Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 05. 01. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 29. 12. 2019 do neděle 05. 01. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 05. 01. Zprávy 253 zpravodajů z 63 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Situace se po dlouhé době trochu zlepšila a zhruba polovina okresů hlásí, že nesleduje vliv sucha. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BEROUN: '1 mm'
BRNO-VENKOV: 'V uplynulém týdnu nebyly žádné srážky.'
BRNO-VENKOV: 'Půda je v povrchových vrstvách zmrzlá, v podpovrchových vrstvách vlhká.'
BRNO-VENKOV: 'V sobotu padal déšť se sněhem a napadly cca 3 mm.'
BRUNTÁL: 'bez deště, bez sněhu, mrazíky... jinak žádná změna'
BŘECLAV: 'Týden beze srážek.'
BŘECLAV: 'První týden v lednu byl beze srážek, krajina je bez sněhu, v noci nízké teploty, přes den nad nulou. Vinici, sady i polní kultury jsou zatím v pořádku bez viditelných problémů. V povrchové vrstvě do 25 cm je srážek dostatek.'
ČESKÝ KRUMLOV: '3 mm'
DĚČÍN: 'doplňování deficitu, půdy blátivé v místech pramenišť, sněhové srážky v malém množství, půda vlivem holomrazu promrzá a tvořily se pukliny.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden byl srážkově chudý, spadlo kolem 5 mm srážek převážně ve formě vody a částečně se sněhem, celkově napadlo za prosinec 40 - 47 mm srážek. Porosty ozimých obilovin jsou zatím v pořádku..'
HAVLÍČKŮV BROD: 'mrzlo bez srážek'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za poslední týden - 3 mm , srážky za prosinec 2019 - 27 mm srážky za rok 2019 celkem - 601 mm (průměr posledních 10-ti let - 614 mm , v roce 2018 činily srážky 463 mm , byly to nejnižší srážky od roku 2004 ) průměrná týdenní půdní vlhkost půdy v roce 2019 je 3,04 ( v roce 2017 byla 3,50 , v roce 2018 byla 2,81 , způsob výpočtu ,součet týdenních vlhkostí děleno počtem týdnů ) teploty noční od -7°C do 3°C , denní teploty od 4°C do 8°C, sníh v prosinci nepadal.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '10 mm '
CHOMUTOV: 'Za poslední týden spadlo 6,8 mm deště.'
CHRUDIM: 'Za sledované období srážky 2 mm, za prosinec 2019 celkem 27 mm. '
CHRUDIM: 'Pokračuje mírná zima, s vyššími teplotami a nižšími srážkami. V minulém týdnu drobné přeháňky (zvláště ze soboty na neděli) úhrnem do 3 mm. Půda v noci zamrzá na povrchu, poté kolem poledne povolí a někdy k večeru i mírně osychá. Porosty jsou pěkné, pouze hrozí poškození od hlodavců s následným poškozením zvláště luk od divočáků. Zásoba vody v krajině je nízká, podzemní vody podnormální, spíše stále převažuje sušší ráz počasí. Výhled na jaro není z hlediska vláhy dobrý.'
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 8 mm vody'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 5 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 10 mm srážek.'
KLATOVY: 'Stále beze významnějších srážek '
KLATOVY: 'Srážky 30.12.2019 až 5.1.2020 ... 8 mm.'
KOLÍN: 'Týden beze sněhu a s minimem srážek, zima zatím velmi teplá s výkyvy nočních mrazů. Zatím nejvíce ve čtvrtek -8 st.C.'
KUTNÁ HORA: '4.1. 1,4mm'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za poslední týden 3 mm.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadly 4 mm srážek, ozimy nadále rostou, zejména kořeny.'
LOUNY: '1 mm mrholeni teploty v noci -3 az 2 pres den od 2 do 7 stupnu. '
LOUNY: '4.1.2020 1mm'
MĚLNÍK: 'sucho se momentálně neprojevuje,12 mm srážek ve formě deště.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo či nasněžilo celkem 6,5 mm. Tyto srážky nijak nezměnily stav půdní vlhkosti.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky 30.12. - 5.1. 7 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky v týdnu od 30.12. 2019 do 5.1. 2020 = 0 mm '
MOST: 'srážky za minulý týden 1,5mm'
NÁCHOD: 'sucho přetrvává, srážky za prosinec celkem 29 mm'
NOVÝ JIČÍN: '5 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky za uplynulý týden prakticky žádné, teploty jsou standardně nízké na zimní měsíc 0 - -5°C, bez sněhové pokrývky, spíše často fouká vítr a zesiluje vysušování vrchní vrstvy ornice - stav půdy bez porostu.'
