Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 04. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 12. 04. 2020 do neděle 19. 04. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19. 04. Zprávy 383 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Ve zhruba polovině hlášených okresů je sledováno 10–30% snížení výnosu způsobené suchem, šest okresů hlásí extrémní poškození tedy snížení zhruba o více jak 40 % a z pěti okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %.
Situace v krajině se po deštivějším únoru rapidně horší a nedostatek vláhy na mnoha místech způsobuje problém pro vzcházení plodin. Pokračující výsušný vítr ani opakující se  mrazy plodinám nepomáhají. Reportéři velmi často uvádějí, že v povrchové vrstvě není dostatek vláhy a rostliny začínají i zasychat. Travní porosty nerostou a chovatelé zvažují, jestli má cenu vyhnat dobytek na pastvu. Sezóna nezačala příznivě a doufá se ve studený a deštivý máj. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Napršelo tu 13mm na metr čtvereční, v noci ze soboty na neděli.'
BLANSKO: 'Pokračující sucho začíná ovlivňovat porosty plodin, dochází k jejich zasychání a zkroucení (u řepky). K nejmarkantnějšímu zasychání dochází u jetele. Počátkem týdne činil souhrn srážek průměrně 1,5 mm, což nemělo na růst plodin žádný vliv. V neděli byly místní srážky od 3 do 4 mm, což porosty pouze dočasně svlažilo.'
BLANSKO: 'Zanedbatelné srážky nijak nevylepšily situaci, na mělkých půdách výrazně trpí nedostatkem vody jak ozimy, tak i řepka, zvláště když jsou poškozeny mrazem (kořeny u obilovin, celé rostliny řepky). Mák vzchází velmi nerovnoměrně, stejně jako jarní ječmen a oves. Nově založené porosty jetelovin (je jich velká výměra - museli jsme zaorat téměř všechny staré porosty kvůli hrabošům) vůbec nemají v současné době šanci vzejít. Travní porosty jsou řídké, a přestože jsou dostatečně přihnojené, neobrůstají (určitě i vlivem mrazivých vln), vytratila se totiž veškeré vláha, což u mělkých a svažitých pozemků je vždy velmi rychlé. Obvykle v tuto dobu vyháníme na pastvu, zatím stále přikrmujeme ve stáji. '
BRNO-MĚSTO: 'Déšť Troubsko, Střelice 12-14 mm'
BRNO-VENKOV: 'srážky 12 mm'
BRNO-VENKOV: 'Na vývoji ječmene jarního se projevily mrazíky minulých dnů '
BRNO-VENKOV: 'V pondělí napršely 2 mm a v neděli 8 mm.'
BRUNTÁL: 'Půda velmi prašná vyschlá.'
BRUNTÁL: 'srážky za duben do dnešního dne cca 3 mm....sucho udeřilo naplno a déšť v nedohlednu.....v kombinaci s neustálými mrazy, které decimují porosty cukrovek a máku, které navíc díky suchu a chladnému počasí vzešly na cca 55 % je situace velmi vážná... o sadech už ani nemluvě...ztráty budou 70%...celý duben mrzne!!!'
BRUNTÁL: 'Absence srážek. V úterý 14.4. srážky 2mm. '
BŘECLAV: 'Srážky přišly ze sobotu na neděli 7 - 9 mm , což krátkodobě zlepšilo situaci v povrchové vrstvě. Jinak přetrvává velmi suché a teplé počasí a duben pravděpodobně bude kritický měsíc pro zemědělce - extrémně suchý a ráno mrazivý, který poškozuje květy ovocných stromů.'
