Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 16. 02. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 09. 02. 2020 do neděle 16. 02. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 16. 02. Zprávy 310 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Situace se po dlouhé době trochu zlepšila a zhruba polovina okresů hlásí, že nesleduje vliv sucha. Reportéři však často uvádějí obavy z nadcházejících měsíců, kdy současné počasí neodpovídá roční době a to má vliv na vegetaci, doplňování spodní vody, reportéři se velmi často obávají brzkého nástupu jara. V mnoha okresech jsou i nadále hlášeni hraboši. Srážky, které přišly v únoru, byly velmi často „znehodnoceny“ silným větrem a povrch půdy byl vysoušen.. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Dobrý den, dnes 18,2,2020.je v Ousticich čerstvý výtr, pole oranice i zasetá pšenice osichají. '
BEROUN: '24 mm'
BLANSKO: '8 mm'
BRNO-VENKOV: 'srážky 1,5 mm'
BRNO-VENKOV: 'Situace byla podobná jako v minulém týdnu jen s rozdílem toho, že od středy do pátku výrazně foukal vítr. V pondělí napadlo cca 10 - 15 mm, ve středu napadly 2 - 3 cm sněhu a ve čtvrtek chvilkami padal déšť se sněhem.'
BRUNTÁL: 'srážky cca 10 mm, opětovný vzestup hlodavců....velmi slabá zima...vše ovlivní rychlost nástupu jara'
BŘECLAV: 'V minulém týdnu byly srážky bezvýznamné a silný vítr vyfoukal vláhu z povrchové vrstvy. Lednové srážky byly pouze 7 mm. Teploty jsou stále nadprůměrné a očekáváme brzký příchod jara. Porosty jsou zatím v pořádku..'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 9.9 mm'
DĚČÍN: 'půda je ve svrchní vrstvě nasáklá vodou, ale jen do cca 10 cm hloubky. Pod ní je půda utužená a suchá. V lesích je pod spadaným listím sucho. Srážky 0-5 mm/ týden'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden zaznamenáno pouhých 8 mm srážek, ovšem ornice je plně nasycená vodou. Stav vegetace odpovídá měsíci dubnu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu spadlo 13 - 16 mm srážek, nasycenost v horní půdní vrstvě je velmi dobrá, je zatím dobrý předpoklad pro vzcházení jarních plodin, pokud nepřijdou extrémní teploty jako v předešlých letech.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'polojasno, slunečno'
HAVLÍČKŮV BROD: 'pondělí 10.2. srážky 8 mm, úterý 11.2. srážky 3 mm a v pátek 14.2. srážky 6 mm'
HODONÍN: 'Množství srážek 6,82 mm.'
HODONÍN: 'obnovena aktivita hraboše-aktivní 60-70procent děr'
HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 8,2 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '17 mm, vítr vysušuje pozemky, přibližuje se čas, kdy budou pozemky schopné obdělávání, v podorniční vrstvě není vláha'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 12 mm ( 8 mm , 3 mm sníh , 1 mm ) denní teploty kolem 10°C , noční teploty 0°C až 3°C, mnozí dopisovatelé hlásí stav sucho, bylo by lepší napsat stupeň vlhkosti půdy,'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden spadlo 15,2 mm srážek.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 12 mm srážek, po celý týden vane silný nárazový vítr, který půdu rychle vysušuje.'
CHRUDIM: 'Srážky za 7. týden 19 mm.'
CHRUDIM: 'I přes vydatné srážky v období 7-10.2. kdy napršelo téměř 60 mm srážek, došlo vlivem větrného a teplého počasí k rychlému osychání povrchu půdy. Úbytek vlhkosti byl tak velký, že porosty ozimé řepky již byly o víkendu sjízdné a vhodné k přihnojování. V podstatě panuje obava z brzkého nástupu jara, vysokých teplot a ztráty vláhy. Po obnovení vegetace stále může přijít vpád studeného vzduchu, který by mohl poškodit vegetaci. Porosty jsou poškozeny hlodavci (porosty VCP dosahují pětinásobku prahu škodlivosti).'
