Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 09. 02. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 02. 02. 2020 do neděle 09. 02. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09. 02. Zprávy 283 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Situace se po dlouhé době trochu zlepšila a zhruba polovina okresů hlásí, že nesleduje vliv sucha. Reportéři však často uvádějí obavy z nadcházejících měsíců, kdy současné počasí neodpovídá roční době a to má vliv na vegetaci, doplňování spodní vody apod. V mnoha okresech jsou i nadále hlášeni hraboši a také konečně větší úhrn srážek. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Za uplynulý týden spadlo celkem 24 mm srážek.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky 5,6 mm.'
BRNO-VENKOV: 'Dnešní počasí zatím s výskytem hrabošů nic neudělalo, stále padá málo vody.'
BRNO-VENKOV: 'V pondělí napadlo cca 10 mm a ve středu napadly 2 cm sněhu, které během dne ještě stačily odtát.'
BRUNTÁL: 'díky srážkám cca 25 mm a současné absence mrazů došlo k výraznému doplnění půdního profilu....na druhou stranu dochází k vyplavování zásob dusíku u písčitých půd...bude třeba doplnit...celkově velký posun k lepšímu...'
BŘECLAV: 'Suma srážek za minulý týden 11 mm.'
BŘECLAV: 'Během týdne došlo k výraznému doplnění vláhy v povrchové vrstvě do 25 cm. Od počátku roku ale hodnotíme průběh počasí s podprůměrnými srážkami, bez sněhové pokrývky a nadprůměrnými teplotami. Na vegetaci se zatím žádné negativní jevy neprojevují.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Minulý týden roztál všechen sníh a pršelo do toho, půda už je zmrzlá jen poránu a na severní straně ve stínu. Srážky 15.0 mm. Konečně se voda dostala do hloubky kde jsou meliorace, minulý týden začaly konečně téct (od léta netekly), uvidíme jestli srážky vydrží, protože vegetace se probouzí a pokud voda nebude dále padat, bude na jaře opět sucho jako 2019. Po roztátí sněhu jsou vidět zničená místa na úrodných TTP od hrabošů, louky které jsou na horší půdě jsou v pořádku, tam hraboš není. U pěkných luk jsou porosty poškozeny do 30%, orná půda hraboše nezajímá (kromě jetele, taje to jako u TTP).'
DĚČÍN: 'Střídání holomrazu a intenzivních krátkých dešťů znesnadňuje vsakování, půda je ve svrchní vrstvě nasáklá vodou, ale jen do cca 10 cm hloubky. Pod ní je půda utužená a suchá. V lesích je pod spadaným listím je sucho. '
DOMAŽLICE: '13 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Napršelo 15 mm vody,polojasno,'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Situace se v zásobení vláhy v minulém týdnu rapidně zlepšila, napršelo mezi 38 - 43 mm, prakticky veškerá voda se vsákla do nezamrzlé půdy. Napadlo rovněž 2 - 3 cm sněhu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'v uplynulém týdnu naměřeno 32 mm srážek z toho polovina ve formě sněhu'
HODONÍN: 'porosty požkozeny hraboši'
HODONÍN: 'Množství srážek 17,05 mm.'
HODONÍN: 'Celkové srážky v daném období 26 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky minulý týden - 35 mm ( 5 mm , 15 mm , 12 mm ,3 mm ) , v únoru již dosáhly srážky 46 mm , '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'ozimé pšenice 6 odnoží, půdní vlhkost v celém profilu do 40 cm stupeň 3'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'půdní vlhkost do 20 cm v ozimých obilovinách a na orané půdě stupeň 4 , v porostu vojtěšky stupeň 3 , ve 40 cm půdní vlhkost stupeň 3 , ozimé obiloviny 4 odnože ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 40 mm, půdní vlhkost do 20 cm - stupeň 4 ,v profilu 20 až 40 cm stupeň 3'
HRADEC KRÁLOVÉ: '38 mm, došlo k zlepšení ve vrstvě do 20 cm, pod touto vrstvou je sucho'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden spadlo 31.8 mm srážek.'