ČESKÁ LÍPA: '0 mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '13.4. 2,4 mm, 25.4. 5 mm, 26.4. 4,5 mm, celkem za týden 11.9 mm. Porosty se po dešti zazelenaly a povyrazily, u jařin je nestejnoměrně vzrostlý porost. Pokud tento týden zaprší, tak porost bude přežívat celkem dobře. Se spodní vodou je to špatné, vývody do napaječek, které sleduji, už netečou, přitom v loni přestaly téct až někdy v květnu, nevím přesně kdy. V lesích, zvlášť smrkových mladých, je sucho extrémní.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '16.týden, po 22 dnech bez srážek napršelo 14-23 mm srážek podle katastru.'
DĚČÍN: 'V kombinaci s přetrvávajícím suchem se stále vyskytují ranní mrazíky. Škody způsobené mrazem budou letos asi vyšší, než v minulých letech. Sucho začíná být i v lesích, řadu míst lze projít se suchýma ponožkama. Začínají být viditelné i problémy se zůstatkovými průtoky na řekách pod vodními elektrárnami. Stále je ještě období, kdy se ryby táhnou a rozmnožují se a tato věc je problematická.'
DOMAŽLICE: 'Během týdne napršelo 12 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Sucho,teplo,ranní mrazíky,ale na neděli zapršelo 12 mm vody,tak to se vše zazelenalo.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Záchranný déšť přišel na poslední chvíli ze soboty na neděli v množství od 12 - 15 mm dle katastrů, situace před tímto deštěm začínala být kritická zejména pro jarní obiloviny, řepku, podsevy /trávy, jetel/. Bohužel se očekává poměrně teplé počasí, takže zásoba vláhy příliš dlouho nevydrží.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'v minulém týdnu naměřeno 18 mm srážek z toho 14 mm spadlo v noci ze soboty na neděli. Před deštěm byla vrchní vrstva půdy zcela vyprahlá. Zhoršení stavu porostů řepky oz. je způsobeno ranními mrazy, které způsobují velké praskliny na stonku, což je vstupní brána infekce.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'srážky za minulý týden 8,5 mm'
HODONÍN: 'Množství srážek 5,89 mm.'
HODONÍN: 'kukuřice na siláž vzchází, porost mezerovitý, část osiva 20% leží v proschlé vrstvě'
HODONÍN: 'K neděli 19.4.2020 jsem zaznamenal úhrn 6,5mm srážek.'
HODONÍN: 'mrazove požkození merunky 100%,broskve 90%,hrušky 95%,jabloně 65% zničeny mateční květy 100%,švestky 50%,višně 30%,za současného a předpokládaného vývoje počasí bude v dalším období velký problém ze škudci,zejména mšice,vlnatky,štítenky ,podkopníčci aj.'
HODONÍN: 'Celkové naměřené srážky v daném období 16,2 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden 0 mm, srážky za duben do 21.4. - 0 mm, tak špatný duben byl v roce 2007 - 1 mm a v roce 2009 - 5 mm, ozimá řepka růstová fáze BBCH 61 až 64, dokončují se jarní práce, v porostech je půda do 5 cm na stupni 1 ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden 0 mm , ozimá pšenice růstová fáze BBCH 30 , ječmen jarní růstová fáze BBCH 13 , řepka růstová fáze BBCH 60 , polní zelenina pod závlahou ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden 0 mm , ozimá pšenice růstová fáze BBCH 31 ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'celý týden bez srážek, v porostech sucho stupeň 2 , ozimá pšenice růstová fáze BBCH 31 - 32 , řepka ozimá růstová fáze BBCH 60 , jarní obiloviny růstová fáze 12 - 13 , jarní práce se dokončují'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'od začátku března do dneška pouze 6mm srážek. V měření srážek začínáme být jako strojaři měříme na desetiny je to hrozné. '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'sucho, prach, pukliny do hloubky, jařiny nedovscházené zejména na jílech, 0 mm, výsušný vítr'
