšení'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 44. týdnu jsme na stanici v Lužanech (PJ) naměřili 9,5 mm ve 4 srážkových dnech. Měsíc říjen byl na naší stanici o 2,2°C teplejší než 60-letý normál (prům. 10,2°C, normál 8,0°C) a srážek jsme naměřili 28,7 mm (73,8% normálu = -10,2mm). Srážkový deficit od počátku roku dosáhl -91,6 mm a -27 srážkových dnů.'
PLZEŇ-SEVER: 'I přes mírně podnormální množství srážek je půda přiměřeně vlhká, podmínky pro růst ozimů jsou dobré. Množství srážek za období od 27. 10. do 2. 11.2019 na lokalitě Krukanice: 8,2 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Srážky so - ne 9,6 mm daly pozdě setým ozimům naději na vzejití'
PRAHA-ZÁPAD: 'Úhrn srážek za minulý týden je 4,1 mm. Půda v horní vrstvě vlhká, plastická. V hlubší vrstvě okolo 30 cm je vidět, že vlhkost půdy se snižuje.'
PRACHATICE: 'Ochlazení, noc +3 až -4 °C, den okolo 10°c. V pondělí 6 mm srážek, v neděli 1 mm. Větrné počasí, oblačné až polojasné. Trvá suché počasí, zaseté ozimy po kukuřicích pomalu vzchází, poznamenané suchem. Půda do 10 cm suchá, sypkou strukturu.'
PŘEROV: 'Sucho zatím nemá žádný katastrofální dopad na podzimní plodiny. Ovšem v naší oblasti se již začíná projevovat potřeba dalšího přísunu vody. Stále jsou největším nebezpečím přemnožení hraboši. Část porostů řepky byla již zlikvidována. Budou problémy s narušeným osevním postupem. Situace s přemnoženými hraboši je zatím díky legislativě a manipulací s veřejností po celý podzim neřešitelná. '
PŘÍBRAM: 'O víkendu spadlo v okolních katastrech od 7 do 11 mm srážek. Dnes při orbě pod vlhkým povrchem z hloubky cca 22 až 25 cm vyoráváme občas suchou zem. Současně sklízíme kombajnem brambory a vyoráváme hroudy, které po rozbití jsou uvnitř suché a prašné. Na polích se vláha drží ve vrstvě 15 až 25 cm maximálně. Pro současný vývoj porostů ozimů dostačující. Přesto stále je horní provlhčená vrstva oddělena cca 30 cm suchým horizontem od hlubšího podorničí. To bude mít asi špatný vliv na kořeny stromů. Také nevím, jak se podaří kořenům řepky tuto přeschlou vrstvu překonat a dostat kořeny do spodní vlhké zóny. V neděli po dešti jsem byl v lese. Všude se zdálo mokro. Po kameny jen suchá zem, pod mechem zase jen suchá zem. I v lesích je sucho!!! O doplnění vody do spodních vrstev půdy zatím nelze ani uvažovat.'
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 1,1°C, 3 mm srážek'
ROKYCANY: Týdenní úhrn srážek 7,1 mm'
SEMILY: 'Do sledovaného období spadá poměrně intenzivní déšť z minulé neděle na minulé pondělí.'
STRAKONICE: 'Ochlazení, noc +3 až -4 °C, den okolo 10°c. V pondělí 6 mm srážek, v neděli 1 mm. Větrné počasí, oblačné až polojasné. Trvá suché počasí, zaseté ozimy po kukuřicích pomalu vzchází, poznamenané suchem. Půda do 10 cm suchá, sypkou strukturu.'
STRAKONICE: 'Pro občasný mráz již srážky neměříme. Výraznější srážky v uplynulém týdnu nebyly, jen drobný, krátký deštík a poprchávání.'
ŠUMPERK: 'Zaznamenány 2 mm srážek.'
TÁBOR: 'Více jak 14 dní nepršelo a voda na polích začíná chybět.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Na začátku týdne spadlo jen 2,3 mm srážek. V půdě zatím dostatek vláhy. Za poslední 3 měsíce srážky v normálu, ale jsou značné rozdíly v množství srážek mezi jednotlivými dekádami v rámci měsíce.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Srážky byly jemné, půda je dobře přijala, v množství cca 5mm za celý týden. Půda na loukách je vlhká, v lesích je pod spadaným listím sucho.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Množství srážek do 3. 11. 2019 - 7,oohod.-3,8 mm '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky pouze 2 mm. Ozimy jsou vzešlé. Navzdory poměrně teplému počasí a již 3. týdnu s velmi nízkými úhrny srážek, se dá říci, že škodlivá činnost hrabošů se snižuje, až zastavuje.'
VSETÍN: 'Stav porad stejný, bez srážek.'
ZLÍN: 'Úhrn srážek jen 2 mm, přetrvává dále velmi teplé a suché počasí, porosty ozimů jsou přibržděny počínajícím suchem ve vrstvě do 20 cm a pozdně seté jen velmi pozvolna vzcházejí'
ZLÍN: 'V KÚ Vrbětice (ZL) jsem zaznamenal dne 28. 10. 2019 cca 2 mm srážek a dne 2. 11. 2019 cca 0,5 mm srážek.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 1,5 mm srážek, za říjen 26,9 mm a od začátku roku do konce října 375,3 mm, což je o cca 50 mm méně než v loňském roce.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 5 mm srážek na všech zmíněných katastrech.'
 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 21. 4. 2021

  Sucho je nyní nejhorší za 2000 let

  Pomalý trend vysychání začal už v období starověku. Od počátku dvacátého století se ale výrazně zrychluje a v posledním půlstoletí je čtyřicetkrát rychlejší než za celé sledované období.
  Bioklimatolog prof. Miroslav Trnka rozebírá tuto skutečnost podrobněji pro Lidové noviny.
  Celý článek k přečtení ZDE.

 • 19. 4. 2021

  Letokruhy odhalují klima za Caesara

  Jaké bylo sucho na území dnešního Česka za Julia Caesara nebo při příchodu Slovanů? Otázka, na niž dokáže odpovědět snad jen křišťálová koule? Ne! Vědcům z Ústavu pro studium globální změny Akademie věd (CzechGlobe) se podařilo přesně toto zjistit. „Studie trvala skoro tři roky,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz bioklimatolog Miroslav Trnka.
  Rozhovor pro lidovky.cz k přečtení ZDE.

3. listopad 2019 / 44. týden

předchozí další zavřít