NYMBURK: 'Za uplynulý týden 2 mm srážek.'
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 1mm'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 1 mm dešťových srážek. Celkem za prosinec 22,5 mm což je podprůměr. Dále uvádím bilanci celého roku 2018. Za rok 2018 jsme celkem naměřili 527,5 mm srážek což je podprůměr (dlouholetý průměr je 581,5). Jedná se o třetí nejsušší rok za posledních 10 let, sušší byly pouze roky 2015 (452,2 mm) a rok 2018 (352,7 mm). V roce 2019 jsme zaznamenali velký deficit srážek v průběhu vegetačního období, extrémně suché byly především měsíce červen + červenec, kdy napršelo ještě méně než loni. Naší oblasti (Poděbradsko) se velmi vyhýbaly bouřky, tento jev jsme zaznamenávali pravidelně. Rok 2019 nás velmi negativně poznamenal především v pěstování těchto plodin - kukuřice na siláž, kukuřice na zrno, vojtěška, TTP.'
OLOMOUC: 'srážky 2 mm'
OLOMOUC: 'Minulý týden beze srážek, srážky za rok 2019 celkem 641,5 mm'
OPAVA: 'Beze srážek. Menší mrazy ještě zhoršují vláhové podmínky.'
OPAVA: 'Kolem vánoc tady napršelo asi 35 mm srážek, svrchní vrstvy půdy jsou nasyceny vodou, ale na polích nejsou vidět kaluže. Na přelomu roku spadlo malé množství srážek - deště i sněhu. Sněhu bylo velmi málo a už téměř všechen roztál. '
OPAVA: 'srážky - 4.1.2020 - 1,1 mm, bez sněhové pokrývky, mrazíky vytahují vláhu, která je vyšší teplotou a větrem odpařována.'
OPAVA: 'Bez srážek, slabý poprašek sněhu.'
OPAVA: 'spadlo pouze 1,5mm, přízemní mrazíky až -8,0°C, mírný sněhový poprašek'
OPAVA: 'Beze srážek. Slabý poprašek sněhu, půda na povrchu zmrzlá. '
OPAVA: 'Půda mírně promrzlá do 1cm, suchá, rozsypavá, téměř bez vlhkosti'
PELHŘIMOV: 'od 29,12,2019 - do 5,1,2020 celkový úhrn srážek v hodnocených KÚ 2,1 mm'
PÍSEK: '3.2mm'
PLZEŇ-JIH: 'V 53. týdnu 2019 (1. týdnu 2020) jsme na stanici v Lužanech (PJ) naměřili pouze 0,9 mm srážek (v SO 4.1.2020). Srážkový deficit za prosinec 2019 -17,9 mm. Rok 2019 byl na stanici teplotně nadnormální (? +10,1°C, 60-letý normál +8,3°C, rozdíl +1,8°C); srážkově byl rok významně podnormální (? 451,7 mm = 79% normálu 571,6 mm, rozdíl -119,9 mm); počet srážkových dnů 135 za rok oproti normálu (171 srážk. dnů) byl nižší o 36 srážk. dnů.'
PLZEŇ-SEVER: 'srážky 2 mm'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se prohlubuje. Zatím bez negativních dopadů na ozimy. Množství srážek za období od 29.12.2019 do 4.1.2020 na lokalitě 3,0 mm. Za rok 2019 spadlo na lokalitě 491,0 mm srážek, tj. o 22 mm méně, než je dlouhodobý normál.'
PLZEŇ-SEVER: 'za poslední týden 0mm srážek'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 1,4 mm, na leden poměrně vysoké teploty , přes den 3-5 stupňů , noční teploty při vyjasnění max. minus 3 stupně až plus 1 stupeň .'
PRAHA-VÝCHOD: '3 mm srážek'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu srážky minimální, koncem týdne dešťové přeháňky přecházely ve sněhové, celkem 2 mm. Noční teploty pod nulou, den do 4°C, větrno. Půda na povrchu zmrzlá, do 10 cm mírně vlhká. Nedostatek spodní vody, vysychají vlastní zdroje, studny. Chybí souvislá sněhová pokrývka.'