CHOMUTOV: '9mm v neděli v pondělí nebylo zřejmé, že pršelo- sucho'
CHOMUTOV: 'V neděli nám spadlo 8,5 mm. Na porostech obilnin je již také sucho znát (porost nevyrovnaný, jak v některých místech zasychá). '
CHOMUTOV: 'za poslední týden spadlo 10,4 mm srážek, jednorázově v neděli 19.4 v noci.'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu pokračovala smrtící kombinace sucha a ranních mrazů až do -3 st.C. Půda na povrchu vysychá, pozorujeme problémy se vzcházením zejména u maku a cukrové řepy. V hlubších vrstvách u časně setých plodin (hrách, ječmen) ještě nějaká voda je. Katastrofální stav je u pícnin-porosty vojtěšek a jetelů jsou decimovány hlodavci, suchem a mrazíky a následně velmi těžko konkurují odolným ozimým heřmankovitým a brukvovitým plevelům, U řepky pozorujeme výrazné poškození mrazy-pukliny na rostlinách, zakrslé rostliny a opad poupat. K tomu se přidává poškození od dřepčíka. U ozimů (pšenice a ječmen) je poškození listové plochy mrazy, porosty se s tím však zatím vyrovnávají. Pravděpodobně však došlo k poškození kořenů, domníváme se že mrazem. '
CHRUDIM: 'Po dvaceti osmi dnech bez deště pršelo v neděli 19. 4. a to 3 mm srážek. Ranní teploty okolo nuly a sucho. '
JABLONEC NAD NISOU: 'srážky: 13.4. - 1mm jinak bez srážek'
JESENÍK: ' porosty retardovány suchem a četnými ranními mrazíky, u ozimých obilovin redukce odnoží,nerovnoměrné vzcházení jařin. Počasí stále slunečné, větrné, beze srážek. Ranní rosy minimální. '
JIČÍN: 'Většina ozimých porostů lokálně poškozena mrazíky - teploty se pohybovaly do -8 st.. Oz. pšenice lokálně zmrzlé klásky, řepka oz. pomrzlá květní poupata. Jařiny špatně, nepravidelně vzchází. V poslední dekádě .. velký vítr, který ve velké míře prosušuje půdu. Nadále bezesrážek. Negativní klimatické podmínky se začínají projevovat v pěstování polních plodin.'
JIČÍN: 'Na pozemcích velký deficit vodní vláhy. Vysoká prašnost v předseťové přípravě a setí. Týdenní úhrn srážek opět 0 mm. '
JIHLAVA: 'ze soboty na neděly 13,5 mm srážek podpořilo vzcházení jařin'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 7 mm.'
KARLOVY VARY: 'Ze soboty na neděli v našem katastru napršelo 10 mm - Půda je vlhčí, ale chtělo by to více srážek - Rostlinám to pomohlo je to vidět, ale nestačí to'
KLADNO: 'minulý týden 7,5 mm srážek'
KLATOVY: 'Na neděli nám spadlo plošně po podniku 8-10 mm srážek'
KLATOVY: 'Od 13.4. do 19.4.2020 - srážky 17 mm.'
KOLÍN: 'Porost jarního máku opožděn z důvodu nedostatku srážek po zasetí. Obdobně cukrová řepa 14 dní od zasetí čekala na potřebnou vláhu. Kukuřice dostala 8mm srážek den po zasetí.'
KOLÍN: '6 mm srážek'
KOLÍN: 'V neděli spadlo 8 mm vody. Stále trvá kombinace ranních mrazů a odpoledního teplého počasí, které vysoušení povrchu půdy výrazně zhoršuje.'
KOLÍN: '8 mm srážek'
KROMĚŘÍŽ: '90% plochy máku musíme přeset, protože vůbec nevzešel, má být sucho dalších 7 dní, takže je to velký risk - viz foto'
KROMĚŘÍŽ: 'ječmen jarní-proběhnou zaorávky na cca 50% plochy pšenice ozimá-chybí možná kombinace škůdců a sucha.'
