Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 29. 12. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 22. 12. 2019 do neděle 29. 12. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 29. 12. Zprávy 147 zpravodajů z 58 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 3 okresy hlásí extrémní poškození suchem. Těžké poškození suchem hlásí Čechy, Morava ï Slezsko. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'srážky cca 20mm, voda se vsakuje do půdy'
BLANSKO: 'srážky v 52. týdnu -35 mm'
BLANSKO: 'Souhrn srážek za poslední týden 5mm'
BRNO-VENKOV: 'V pondělí napršelo cca 10 mm, v úterý 5 mm a v neděli napadl poprašek sněhu.'
BRUNTÁL: 'naštěstí začalo konečně pršet cca 40mm...velmi výrazné doplnění půdního profilu...snad bude i nějaká zima se sněhem...jinak vše ostatní beze změn'
BŘECLAV: 'V průběhu týdne nedošlo ke změně, půda je v povrchové vrstvě nasycena dostatečně vláhou.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Za dva týdny napršelo dostatečné množství, aby začaly téct (jen málo ale tečou) napaječky z drenáží.'
DĚČÍN: 'Na loukách lze pozorovat kvetoucí rostliny, bez problému se dá najít okolo 15 vykvetlých druhů.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu napršelo 13 - 15 mm srážek, opět došlo k vláhovému zlepšení zejména vrchní vrstvy půdního profilu, v hlubší vrstvě je situace nadále špatná.'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden napršelo 12 mm dešťových srážek.'
CHRUDIM: 'Poslední týden roku 2019 probíhal ve znamení spíše nadprůměrných teplot a přeháňkového počasí, kdy denní úhrny byly max. ve výši 2 mm. Ozimy jsou díky mírnému teplému podzimu s dostatkem srážek relativně ve velmi dobrém stavu. Jedinou potíž způsobují myši a hraboši. Bohužel stále chybí počasí s vyšším úhrnem srážek, kdy by došlo k doplnění vláhy i v hlubších vrstvách půdního profilu. Samozřejmě chybí i sníh. Takto se sice zdá, že sucho nehrozí, ale zásoby v půdě jsou minimální. Otázkou je, jaká je po teplém podzimu mrazuvzdornost ozimů. Chybí alespoň i minimální vrstva sněhu, která by ochránila ozimy. Zásoby podzemní vody jsou podnormální, stav vody v krajině, průtoky řek jsou na nízkých až podnormálních hodnotách.'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadlo 10 mm vody'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 14,5 mm.'
KLATOVY: 'Od 23. do 29.12.2019 --- srážky 17,8 mm.'
KROMĚŘÍŽ: 'Dešťové srážky 13 mm, sněhové 4 mm. '
LITOMĚŘICE: 'za posledních 14 dní spadlo 18 mm srážek.'
LOUNY: 'beze srážek'
LOUNY: '4.5 mm formou deste v soucasne dobe teploty kolem 0'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo či v závěru i nasněžilo něco málo přes 10 mm, čimž se stav nijak nezměnil.'
MOST: 'spadlo 11,-mm srážek'
NÁCHOD: 'Prosinec 2019 úhrn srážek 32,3 mm ho za 4 roky dělá nejsušším prosincem od roku 2016, co zde pravidelně měřím. Letošní úhrn srážek 766 mm nedosáhl průměru 800 mm na katastr.Průměr za čtyři roky 708 mm srážek vypovídá, že zde v průměru spadne o 90 mm méně než je průměr a za čtyři roky to je 400 mm, co chybí. Jediný rok a to 2017 byl úhrn 890 mm. Z toho lze vyvodit jen jedno, že atmosférické srážky jsou posunuty někam jinam, kde spadnou ve větší míře.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden výrazné doplnění vody ze srážek (déšť, sníh) 27 - 30 mm, teploty 0 - 5 °C, snad to dalo hrabošům na frak.'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážek za minulý týden spadlo 83 mm, za prosinec tedy celkově 117,5 mm, ale ani tyto vydatné srážky nedorovnaly dlouhodobý průměr srážek v dané lokalitě. Ale prosincové srážky napomohly se průměru přiblížit z 84 % na necelých 95 % dlouhodobého průměru. Koncem týdne přimrzlo a začalo sněžit, který vydržel do konce roku.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 3,3 mm dešťových srážek. Situace je dobrá. '
PARDUBICE: 'Ve studních klesá hladina vody.'
PÍSEK: 'Celkem 10 mm. Šťastný nový rok.'
PÍSEK: 'Srážky za poslední týden 6,5mm'
PLZEŇ-JIH: 'I přes občasné srážky je bilance půdní vláhy podprůměrná, spodní vody jsou stále v deficitu.'
PLZEŇ-JIH: 'V 52. týdnu jsme na stanici naměřili 5,4 mm srážek. Srážkový deficit se dále prohlubuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se stále prohlubuje. Prosinec je další (3.) měsíc v řadě se srážkami pod dlouhodobým normálem. Množství srážek za období od 22. do 28. 12. 2019 na lokalitě 9,2 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týdenní srážky byly v hodnotě 6 mm. Za prosinec tedy spadlo 13 mm. Roční srážky, ale byly k porovnání s desetiletým průměrem mírně, ale opravdu mírně nadprůměrné, a to na úrovni 104%.'