PŘÍBRAM: 'Za celý prosinec jen 20 mm srážek. Za uplynulý týden cca 3,5 mm srážek, teploty okolo nuly - jen občas slabší mráz do -5 st.C. Půda do 20 cm je provlhlá, rostliny tedy nezasychají. V lysimetru žádné průsaky!!! celý podzim. Není sníh v celém okrese - jen občas slabý poprašek do jednoho centimetru, který do dvou dnů zmizí. Sníh se neudrží ani v lesích.'
PŘÍBRAM: 'Konec prosince, začátek nového roku srážkově velmi podprůměrný. Srážkový úhrn ze 4.1. a noc na 5.1. do 3mm.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo pouze 1,3 mm srážek. Bohužel absence srážek posledních asi 14 dní je již patrná v přírodě pouhým okem. Také se prohlubuje deficit spodní vody, místo aby docházelo k dosycení půdního profilu. Na řadě míst došla voda ve studních, a nechci domyslet, co bude při tomto průběhu počasí v letních měsících.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: ' 800 m n. m. ,celkové srážky 15mm, sněhová pokrývka 12cm,prameniště v okolí a potoky plné.'
SEMILY: 'Koncem týdne napadlo nevýznamně sněhu, do 10 cm.'
STRAKONICE: 'srážky 4.1. 2 mm'
STRAKONICE: 'srážky 4.1.2020 5 mm'
STRAKONICE: 'srážky cca 8mm'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu srážky minimální, koncem týdne dešťové přeháňky přecházely ve sněhové, celkem 2 mm. Noční teploty pod nulou, den do 4°C, větrno. Půda na povrchu zmrzlá, do 10 cm mírně vlhká. Nedostatek spodní vody, vysychají vlastní zdroje, studny. Chybí souvislá sněhová pokrývka.'
ŠUMPERK: 'V prvním týdnu 2020 spadlo 13 mm smíšených srážek, sněhová pokrývka od 0 až 50 mm, vodní toky v normálu.'
TÁBOR: 'Za období 29. 12. 2019 - 5. 1. 2020 naměřeno 2 mm nových srážek.'
TÁBOR: 'Půda je momentálně přimrzlá. Žádný déšť ani sníh.'
TÁBOR: 'Ve všech sledovaných katasrech 3 mm'
TÁBOR: 'Za týden od 30. 12. 2019 do 5. 1 . 2020 naměřeny 2 mm nových srážek.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Půda je nyní zamrzlá ...'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : so 4/1 - 1,4 mm ne 5/1 - 1,1 mm Celkový úhrn srážek 2019 : 791 mm Celkový úhrn srážek 2018 : 538 mm Průměrná roční teplota 2019 : 9,9°C Průměrná roční teplota 2019 : 9,7°C'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Za sledované období napršeli 3 mm.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'doplňování deficitu, půdy blátivé v místech pramenišť, sněhové srážky v malém množství, půda vlivem holomrazu promrzá a tvořily se pukliny.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 9 mm. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 5.1.2020- 7 mm,2cm sněhu'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Půda je promrzlá, nedá se hodnotit tvarovatelnost.'
VSETÍN: 'Minuly tyden pripadlo asi 5 cm snehu,ktery vzhledem k nizsim teplotam zustal,celkova pokryvka u nas ve vysce 700 m je 20 az 25 cm.'
ZNOJMO: 'V minulém týdnu spadlo 0,7 mm srážek, za prosinec 2019 45,7 mm a za celý rok 2019 449,9 mm, což je o 38,5 mm méně než v roce 2018. Nejtragičtější období na srážky bylo od 17.3. do 22.4., kdy spadlo jen 3,1 mm na 4 x a období od 30.5. do 19.6. kdy spadlo jen 0,8 mm na 5 x, navíc v kombinaci s nadprůměrnými teplotami od 22 do 34 st. C. To to červnové počasí se promítlo do podprůměrných výnosů (pšenice ozimá 4,4 t/ha a nízká objemová hmotnost zrna, řepka ozimá 2,78 t/ha a nízký obsah oleje, jen 37%, hrách jarní 2,7 t/ha).'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '4,4 mm srážek, 3 mm výpar z vodní plochy, 2,5 cm sněhová pokrývka'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Více než sucho poslední dobou škodí myši - zejména v jetelích a TTP'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za posledních týden přibylo 2 mm srážek na všech zmíněných katastrech, denní teploty se pohybovaly v rozmezí - 5 až + 5 °C.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE

24. prosince 2019 / 52. týden

předchozí další zavřít