KROMĚŘÍŽ: 'Bez srážek, vysoké teploty během dne, velmi silné větry během dne i noci, výkyvy teplot, přímrazky. '
KROMĚŘÍŽ: 'Olomouc srážky 1 mm, Bystřice pod Hostýnem 2 mm, velké sucho, větry, výkyvy teplot. '
KROMĚŘÍŽ: 'Bez srážek. Suché silné větry, vysoké teploty během dne, velké výkyvy teplot během dne a noci, mrazy -4 st C. '
KUTNÁ HORA: 'úhrn srážek od 18.3. je 7 mm, stále velmi chladno, srážky 7 mm (18.4.), prakticky neznatelné v krajině, řepka rozkvetla a od mrazů má výrazně popraskaný stonek, pšenice významně prořídly, pastviny a louky sporadicky obrůstají, mák vzchází tragicky, stále fouká výsušný vítr, morálka špatná výhled nedobrý...'
LITOMĚŘICE: 'srážky 8 mm. Potok je už dva roky vyschlý.Je mne 49 let a já nepamatuji ,že by byl vyschlý,nicméně,že tento potok se jmenuje Suchý o něčem vypovídá,ale to já bohužel nevím,to by věděli možná naši dědové čí pradědové nebo ti ,kdo tomuto potoku dali tento název. Jinak něco pozitivního , jsem velice rád, že nelítají letadla je to krása bez těch příšer nahoře a určitě to přinese něco pozitivního pro naši zemičku. '
LITOMĚŘICE: 'V sobotu srážky 7 mm. Vzhledem k postupující vegetaci se však sucho stále prohlubuje'
LOUNY: 'V neděli srážky tj. 19.4. 10mm'
LOUNY: 'Nedělní déšť nestačil ani k podržení minimálního vláhového stavu z počátku minulého týdne. Předpokládáme při současném vývoji počasí, že dopady sucha budou razantnější než v loňském roce. '
LOUNY: 'Po trech nedelich konecne ze soboty na nedeli dest 11 mm teploty 20 stupnu'
MĚLNÍK: 'za sledované období jsem naměřila 1mm srážek'
MLADÁ BOLESLAV: '2 mm, na leh.půdách ztráta odnoží u oz.pšenice, značení suchých míst, u j.ječmenů špatné vzcházení, mezerovitost, u cukrovky nepravidelné vzcházení, mezerovitost, puklé klubíčko, zaschlý klíček,'
MLADÁ BOLESLAV: 'poslední srážky 21.3. -11mm. Na písčitejších částech pozemků u pšenice žloutnou listy od spoda, u řepek listy svěšené. U zasetých jařin v hloubce cca 5 cm ještě vlhkost je.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Uplynul další týden s téměř nulovými srážkami v naší oblasti. Vzhledem k již o něco teplejšímu a výrazně slunečnému počasí se zvyšuje potřeba vláhy vegetací a současně s častými povrch půdy vysušujícími větry, to vše vede k prohlubování stále zatím spíše povrchového sucha (přes měsíc absolutního sucha je stále součet srážek za předchozí 3 měsíce v kladné odchylce), které se ale již projevuje na špatném až žádném růstu trávního porostu, popř. i k jeho zasychání.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky 3 mm. Cukrovka nenaklíčená ,místy vzešlá.Příprava půdy i uložení do seťovéhé lůžka proběhlo v pořadku. Ječmen je mezerovitý,některé osivo leží v zemi nenaklíčené.'
MOST: 'za minulý týden 6mm srážek. Sucho se začíná na porostech projevovat je to ploch od plochy(dle půdy)'
NÁCHOD: 'další týden bez vody, TTP katastrofa, jalovice na pastvině pasou loňskou stařinu, na orné půdě zatím škody přijatelné", pokud nezaprší velká progrese zhoršení"'
NÁCHOD: 'Nepršelo 14 dní Srážky 0. Katastrofa'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky jsou za uplynulý týden nulové, teploty 10 -15 °C, v noci mírné mrazy. Trpí především porosty jařiny při vzcházení - cukrovka, jarní obiloviny, mák, ozimé obiloviny s horším kořenovým systémem. TTP a jeteloviny nerostou a ještě trpí po hraboších nejvíce, vodu, vodu, vodu to chce...…..'