CHRUDIM: 'Srážek spadlo v minulém týdnu okolo 40 mm v podobě deště, dále napadlo přibližně 5 cm sněhu, který postupně odtával. Půda je nyní vodou nasycena, k doplnění podzemních vod ovšem chybí vydatnější sněhová pokrývka.'
CHRUDIM: 'Srážky z počátku a konce týdne přinesly výrazné doplnění půdního profilu zejména v jeho povrchové vrstvě. Místy je půda rozbahněná, doufáme že tyto srážky výrazně pomůžou v boji proti hlodavcům. '
CHRUDIM: 'Za sledované období napadlo 49 mm srážek. '
JIČÍN: 'V případě snížení výnosu u TTP jsem dal jiný důvod. Důvodem je rozrytí drnu divokými prasaty , které pokračuje na různých místech katastru . Letos z důvodu absence sněhové pokrývky je zničení porostů TTP velmi výrazné . Některé porosty vypadají jako když jsou podmítnuté. '
JIČÍN: 'Srážky za minulé období 80,6 mm'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 42,88 mm. Průměrná teplota 2,4 °C. '
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 25 mm'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 20 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Do neděle spadlo 26 mm srážek.'
KLATOVY: 'Chodí jak dešťové tak sněhové přeháňky kéž by byl takový celý únor :) '
KLATOVY: '23mm srážek, mírné vylepšení stavu sucha, zvlášť u řek a potoků, Žádný sníh.'
KROMĚŘÍŽ: 'V úrodné oblasti Kroměřížska jsou skoro všechny vojtěšky sežrané a zaorávají se.'
KUTNÁ HORA: 'Intenzivní vlhký vítr prakticky celodenní '
LIBEREC: 'K datu poslední neděle spadlo 31 mm srážek.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za poslední týden 25 mm. Nasycena vrchní vrstva půdního profilu, deficit spodní vody se stále prohlubuje (srážky za prosinec 23 mm, za leden 5,5 mm)'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu nám konečně napršelo větší množství srážek, konkrétně 26,8 mm , ale
LOUNY: 'za posledni tyden 22 mm puda neni zamrzla'
MĚLNÍK: 'Za sledované období jsem naměřila 39mm srážek, jednalo se o déšť který se vsakoval do půdy.Nevytvářely se kaluže.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Během hodnoceného týdne napršel celoměsíční normál, totiž necelých 37 mm, což výrazně doplnilo půdní vlhkost. Mj. hodnoty dvoudenních srážek 3. a 4.2.2020 něco přes 30 mm nebylo u nás dosaženo za celý loňský rok.'
NOVÝ JIČÍN: ' 28 mm srážek je už významné doplnění půdního profilu vláhou. Teploty spíše odpovídají nástupu jara, než zimního měsíce. Aktivita hrabošů je stále.'
NOVÝ JIČÍN: 'Po srážkově podnormálním lednem, kdy nespadlo ani 50 % průměrného měsíčního úhrnu, je počátek února srážkově bohatý. Za minulý týden spadlo 49 mm srážek, ale z toho 30 mm padlo za 12 hodin. Výhodou bylo, že se jednalo o smíšené až sněhové srážky, takže vsakování do půdy je ideální. Profil půdy se nasytil i postupně do hlubších vrstev. Téměř celý týden zde je sněhová pokrývka. Uvidíme jak dlouho vydrží, protože je to těžký sníh a obávám se zamezení přístupu vzduchu
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 42,1 mm srážek. Měsíce prosinec a leden byly velmi suché, je ale vidět že v únoru se situace zlepší. Je to ale hodně zvláštní zima... Díky za společné setkání 3.2. ve Větrném Jeníkově, byla to pěkná akce.'
OPAVA: 'Za týden 15mm,vysoké teploty a větry.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 14,9mm, 9.2. začíná postupně bouře Sabine, zvýšení aktivity hrabošů, ráno příz.mrazíky během dne teplo a sluníčko'
PLZEŇ-JIH: 'srážky 3 mm začíná se projevovat sucho na ozimech'
PLZEŇ-SEVER: '2.2.2020 1,5mm 4.2.2020 19mm 5.2.2020 2mm'
PLZEŇ-SEVER: 'Vzhledem suchému měsíce Leden a poslední 3 měsíce bez sněhové pokrývky která je zásadní pro hladinu stavu podzemní vody si myslím že se sucho bude prohlubovat a mít dopady na plodiny v zemědělství a spodní vody, i když měsíc únor bude mokrý.'
PLZEŇ-SEVER: 'srážky 3 mm začíná se projevovat sucho na ozimech'

