Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 1. 12. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 24. 11. 2019 do neděle 1. 12. 2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 1. 12. Zprávy 259 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích se dokončují podzimní práce.  Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 5 okresů hlásí extrémní poškození suchem. Těžké poškození suchem hlásí Čechy, Morava ï Slezsko. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'Optimální průběh podzimu a s tím související stav porostů. Souhrnný úhrn srážek za listopad 50 mm. '
BRUNTÁL: 'žádná významná změna oproti minulému týdnu....srážky 0,5 mm, deficit trvá...'
BŘECLAV: 'Během týdne nedošlo k podstatným změnám a zůstává příznivá bilance dostatku vláhy ve vrstvě do 30 cm. Průběh počasí je vyhovuje polním i trvalým kulturám.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu opět téměř nepršelo, spadlo 2–3 mm srážek, ve spodní vrstvě nadále přetrvává větší sucho, zhoršuje se i vrchní vrstva půdy. Na ozimé plodiny sucho zatím nemá negativní vliv.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Stav půdy nelze hodnotit z důvodu mrazu'
HODONÍN: 'Celkově naměřené srážky v daném období 5,6 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 2 mm, srážky za listopad - 52 mm, srážky leden - listopad - 574 mm, půdní vlhkost do 40 cm je na stupni 3, na polích probíhá orba a podrývání, pokračuje sklizeň cukrovky '
CHRUDIM: 'Za sledované období 1 mm srážek, celkem za listopad 47 mm.'
CHRUDIM: 'Minulý týden do pátku probíhal ve znamení stále vysokých teplot a mírných srážek (ve čtvrtek 4-5 mm). Od soboty došlo k ochlazení a stále přetrvává přeháňkové počasí (denně 1-2 mm). Dá se říct, že svrchní vrstva půda je dostatečně vlhká, porosty ozimů vypadají velmi dobře. Jediným problémem je, že zaznamenáváme výskyt hrabošů. Pokud jde o celkový ráz počasí, stále to není žádná hitparáda, drobné srážky nestačí k provlhčení půdy do spodních vrstev. Stav podzemní vody je podnormální, stejně jako průtoky v řekách a potocích.'
KLATOVY: '3,5mm srážek. Řeka Ostružná - podnormální stav, potoky a strouhy téměř prázdné. Sucho přetrvává, ačkoli výpar je minimální. Jen povrchová část půdy je vlhká, v lese již opět sucho. Za listopad jsme opět nedosáhli na průměr srážek, takže další měsíc v deficitu. Tento rok zatím jen 2x dosažen měsíční průměr. '
KOLÍN: 'Srážky v tomto týdnu jen malé se sumou cca 3 mm.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadly 2 mm srážek, většinou mlhy.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený poslední listopadový týden napršelo jen 2 mm srážek, nicméně listopad se svými 69 mm srážek je u nás nejsrážkovějším měsícem letošního roku (před srpnem a lednem) i s nejvyšší kladnou odchylkou od normálu. Přesto je zvlhčená jen vrstva do hloubky necelého metru a hlouběji je naprosté sucho.'
NÁCHOD: 'srážky za listopad 53 mm, doplnění vláhy jenom v horní vrstvě půdy, v hlubších vrstvách sucho přetrvává'
NOVÝ JIČÍN: 'Množství srážek za uplynulý týden v rozsahu 2 - 5 mm, průběh teplot nadstandardně teplý na měsíc listopad, vegetace stále jede.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 2,9 mm srážek. Celkově za listopad 63,9 mm což je nadprůměr. Momentálně sucho není.'
OLOMOUC: '26.11.19 - 2 mm 27.11.19 - 1 mm 28.11.19 - 1 mm listopad 2019 celkem 53 mm'
OPAVA: 'Oproti minulému týdnu žádné změny. '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo jen několik mm srážek, příznaky sucha nejsou pozorovány.'
OPAVA: 'pouze 0,2mm, velmi teplo - průměr za III.dekádu 7,2 °C, podmračené počasí bez slunce'
PLZEŇ-JIH: 'V souladu s ochlazením a sporadickými srážkami dochází k mírnému zlepšení půdní vlhkosti i pod úrovní 20 cm hloubky.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 48. týdnu jsme na stanici v Lužanech (PJ) naměřili pouze 1,1 mm srážek (ve čt.28.11.). V neděli 24.11. byla půda mírně vlhká, na povrchu oschlá. Listopad byl srážkově významně podnormální (70,1% 60-letého průměru). Srážkový deficit od počátku roku narostl na -102 mm srážek (-29 srážkových dnů) a teplotně nadnormální (o +1,9 °C). Ozimy stále vegetují, půdní teploty v hloubce odnožovacího uzlu se pohybovaly mezi +4 a +8 °C.'