NOVÝ JIČÍN: 'Není to příliš optimistický pohled. Ozimy i trávy popálil mráz a teď se z toho dostávají sucho tomu nepřispívá, spadlo tu počátkem týdne jen 9 mm srážek. Jařiny díky mrazům a suchu vzcházejí nerovnoměrně. V místech, kde je stín kolikrát ještě jařiny ani nepíchají a jinde mají 7 cm. stromy taktéž kvetou nestejnoměrně. Půda je velmi prašná i do hloubky cca 60-70 cm ve výkopu se půda příliš v nasycení vody neměnila. Zvažovali jsme zda už vyhánět na pastviny, když tráva nemá ani 5 cm. Zvířata jsou na pastvinách a nic než věřit ve zlepšení nám nezbývá. '
NYMBURK: 'srážky ze soboty na neděli 9 mm, v pondělí odpoledne bylo všechno vtahu díky mrazu a silnému větru'
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 10 mm'
NYMBURK: 'bez srážek, silný vítr, poškození suchem, mrazem a hraboši'
NYMBURK: 'Situace je velmi špatná. Milým překvapením bylo zaznamenání 6,5 mm srážek z 18. na 19.4., vzhledem k situaci je to ale málo. Porosty jsou velmi oslabené nejprve jarními mrazy a nyní suchem. Hospodaříme na písčitých půdách, na polích jsou praskliny jako v parném suchém létě.'
OLOMOUC: 'Poslední větší srážka 20. 3 - 9 mm, srážky v katastru 20. 3. až 23. 4. cca 1 mm.'
OLOMOUC: '1 mm srážek, půdní vlhkost do 20 cm se liší dle plodiny: pod ozimou pšenicí je téměř suchá rozsýpavá se stopami vlhkosti, pod jarními ječmeny je zatím vlhká tvarovatelná, ale rozpadne se.'
OLOMOUC: '13.4.20 - 1 mm 14.4.20 - 1 mm V uplynulých dvou týdnech bez srážek se začíná projevovat deficit vláhy. Významné je poškození řepky ozimé, která navíc trpí chladným počasím, větrem a rozdílem denních a nočních teplot, kdy ráno bývá kolem nuly, odpoledne 18-20 °C. Navíc je řepka rozpraskaná vlivem velmi nízkých teplot z období předminulého týdne, kdy bylo v noci až -6°C.'
OLOMOUC: 'Srážky opět 0 mm,poslední srážky 21.3. a to 7 mm,od té doby nic.Cukrovka sem tam vzchází,zbytek čeká na vodu,začínáme T1 aplikace.Ječmeny odnožují,pšenice u lepších porostů provedena druhá regulace (0,2 l trinexapak).'
OLOMOUC: 'Olomouc srážky 1 mm, Bystřice pod Hostýnem 2 mm, velké sucho, větry, výkyvy teplot. '
OPAVA: 'Sucho se prohlubuje, dešťové přeháňky z neděle nás minuly.'
OPAVA: 'v bouřce pouze 4,4mm, jinak beze srážek, silné přízemní mrazy (až -7,5°C) a během dne až +20°C, silné výsušné větry, pšenice ozimá - začíná chybět vláha, cukrovka problematické vzcházení - chlad+nedostatek vody, '
OPAVA: 'Už čtvrtý týden je bez deště, půda je vyprahlá a silně se práší. Dopad na ozimy zatím nelze odhadnout, porosty řepek jsou nízké a začínají kvést. Brzo seté jařiny ustrnuly v růstu, později seté vzcházejí nepravidelně, anebo nevzcházejí vůbec.'
OPAVA: 'Stále sejna písnička,ráno mráz,bez deště a větry.'
PARDUBICE: 'V 16 týdnu 0.5 mm srážek. Další voda v nedohlednu to horší než Covid a roušky.'