PRAHA-ZÁPAD: '27 mm'
PRAHA-ZÁPAD: 'Za minulý týden spad 23 mm srážek ale drtivá většina srážek (17 mm) spadla za 12 hodin. Půda, na které byl porost, tyto srážky v tak krátkém čase nestíhala obrat, ale kde byla půda ponechaná jako oraniště voda krásně zasakovala. Povrchová část půdy je i na našich těžkých půdách plastická. Zásoba vody do 30 - 40 cm vypadá dobře.'
PRACHATICE: 'Začátek týdne deštivý cca 20 mm, v úterý ochlazení večer začalo sněžit, sníh ještě ve středu, celkem do 8 cm. Voda v deštích se vsakovala, půda byla rozmrzlá. Po sněžení se ochladilo, v noci -5°C až -3°C, den okolo nuly, těsně pod nulou. Konec týdne teplo, větrno sníh roztál včetně povrchu půdy, voda se vsakovala do země, nikam neodtékala. Povrch půdy mokrý, až bahnitý, ve 20 cm vlhká půda nesoudržná. K výraznému doplnění vody spodních vrstev zatím nedošlo. Deficit srážek proti r. 2019 je citelný.'
PŘEROV: 'Situace se po deštích o něco zlepšila. Aktuální situace je dobrá. Ovšem není sněhová pokrývka a rostlinstvo částečně vegetuje a spotřebovává vodu. Pozdější jaro nemusí být tak optimistické.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 18,4 mm srážek, což už bylo konečně znát. Půda se ve vrchní vrstvě nasytila vodou a také potok zvýšil svůj průtok. Ve výhledu jsou další srážky, tak už je to trochu veselejší. Sněhu se ale letos asi nedočkáme.'
PŘÍBRAM: '11 mm'
PŘÍBRAM: 'Za pondělí a úterý cca 22 mm srážek. Z toho v úterý v noci na středu ve formě sněhových srážek cca 6 mm. Jen nepatrné zvýšení průtoků v potocích a rybnících. Většina srážek se vsakovala na zasetých plochách i na zoraných pozemcích. Občasné ranní mrazíky, ty ale neomezily vsakování. Do konce týdne klid.'
ROKYCANY: 'Pondělí: 6 °C - z neděle na pondělí - silný děšť Úterý: 5 °C - silný déšť Středa: - 1 °C - sníh Průměrná teplota za celý týden byla 1,5 °C'
SEMILY: '33 mm'
SEMILY: 'V první polovině týdne vydatný déšť, ve druhé napadlo 10 cm sněhu. Teploty jsou ale vyšší, tak sníh mizí, '
STRAKONICE: 'srážky 3.2. 11 mm 4.2. 6 mm 5.2. 4,5 mm srážky začátkem týdne byly, ale ne moc intenzivní'
STRAKONICE: 'srážky 2. až 4.2.2020 35 mm Konečně se doplnily od podzimu rybníky a z meliorací začala téci trochu voda.'
SVITAVY: 'Srážky 52 mm'
SVITAVY: '45,8 mm'
ŠUMPERK: '40 mm za týden !!'
ŠUMPERK: 'Zaznamenáno cca 30 mm srážek.'
ŠUMPERK: 'V 6-tém týdnu spadlo 35 mm srážek, zvýšené hladiny vodních toků, bez sněhové pokrývky.'
TÁBOR: '26 mm srážek, konečně spadlo více než jen několik milimetrů.'
TÁBOR: 'K datu 9. 2. 2020 naměřeno 1 mm nových srážek.'
TÁBOR: '10.2 začal foukat silný vítr 11.2 napršosněžilo 8 mm '
TRUTNOV: 'srážky 02.02. - 09.02.2020 => 22,5 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Na začátku týdne spadlo 17 mm srážek. V půdním lysimetru prosákla voda do hloubky 60 cm.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : po 3/2 - 32,6 mm út 4/2 - 20,9 mm st 5/2 - 1,8 mm Při srážkách v po a út 1.SPA Olšava , koncem týdné pěkné počasí - klid před Sabine . '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 28 mm. :-)'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Střídání holomrazu a intenzívních krátkých dešťů znesnadňuje vsakování, půda je ve svrchní vrstvě nasáklá vodou, ale jen do cca 10 cm hloubky. Pod ní je půda utužená a suchá. V lesích je pod spadaným listím je sucho. '
ZNOJMO: 'V minulém týdnu spadlo 13,8 mm. Za leden 2020 spadlo jen 9,3 mm.'
ZNOJMO: 'Srážky 13,5 mm za uplynulé období.'
ZNOJMO: 'setrvalý stav, srážky 14 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '38,5 mm formou dešťových srážek'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo cca 10 mm srážek na všech zmíněných katastrech'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 30. 7. 2020

  Počasí rozdělilo Česko na dva různé státy. Sucho se vrací jen někde

  Republika se rozdělila na suché Čechy a vlhkou Moravu. V posledních týdnech totiž v západních Čechách pršelo podstatně méně než na Moravě. Stejně tak tomu bude i v následujících dnech.
  Prof. Miroslav Trnka a Dr. Martin Možný, členové týmu Intersucha, komentují aktuální stav v krajině pro seznamzpravy.cz.
  Celý článek k přečtení ZDE.

 • 21. 7. 2020

  Aktuální situaci hodnotí Pavel Zahradníček pro ČTK

  Říci, že epizoda sucha, která Česko trápila od roku 2015, skončila, podle meteorologa a klimatologa Pavla Zahradníčka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR zatím nelze. A to ani po více než dvou měsících, kdy spadlo silně nadprůměrné množství srážek. Současná situace naznačuje, že by sucho v hlubších vrstvách půdy nemělo Česko trápit alespoň v následujících týdnech. Nicméně tendence k suchu jsou za posledních 30 let častější a bývá intenzivnější, řekl v rozhovoru pro ČTK.
  Celý článek k přečtení ZDE.
  Zpráva byla převzata i dalšími médii:
  idnes.cz,

  seznamzpravy.cz.