PLZEŇ-JIH: 'za předmětný týden spadlo ve 3 dnech po 0,3 mm srážek a i za současných teplotních podmínek při silném větru dochází k vysychání horní vrstvy ornice'
PLZEŇ-SEVER: 'Od neděle 24.11.2019 07:00 do neděle 1.12.2019 07:00 jsme zaznamenali 2mm srážek.'
PLZEŇ-SEVER: 'Postupně se znovu prohlubuje vláhový deficit. Říjen i listopad měly srážkové úhrny pod dlouhodobým normálem. Srážky jsou sice poměrně časté, ale velmi slabé (většinou do 1 mm). Vzhledem k ročnímu období to zatím nemá negativní dopad na vegetaci. Množství srážek za období od 24. do 30. 11. 2019 na lokalitě 3,2 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: '48 týden 0,35 mm pr. teplota 5,7 C'
PRAHA-ZÁPAD: 'Srážky za týden byly minimální, konkrétně 1 mm. Ale letos spadlo za 11 měsíců průměrné roční množství srážek za deset let (470 mm).'
PRACHATICE: 'Týden byl mrazivý, v noci od-1°C do -5°C, den okolo 0°C. Ve čtvrtek mírné oteplení, déšť 2 mm. V neděli ochlazení, mráz i během dne -2°C. Sněhové přeháňky. Půda na povrchu zmrzlá. Větrné počasí celý týden.'
PŘEROV: 'Projevy sucha nyní nejsou příliš významné, i když jsou pozorovatelné. Největším problémem zůstávají přemnožení hraboši. '
SEMILY: 'Nevýznamné srážky. Během týdne déšť, v sobotu v noci sníh.'
STRAKONICE: 'Týden byl mrazivý, v noci od-1°C do -5°C, den okolo 0°C. Ve čtvrtek mírné oteplení, déšť 2 mm. V neděli ochlazení, mráz i během dne -2°C. Sněhové přeháňky. Půda na povrchu zmrzlá. Větrné počasí celý týden.'
SVITAVY: 'V uplynulém týdnu spadlo celkových 5 mm srážek. Pokles ranních teplot pod nulu ještě dále zpomalil až zastavil vegetaci, což je dobře. Uvidí se, jak to zapůsobí na aktivního škůdce- hraboše, převážně v jetelových porostech.'
TÁBOR: 'V půdě všude v hloubce pod 20 cm začíná sucho'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : pá 29/11 - 3,2 mm Úhrn srážek listopad 2018 : 7,4 mm Úhrn srážek listopad 2019 : 79,6 mm Průměrná teplota listopad 2018 : 5,3°C Průměrná teplota listopad 2019 : 7,3°C Typicky podzimní průběh počasí .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Spadl pouze 1 mm srážek. V půdě je stále dostatek vláhy.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'I na sklizeň 2020 mají vliv kromě sucha přemnožení hraboši'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 5 mm. Listopad jako celek v naší oblasti vyšel s úhrnem 59 mm jako srážkově normální. Poškození suchem následkem dřívějšího suchého období nyní už jen u víceletých pícnin. Lokálně poškození hrabošem (řepka oz., pšenice oz., pícniny).'
VSETÍN: 'rozblácené pozemky neumožňují pohyb techniky'
VYŠKOV: '5 mm srážek za uplynulý týden od 1.1.219 zatím napršelo 551 mm srážek což je dvojnásobek loňkých srážek'
ZNOJMO: 'Optimální průběh podzimu a s tím související stav porostů. Souhrnný úhrn srážek za listopad 50 mm. '
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 0,9 mm srážek, za listopad 28,9 mm a od začátku roku 404,2 mm, což je o 50 mm méně než loni, ale o 44,4 mm více než v roce 2017 a taky o 141 mm méně než v roce 2016!'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 11 mm srážek na všech zmíněných katastrech'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'srážky 3,2 mm, výpar z vodní plochy 4,5 mm'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 18. 2. 2020

  Zimy bez sněhu budou pravidlem

  Dosud jsme žili rytmem čtyř ročních období, jejichž charakter klimatická změna poměrně výrazným způsobem přetváří. Nejvíce je to patrné právě na zimě, říká bioklimatolog profesor Miroslav Trnka. Celkové zásoby vody ve sněhu jsou letos v porovnání s loňskem přibližně desetkrát nižší. Vědec upozorňuje, že žijeme v nejdelší epizodě sucha, zimy budou v budoucnu kratší a léta naopak delší.

  Jak se v posledních letech charakterově změnily zimy v Česku? Jaký bude mít letošní zima dopad na zemědělství? Proč Česko stále častěji čelí extrémním jevům?
  Rozhovor je k přečtení ZDE.

 • 11. 2. 2020

  Zdeněk Žalud vystoupí v Olomouci

  Dne 27. 2. v 18:30 vystoupí prof. Zdeněk Žalud v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška bude na téma Změna klimatu a naše krajina.
  Pozvánka ZDE a více informací ZDE.