PELHŘIMOV: '20mm'
PELHŘIMOV: 'za 16. týden 17 mm srážek'
PÍSEK: 'Za poslední týden sice napršelo cca 20 mm srážek, ale přetrvávající slunečné počasí a větrno vysouší zem extrémně rychle '
PÍSEK: '6,4mm'
PÍSEK: 'V pondělí 10,5 mm, v sobotu 8 mm. Blahodárný účinek. Celkem 18,5 mm. '
PÍSEK: '16.týden, po 22 dnech bez srážek napršelo 14-23 mm srážek podle katastru.'
PLZEŇ-JIH: 'za minulý týden spadlo 10 mm srážek, za celý duben dohromady 16 mm'
PLZEŇ-JIH: 'Náš katastr dostal až neočekávanou dotaci vláhy, pondělí velikonoční 10 mm, dnes v neděli ráno 8 mm. Oproti stejné době v roce 2019, je letošní duben příznivější a dnes je to znát i na porostech. Trávy poskočili na cca 20 cm, tritikale na siláž má v průměru 30 cm, pšenice 20 až 25 cm, řepka začíná kvést. Doufejme, že to vydrží a přijde slibovaná studená fronta na příští víkend a počátek dalšího týdne. Studený máj by se hodil, stejně jako v loni. '
PLZEŇ-JIH: 'srážky 6 mm Nedostatek vláhy se začíná projevovat na řepce, která se kroutí.'
PLZEŇ-JIH: 'V 16. týdnu jsme naměřili 27,9 mm srážek ve 2 srážkových dnech (14,7 mm v pondělí 13.4. a 13,2 mm v neděli 19.4. do 7,00 hod). Jarní ječmeny a ovsy konečně po nedělním dešti začaly doplňovat mezery v řádcích – vzcházení na 3 fáze. Půda byla v neděli na povrchu mokrá - voda vsákla cca do 10 cm, ve 20 cm však stále tvrdá nebo drobivá. V porostech ozimých obilovin je ve sloupkování patrná nevyrovnanost od přísušku - vlny". Porosty řepky (k bodu 10.) jsou v plném květu, některé lodyhy jeví známky poškození pozdními mrazy (pokroucení), některé květy vrcholového květenství jsou zmrzlé."'
PLZEŇ-SEVER: 'Poslední srážky byly ze soboty na neděli 18.4.2020 v množství 13mm v obou katastrech.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 16 mm ze soboty na neděli .'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se celý týden stupňovalo, ze soboty na neděli déšť 13 mm. Vysušování bude asi pokračšovat.'
PLZEŇ-SEVER: 'V noci ze soboty 18.4. na neděli 19.4. napršelo 14 mm. Ozimé obilniny a řepka poškozeny mrazem, hlavně listová plocha, u ozimého ječmene lze nalézt i mrazové poškození klasu.'
PLZEŇ-SEVER: 'srážky 6 mm Nedostatek vláhy se začíná projevovat na řepce, která se kroutí.'
PLZEŇ-SEVER: 'Nedělní ranní déšť situaci mírně zlepšil. Vody v půdě je však stále nedostatek. Situaci zhoršují chladné, výsušné větry. Na ozimech je patrná redukce růstu po dlouhém období sucha. Jařiny jsou většinou krátce po vzejití a nelze je zatím objektivně hodnotit. Problémy mohou nastat u citlivějších plodin (luskoviny, mák, hořčice …). Množství srážek za období od 12.4. do 19.4. (7.00 h) na lokalitě Krukanice: 9,8 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'srážky ze soboty na neděli 9 mm, v pondělí odpoledne bylo všechno vtahu díky mrazu a silnému větru'
PRAHA-ZÁPAD: 'Vegetace se po sobotně-nědělním deštíku krásně nadechla. Jařiny se vytahují, tráva roste. Ozimy jsou ve velmi dobrém stavu, porost je hustý. Řepka začíná nakvétat, výška je cca 60 cm. Stromy jsou v plném květu a začínají nakvétat i jabloně. Půda v horní vrstvě je vlhká, pod porostem v dobrém stavu. Půda bez porostu se větrem a sluncem vysušuje.'
