Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 1. 12. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 24. 11. 2019 do neděle 1. 12. 2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 1. 12. Zprávy 259 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích se dokončují podzimní práce.  Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 5 okresů hlásí extrémní poškození suchem. Těžké poškození suchem hlásí Čechy, Morava ï Slezsko. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'Optimální průběh podzimu a s tím související stav porostů. Souhrnný úhrn srážek za listopad 50 mm. '
BRUNTÁL: 'žádná významná změna oproti minulému týdnu....srážky 0,5 mm, deficit trvá...'
BŘECLAV: 'Během týdne nedošlo k podstatným změnám a zůstává příznivá bilance dostatku vláhy ve vrstvě do 30 cm. Průběh počasí je vyhovuje polním i trvalým kulturám.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu opět téměř nepršelo, spadlo 2–3 mm srážek, ve spodní vrstvě nadále přetrvává větší sucho, zhoršuje se i vrchní vrstva půdy. Na ozimé plodiny sucho zatím nemá negativní vliv.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Stav půdy nelze hodnotit z důvodu mrazu'
HODONÍN: 'Celkově naměřené srážky v daném období 5,6 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 2 mm, srážky za listopad - 52 mm, srážky leden - listopad - 574 mm, půdní vlhkost do 40 cm je na stupni 3, na polích probíhá orba a podrývání, pokračuje sklizeň cukrovky '
CHRUDIM: 'Za sledované období 1 mm srážek, celkem za listopad 47 mm.'
CHRUDIM: 'Minulý týden do pátku probíhal ve znamení stále vysokých teplot a mírných srážek (ve čtvrtek 4-5 mm). Od soboty došlo k ochlazení a stále přetrvává přeháňkové počasí (denně 1-2 mm). Dá se říct, že svrchní vrstva půda je dostatečně vlhká, porosty ozimů vypadají velmi dobře. Jediným problémem je, že zaznamenáváme výskyt hrabošů. Pokud jde o celkový ráz počasí, stále to není žádná hitparáda, drobné srážky nestačí k provlhčení půdy do spodních vrstev. Stav podzemní vody je podnormální, stejně jako průtoky v řekách a potocích.'
KLATOVY: '3,5mm srážek. Řeka Ostružná - podnormální stav, potoky a strouhy téměř prázdné. Sucho přetrvává, ačkoli výpar je minimální. Jen povrchová část půdy je vlhká, v lese již opět sucho. Za listopad jsme opět nedosáhli na průměr srážek, takže další měsíc v deficitu. Tento rok zatím jen 2x dosažen měsíční průměr. '
KOLÍN: 'Srážky v tomto týdnu jen malé se sumou cca 3 mm.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadly 2 mm srážek, většinou mlhy.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený poslední listopadový týden napršelo jen 2 mm srážek, nicméně listopad se svými 69 mm srážek je u nás nejsrážkovějším měsícem letošního roku (před srpnem a lednem) i s nejvyšší kladnou odchylkou od normálu. Přesto je zvlhčená jen vrstva do hloubky necelého metru a hlouběji je naprosté sucho.'
NÁCHOD: 'srážky za listopad 53 mm, doplnění vláhy jenom v horní vrstvě půdy, v hlubších vrstvách sucho přetrvává'
NOVÝ JIČÍN: 'Množství srážek za uplynulý týden v rozsahu 2 - 5 mm, průběh teplot nadstandardně teplý na měsíc listopad, vegetace stále jede.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 2,9 mm srážek. Celkově za listopad 63,9 mm což je nadprůměr. Momentálně sucho není.'
OLOMOUC: '26.11.19 - 2 mm 27.11.19 - 1 mm 28.11.19 - 1 mm listopad 2019 celkem 53 mm'
OPAVA: 'Oproti minulému týdnu žádné změny. '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo jen několik mm srážek, příznaky sucha nejsou pozorovány.'
OPAVA: 'pouze 0,2mm, velmi teplo - průměr za III.dekádu 7,2 °C, podmračené počasí bez slunce'
PLZEŇ-JIH: 'V souladu s ochlazením a sporadickými srážkami dochází k mírnému zlepšení půdní vlhkosti i pod úrovní 20 cm hloubky.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 48. týdnu jsme na stanici v Lužanech (PJ) naměřili pouze 1,1 mm srážek (ve čt.28.11.). V neděli 24.11. byla půda mírně vlhká, na povrchu oschlá. Listopad byl srážkově významně podnormální (70,1% 60-letého průměru). Srážkový deficit od počátku roku narostl na -102 mm srážek (-29 srážkových dnů) a teplotně nadnormální (o +1,9 °C). Ozimy stále vegetují, půdní teploty v hloubce odnožovacího uzlu se pohybovaly mezi +4 a +8 °C.'