CHRUDIM: 'pondělí 10.2. srážky 8 mm, úterý 11.2. srážky 3 mm a v pátek 14.2. srážky 6 mm'
JABLONEC NAD NISOU: '10.2.-10mm, 11.2.-8mm, 12.2.-3mm, 13.2.-7mm, 14.2.-3mm, 15.2.-1mm'
JIČÍN: 'souhrn srážek - 16 mm - déšť, absolutní absence sněhu ve všech zimních měsících'
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 17 mm vody, hladina ve studni je na historickém minimu, poklesla o 6 metrů oproti normálu'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 13,5 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 6 mm srážek.'
KLADNO: '5 mm za poslední týden, tj. 10. - 16.2.2020'
KLATOVY: 'těžký sníh 11.02.2020, silný vítr teplé počasí, neděle 16.02.2020 17 stupňů tepla jasno'
KLATOVY: 'V minulém týdnu přišly další dešťové srážky, takže to dopomohlo k dalšímu dosycení půdního profilu.'
KLATOVY: 'Silný vítr s přeháňkami, v úterý 10 cm těžkého sněhu.'
KLATOVY: 'Srážky od 10. do 16.2.2020 ... 27,8 mm.'
KLATOVY: '19,5 mm srážek. Patrné zlepšení hydrolog. stavu, jinak beze změn.'
KOLÍN: 'srážky sice přicházejí, díky vysokým teplotám a větru se zase voda rychle ztrácí.'
KROMĚŘÍŽ: 'O víkendu jarní počasí, pokračovalo i v pondělí, večer spadlo cca 1mm, jarní práce přerušeny, tento týden budeme regeneračně hnojit pšenice a řepku.'
KROMĚŘÍŽ: '3 mm srážek. Teplé větry. '
KROMĚŘÍŽ: 'Svraskalá kůra na vysazených výpěstcích na podzim, srážky 6-7 mm. '
KROMĚŘÍŽ: '5 mm srážek. '
KROMĚŘÍŽ: 'Svraskalá kůra na podzimních školkovancích, srážky 6 mm. '
KUTNÁ HORA: '10.2. 10,3mm, 11.2. 0,6mm silný vítr, vysoké teploty-16.2. průměrná denní teplota 7,1 st.C. '
KUTNÁ HORA: 'prakticky s minimem srážek, stále fouká výsušný vítr, vlivem srážek z předminulého týdne se tvoří škraloup, inventarizace porostu velmi špatná hlavně u řepky ozimé kde je velký výskyt hrabošů!!! stav vody ve studni min o 30% níže než jsme zvyklý, nálada špatná'
LOUNY: 'celkový úhrn srážek za měs. leden 2020 činil ve sledovaných katastrech 28 - 32 mm. Došlo k mírnému doplnění zásob podzemní vody. Větším problémem na výnosy se jeví teplotní průběh měs. ledna, který odpovídal spíše jaru než zimě. Povětšinou se teploty pohybovaly na 5-ti a více °C. Půda prakticky nepromrzla, srážky byly pouze dešťové.'