PROSTĚJOV: 'za poslední hodnocené období bylo naměřen 1 mm srážek. Odpolední teploty ke 20 st., vítr v odpoledních hodinách, to vše napomáhá ke zhoršující situaci se suchem.'
PŘEROV: 'Začínají se projevovat negativní dopady suchého období. Část porostů ječmenů poškozená suchem, pravděpodobné zaorání některých ploch. '
PŘÍBRAM: 'srážky od sobotní noci do nedělního rána 7 - 10 mm, v neděli mírné ochlazení teploty max do 10 °C následující dny pokračuje suché a teplé počasí'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden konečně zapršelo. Spadlo 15,5 mm ve dvou srážkách, v pondělí 4 mm a ze soboty na neděli 11,5 mm. Porostům to výrazně pomohlo, začaly znovu růst, přesto na mělkých půdách začínají trpět suchem. Např. žito v k.ú. Zhoř má zaschlé špičky listů díky mrazu a zespoda začínají odumírat staré listy díky suchu. Vzhledem stávajícímu počasí bude zaostávat nárůst biomasy, což se projeví ve výnosu sklizených senáží.'
RAKOVNÍK: '19.4. - 8 mm pšenice ozimá: začíná pouštět na lehkých půdách odnože mák jarní: vlivem sucha špatně vzchází '
ROKYCANY: 'Průměrná ranní teplota byla 0,5 °C , 3 mm srážek'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Opět neprší, pouze o velikonocích 1 mm ze sněhové přeháňky. Stále ale fouká vítr, který vysušuje půdu.'
STRAKONICE: 'za minulý týden spadlo 10 mm srážek, za celý duben dohromady 16 mm'
SVITAVY: 'Suché bez deštivé období 4 týdnů přerušeno deštěm 4 mm ze soboty 18.4. na neděli. Pro vzcházející porosty jarních ječmenů a silážních luskovino- obilních směsek velmi hodnotné. Ozimé plodiny zatím bez výrazného deficitu vody. Kořenový systém si umí vodu opatřit z půdní zásoby. Všechny porosty v zasažených lokalitách trpí hrabošem. Část jetelů zaorána, část přiseta jílkem jednoletým, většina porostů usmykována a hned uválena. Pozdě povolená aplikace Stutoxu II není za daných podmínek již účinná.'
ŠUMPERK: 'Srážky v 16 týdnu 1 mm ve formě sněhu, neustálé ranní mrazy až -5°C'
TÁBOR: 'přes noc 19. dubna 8 mm'
TÁBOR: 'V sobotu napršelo 7 mm vody.'
TÁBOR: '27,5mm'
TÁBOR: '6.4.- 12.4. beze srážek , větrno , 13.4 -19.4. 9,5mm srážek ,teplo , vítr'
TÁBOR: 'Za uplynulý týden naměřeny 4 mm nových srážek. Vlivem sucha velmi obtížně a nestejnoměrně vzcházejí ovsy a čerstvě zaseté jeteloviny.'
TÁBOR: '7 mm Veselí nad Lužnicí Vlkov, 9 mm ostatní sledované katastry'
TÁBOR: '13 mm srážek, alespoň slušný déšť v době kdy jsme seli do 10-ti centimetrové vrstvy prachu.'
TÁBOR: 'První tři dny v týdnu ranní mrazy kolem -2,5 a ke konci týdne teploty přes 20 stupňů. Zapršelo až v neděli 19.4. a to 9 mm. Polím chybí voda'
TACHOV: 'V noci z 18.4 na 19.4. spadlo 10 mm srážek,tím se doplnila vrchní vrstva půdy.Dnes je povrch ještě vlhký,výrazně zesílil růst plevelů a vyseté trávy v nových výsadbách.Jabloně ve fenofázi růžové poupě,což je klíčové období pro poškození ranními mrazy,jenž stále hrozí.Dnešní ranní minimum +2,6 C.Celkově se jeví situace jako průměrná.'