PLZEŇ-JIH: 'za předmětný týden spadlo ve 3 dnech po 0,3 mm srážek a i za současných teplotních podmínek při silném větru dochází k vysychání horní vrstvy ornice'
PLZEŇ-SEVER: 'Od neděle 24.11.2019 07:00 do neděle 1.12.2019 07:00 jsme zaznamenali 2mm srážek.'
PLZEŇ-SEVER: 'Postupně se znovu prohlubuje vláhový deficit. Říjen i listopad měly srážkové úhrny pod dlouhodobým normálem. Srážky jsou sice poměrně časté, ale velmi slabé (většinou do 1 mm). Vzhledem k ročnímu období to zatím nemá negativní dopad na vegetaci. Množství srážek za období od 24. do 30. 11. 2019 na lokalitě 3,2 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: '48 týden 0,35 mm pr. teplota 5,7 C'
PRAHA-ZÁPAD: 'Srážky za týden byly minimální, konkrétně 1 mm. Ale letos spadlo za 11 měsíců průměrné roční množství srážek za deset let (470 mm).'
PRACHATICE: 'Týden byl mrazivý, v noci od-1°C do -5°C, den okolo 0°C. Ve čtvrtek mírné oteplení, déšť 2 mm. V neděli ochlazení, mráz i během dne -2°C. Sněhové přeháňky. Půda na povrchu zmrzlá. Větrné počasí celý týden.'
PŘEROV: 'Projevy sucha nyní nejsou příliš významné, i když jsou pozorovatelné. Největším problémem zůstávají přemnožení hraboši. '
SEMILY: 'Nevýznamné srážky. Během týdne déšť, v sobotu v noci sníh.'
STRAKONICE: 'Týden byl mrazivý, v noci od-1°C do -5°C, den okolo 0°C. Ve čtvrtek mírné oteplení, déšť 2 mm. V neděli ochlazení, mráz i během dne -2°C. Sněhové přeháňky. Půda na povrchu zmrzlá. Větrné počasí celý týden.'
SVITAVY: 'V uplynulém týdnu spadlo celkových 5 mm srážek. Pokles ranních teplot pod nulu ještě dále zpomalil až zastavil vegetaci, což je dobře. Uvidí se, jak to zapůsobí na aktivního škůdce- hraboše, převážně v jetelových porostech.'
TÁBOR: 'V půdě všude v hloubce pod 20 cm začíná sucho'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : pá 29/11 - 3,2 mm Úhrn srážek listopad 2018 : 7,4 mm Úhrn srážek listopad 2019 : 79,6 mm Průměrná teplota listopad 2018 : 5,3°C Průměrná teplota listopad 2019 : 7,3°C Typicky podzimní průběh počasí .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Spadl pouze 1 mm srážek. V půdě je stále dostatek vláhy.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'I na sklizeň 2020 mají vliv kromě sucha přemnožení hraboši'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 5 mm. Listopad jako celek v naší oblasti vyšel s úhrnem 59 mm jako srážkově normální. Poškození suchem následkem dřívějšího suchého období nyní už jen u víceletých pícnin. Lokálně poškození hrabošem (řepka oz., pšenice oz., pícniny).'
VSETÍN: 'rozblácené pozemky neumožňují pohyb techniky'
VYŠKOV: '5 mm srážek za uplynulý týden od 1.1.219 zatím napršelo 551 mm srážek což je dvojnásobek loňkých srážek'
ZNOJMO: 'Optimální průběh podzimu a s tím související stav porostů. Souhrnný úhrn srážek za listopad 50 mm. '
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 0,9 mm srážek, za listopad 28,9 mm a od začátku roku 404,2 mm, což je o 50 mm méně než loni, ale o 44,4 mm více než v roce 2017 a taky o 141 mm méně než v roce 2016!'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 11 mm srážek na všech zmíněných katastrech'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'srážky 3,2 mm, výpar z vodní plochy 4,5 mm'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 18. 9. 2020

  Méně veder a nejdeštivější prázdniny za šest let. V čem bylo letošní léto jiné

  Výjimečné letošní léto bylo samozřejmě ve srovnání s minulými roky, kdy jsme byli opravdu zvyklí na úplně jiné teploty a i srážky. V dlouhodobém kontextu bych to výjimečným nenazýval, i když těch srážek bylo opravdu nadprůměrné množství říká klimatolog Pavel Zahradníček.
  Celé zhodnocení letošního léta k přečtení na aktualne.cz ZDE.

   

 • 14. 9. 2020

  Přednáška na Evropském festivalu filosofie

  Na 14. ročníku Evropského festivalu filosofie konaného ve Velkém Meziříčí vystoupil 12. 9. 2020 v sekci Boj se suchem se svojí přednáškou prof. Zdeněk Žalud.

  Odkaz na stránky festivalu, který letos nesl podtitul „Příležitosti a hrozby“  ZDE