MĚLNÍK: 'Za uplynulé období jsem naměřila 9mm srážek.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky zejména z počátku týdne v celkovém úhrnu 16 mm již nyní řadí letošní únor mezi srážkově nejbohatší únory v posledních letech. Srážkovou bilancí za letošní zimu se tak přibližujeme srážkově velmi bohaté zimě loňské. Současně ale velmi vysoké teploty zvolna probouzejí ranou vegetaci, což se může velmi nepříznivě odrazit v rychlé spotřebě nashromážděné vláhy při rychlém nástupu vegetačního období a tak prohlubujícímu se suchu zejména v hlubších vrstvách.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Do těchto dnů nám zde spadlo v sumě cca 50 mm. Na většině pozemků zejména písčitějších je skutečná kaše. Myslím však,že s ohledem na to,že zde nespadl žádný sníh za zimu,je ta voda co spadla velmi přínosná k blížícímu se jaru. Porosty vegetovaly během celé zimy. Řepky nabíraly na síle koř.krčku, u obilnin přirůstaly odnože. Pro počínající jaro zatím slušný příslib"'
MOST: 'srážky: 10.2. - 3,5 mm, za únor 34 mm'
MOST: 'za minulý týden 5,7mm'
NOVÝ JIČÍN: 'V týdnu spadlo 13 mm srážek jak ve formě deště, tak i ve formě sněhu. Bohužel silný vítr velmi vysušuje povrchovou vrstvu půdy. Hlouběji je vody v půdě dostatek pro toto období, ale jestli začne vegetační období již koncem února vody bude významně ubývat.'
NOVÝ JIČÍN: '10 mm srážek'
NYMBURK: 'srážky celkem 9,5 mm'
NYMBURK: 'srážky z předminulého týdne jsou vlivem větru téměř pryč'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 8,2 mm srážek. V únoru se situace zlepšila, vítr ale rychle vysušuje.'
OLOMOUC: '5 mm srážek. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 6,2mm, silný vítr půdu vysušuje, větší aktivita hrabošů, bez mrazu, teplo'
OPAVA: 'srážky: 10.2.2020 - 3,3 mm, 11.2.2020 - 1 mm, 12.2.2020 - 0,3 mm, vysoké teploty vítr'
OPAVA: 'Srážky byly ojediněle, asi do 5mm, takže se vlhkostní situace nezměnila.'
PARDUBICE: 'Srážky v 7. týdnu 12 mm. Ornice je pouze vlhká dlátový pluh se vůbec nenalepil po skládkách cukrovky.'
PELHŘIMOV: 'Celkový úhrn za 7 týden 16,1 mm'
PÍSEK: 'v únoru zatím cca 30 mm'
PÍSEK: 'Úhrn srážek byl za poslední týden cca 10 mm'
PÍSEK: 'Celkem 11 mm. Bohužel bez doplnění vláhy v půdním profilu nad 40 cm. '
PLZEŇ-JIH: 'V 6. týdnu jsme naměřili 6,7 mm srážek (nebylo vyplněno hlášení). V 7. týdnu napršelo na stanici 23,6 mm srážek. Konečně významnější zálivka - v pondělí 10.2. (15,6mm). V neděli 16.2. půda do 20 cm vlhká, dobře tvarovatelná, na povrchu oschlá. K pondělku 17.2. už máme 140% únorového normálu srážek, deficit z ledna se zatím nedoplnil - v sumě od počátku roku stále ještě 11 mm chybí. Porosty ozimů máme v dobrém stavu. V sousedních katastrech některé porosty ozimého ječmene žloutnou (předčasně nebo příliš hustě seté) - výskyt viróz (WDV), padlí a palušky.'
PLZEŇ-SEVER: 'Množství vláhy v půdě se v posledních dvou týdnech dramaticky zvýšilo. V současnosti je půda v orničním profilu plně nasycená vodou, mokrá, bahnitá. Množství srážek za únor prakticky vyrovnalo deficit narůstající od října 2019. Množství srážek za období od 9. do 15. 2. 2020 na lokalitě 30,0 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'srážky z předminulého týdne jsou vlivem větru téměř pryč'
PRAHA-ZÁPAD: 'Tento týden byl srážkově bohatý spadlo 10 mm srážek, ale i větrný, takže povrch půdy se výrazně vysušuje. Tráva se pomalu probouzí a napomáhají tomu i teploty vysoko nad 10 stupňů.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Dobrý den, ve sledovaném období spadlo 15,5 mm srážek.'
PŘEROV: 'Situace je beze změny, ovšem bude chybět vláha ze sněhu.'