PRAHA-ZÁPAD: 'dnes, 1. ledna, svítí sluníčko, půda je trochu přimrzlá, když povolí, je vlhká v profilu několika centimetrů až asi 30 - 40 cm. to je vidět, když se kope jáma na zasazení nových stromků. Na pozemku je také kousek lesa, tam je půda sušší, také letos /vlastně vloni/uschly vzrostlé lesní stromy, jedna borovice, dva duby /jeden úplně, druhý uschnul v koruně, ale na kmeni vytvořil obrost malých větviček asi 8 metrů do výšky/, zásadně je sucho, v místě Černíky, obec Zvole, lidé nemají vodu ve studních, vrtají se nové studny, jejich hloubka přesahuje 30m /údajně až do 70 m/, zdejší skladba země má dvě polohy, jedna je jílovitá, mocnost několik metrů a hned vedle je skála /nějaké přeměněné žuly, možná břidla, nejsem geolog/, tam, kde je jíl, se zdá, že je to lepší, tam kde je skála, voda rychle odtéká, mizí; nadmořská výška cca 370 mnm, každý rok se snažím měřit srážky, v roce 2019 mně to vychází na 430mm/rok, v prosinci to bylo jenom 14 mm!, to je málo, ačkoliv se mluví o ochraně půdy atd., vidím, že jsou to jen, jak já říkám kecy v kleci", nic co by mělo smysl se nedělá, pokud prší, jde to, pokud neprší je to mazec, tady v roce 2019 nabyl téměř tah obojživelníků, žáby se skoro nekonaly, nechce se mi o tom ani mluvit.."'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu došlo k postupnému ochlazení, srážky formou sněhových a dešťových přeháněk bez většího množství vody, celkem 4 mm. Noční teploty se opět pohybují od 0°C do -5°C, ve dne okolo 4°C. Půda je opět na povrchu zmrzlá, do 20 cm vlhká, tvarovatelná.'
PŘEROV: 'Situace je bez významné změny, přestože v minulém týdnu nebyly významné srážky. Vzhledem k teplotám se se situace nezhoršuje. '
SEMILY: 'Během týdne napadlo cca 10 cm sněhu. Foukal ale silný vítr, takže někde je závěj i 25 cm, někde ale holá zem.'
STRAKONICE: 'Srážky 12 mm.'
STRAKONICE: 'srážky 24.12. 3 mm 25.12. 5 mm zem je holá bez sněhové přikrývky ranní mrazy jsou již i kolem -10°C'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu došlo k postupnému ochlazení, srážky formou sněhových a dešťových přeháněk bez většího množství vody, celkem 4 mm. Noční teploty se opět pohybují od 0°C do -5°C, ve dne okolo 4°C. Půda je opět na povrchu zmrzlá, do 20 cm vlhká, tvarovatelná.'
ŠUMPERK: 'V posledním týdnu v roce spadlo 25,5 mm srážek, souvislá pokrývka sněhu 4 - 5 mm sněhu půda zmrzlá bez možnosti tvarování, vodní toky naplněné.'
TÁBOR: 'srážky od 30.9. do 29.12.2019 82 mm'
TÁBOR: 'Za období od 22.12. do 29. 12. naměřeno 8 mm nových srážek, ve kterých však nespočívá žádné zlepšení půdní vláhy.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'srážky: 21.12. 26 mm 22.12. 9 mm 23.12. 5,5 mm'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 11 mm. Za celý rok 2019 napršelo 491 mm. Nejméně napršelo v Únoru-18mm a v Červnu-19mm. Nejvíce napršelo v Květnu -74 mm a v Září-58 mm. Sklizeň obilí a řepky byla průměrná.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 17 mm. Přicházely v podobě deště začátkem týdne; koncem týdne ochlazení. Z hlediska měsíčního úhrnu byl v naší oblasti prosinec srážkově průměrný.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'porost ozimé pšenice je slabší-pozdní setí( nedodáno včas osivo) trvale travní porosty-část poškozena černou zvěří, nutná obnova na jaře 2020(každoročně!) množství srážek do 29.12.2019-10,6 mm k 31.12.2019-celkem 746 mm( o 270 mm více než v roce 2018)'
VSETÍN: 'Po dlouhe dobe se mnozstvi srazek projevilo i vizualne,na loukach,ktere vlastnime ve vysce 700 n.m. se tvorily kaluze,coz se od jara nedelo.Ted je vse pod asi 20 cm vrstvou,misty i vzhledem k tomu ze minuly tyden hodne foukalo az 40 cm snehu. '
VYŠKOV: '12 + 2 mm Celkem za rok 2019- 746 mm. Na přelomu týdne teklo v řece Litavě a místních potocích tolik vody co neteklo po deštích v průběhu roku. Nepočítám po přívalových deštích.'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 21 mm'
ZNOJMO: 'Za sledované období cca 5 mm srážek'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '22,8 mm srážek '

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 18. 9. 2020

  Méně veder a nejdeštivější prázdniny za šest let. V čem bylo letošní léto jiné

  Výjimečné letošní léto bylo samozřejmě ve srovnání s minulými roky, kdy jsme byli opravdu zvyklí na úplně jiné teploty a i srážky. V dlouhodobém kontextu bych to výjimečným nenazýval, i když těch srážek bylo opravdu nadprůměrné množství říká klimatolog Pavel Zahradníček.
  Celé zhodnocení letošního léta k přečtení na aktualne.cz ZDE.

   

 • 14. 9. 2020

  Přednáška na Evropském festivalu filosofie

  Na 14. ročníku Evropského festivalu filosofie konaného ve Velkém Meziříčí vystoupil 12. 9. 2020 v sekci Boj se suchem se svojí přednáškou prof. Zdeněk Žalud.

  Odkaz na stránky festivalu, který letos nesl podtitul „Příležitosti a hrozby“  ZDE