PŘEROV: 'Sucho není, srážky za týden 10.-16.2. cca 7-10mm vody + sněžení které neměřím.'
PŘÍBRAM: 'Začátkem minulého týdne spadlo 12,9 mm srážek. Od této doby převažuje teplé a větrné počasí, kdy půda rychle osychá. To není dobré v tomto ročním období. Vzhledem k absenci sněhu budeme opět závislí na pravidelných srážkách.'
PŘÍBRAM: 'Minulé pondělí spadlo 23 mm srážek, následně za další dny ještě cca 8 mm vody. V pondělí a v úterý se lehce zvedly průtoky vody v potocích a rybnících. Voda byla mírně zakalená, ale šlo jen o vodu z cest a polních cest. Na polích žádná vodní eroze. Půda nebyla zamrzlá, proto se vše vsakovalo. V lysimetru první znatelné průsaky do 40 cm a mírně i do 60 cm hloubky. Porosty vlivem nízkých teplot a vůči slunci i vlivem krátkého dne" ještě neprojevují obnovení vegetace."'
RAKOVNÍK: '15,5 mm'
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 3,7 °C Po - silný vítr a déšť Út - silný vítr a déšť'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Sedloňov, nesouvislá sněhová pokrývka, 18mm (800mnm)'
SEMILY: 'srážky 18 mm'
SEMILY: 'Z pondělí na úterý napadlo 15 cm sněhu. To je letos zatím nejvíc. Dále v průběhu týdne několikrát pršelo. Vody je tento rok víc než obvykle. Není ale sníh, otázkou je, zda se současné srážky stačí naakumulovat do půdy. O výnosech se rozhodně v dubnu a květnu.'
STRAKONICE: 'srážky za minulý týden 14 mm, únor jede :-) '
SVITAVY: 'Atypické zimní počasí pokračuje. Místy se drží poslední zbytky sněhu. Voda z něj se zasakuje. Střídavě drobně prší, v uplynulém týdnu asi 9 mm. Ozimé polní plodiny zatím normální stav, hraboš škody minimální. Zato v trvalých porostech jetelovin a TTP škody výrazné. Dle aktuálního monitoringu až 2000- 4200 obydlených děr na hektar. '
TÁBOR: 'Nedostatek sněhu. Od začátku roku - leden 20 mm, únor 40 mm'
TÁBOR: 'za poslední týden spadlo 6mm srážek'
TÁBOR: 'Srovnání vody ve studních oproti letům 2015, 16, 17, 18, 19,.Dle mých záznamů je letos poprvé v polovině února tak nízký stav vody ve studních. Oproti minulým letům je k hladině vody hlouběji o 250 cm oproti uvedeným roků, kdy se v půli února vyrovnával deficit z průběhu sušší sezóny. :-( '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: po 10/2 - 5,6 mm, út 11/2 - 3,1 mm Orkán Sabine k nám nedorazil od západu, naopak silně foukalo z jihu až do středy 12/2 . Kvete jíva , je velmi teplo .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 15 mm.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'půda je ve svrchní vrstvě nasáklá vodou, ale jen do cca 10 cm hloubky. Pod ní je půda utužená a suchá. V lesích je pod spadaným listím je sucho. Srážky 0-5 mm/ týden'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky cca 26 mm. Vedle vysokých teplot jsou stále aktuálním problémem hraboši (srážkově bohatší poslední tři týdny v tomto směru zatím bez výraznějšího efektu).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 16.2.2020-7,oohod.-28 mm'
VSETÍN: '- srážky za období 10.-16.2. byly 7,5mm - z hlediska dlouhodobých srážkových úhrnů se jedná o průměrný týden'
VYŠKOV: 'srážky déšť + sníh cca 5 mm'
ZNOJMO: 'Za sledované období cca 8mm. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '7,6 mm srážek, 1,9 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 8 mm srážek'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE

5. února 2020 / 06. týden

předchozí další zavřít