TRUTNOV: 'žádné srážky - extrémní sucho, popraskaná půda, mezi rýhy v prasklé půdě lze strčit prsty'
TŘEBÍČ: 'Nedělních 10,5 mm srážek vylepšilo stav již přischlých porostů, ale přízemní mrazíky a vítr v minulých dnech vodu ze země vytáhly a pokud nepřijdou další srážky bude na těchto lehkých písčitých půdách opět zle.'
TŘEBÍČ: 'Naštěstí spadlo ze soboty 18.4. na neděli 19.4. 12 mm. Přesto je stále velmi sucho.'
TŘEBÍČ: 'Za sobotu a neděli napršelo 13 mm srážek.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'V pondělí spadlo 6 mm srážek, v neděli do rána 3 mm. Nedostatečné k doplnění vláhy. Vrchní vrstva půdy je přeschlá. V hloubce cca 10 cm je půda mírně vlhká, rozsýpavá. Nedostatek srážek se negativně projevuje na vzcházení hrachu. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: ne 13/4 - 7,9 mm út 14/4 - 0,2 mm Chladná rána , ale jinak pěkné počasí . Možné poškození kvetoucích ovocných stromů . Pokud do konce dubna nenaprší nejméně 40 mm , odepíšeme jařiny , víceleté pícniny -pokles nejméně o 40% , trvalé travní porosty o 50% . To za předpokladu , že květen bude srážkově normální .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'poškození plodin je díky suchu, mrazům a hrabošům'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Přesně po měsíci zapršelo. V sobotu 18.4.2020 napršelo 5 mm.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Počasí je velice suché poměrně přes den teplé ale vanou opravdu silné východní větry, vše vysouší Půda je prašná a zasychá již luční píce. Maximální teplota ve čtvrtek 16.4.2020 25,1 st C, ve 17:29 a nejnižší teplota -1 st C kolem půlnoci 14.4.2020. Přízemní mrazy letost způsobili také velké ztráty. Toto sucho zapříčiní usychání i vzrostlých stromů potrvá-li v této podobě. Následky pro pěstitelé budou katastrofální. Sucho v naší oblasti je opravdu na toto roční období exrémní.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za týden 5 až 12. dubna 0,5 mm. Sucho se opět viditelně prohloubilo. V kombinaci s nízkými nočními teplotami se sucho výrazně podepisuje zejména na ozimé řepce a víceletých pícninách (jetel, jetelotrávy a trvalé travní porosty). Špatně vzchází i jarní obilniny, přísevy travních porostů bez efektu. Poslední srážky, které za něco stály (8 mm) byly zaznamenány 20.3, tzn. před měsícem... Probíhá setí kukuřice a sázení brambor.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 19.4.2020- 0 mm !'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Situaci výrazně zhoršuje vítr...'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Přetrvává výrazné sucho. Při přechodu nedělní studené fronty u nás nic nespadlo. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: '0 mm srážek, větrno a neustálé ranní mrazíky jen zhoršují celou situaci '
VYŠKOV: 'Uplynulý týden dvě srážky 5 + 3 mm. U jařin pomalé a mezerovité klíčení a vzcházení, slabé odnožování. Řepka ozimá na začátku kvetení, pšenice ozimá počátek sloupkování-sloupkování.'
VYŠKOV: 'Meruňky zcela zmrzly - téměř žádný květ nezůstal'
ZLÍN: 'úhrn srážek 18 mm ale ve dvou bouřkách!!! s velkým odtokem po přeschlém povrchu půdy'
ZNOJMO: 'srážky 6 mm, cukrovka v důsledku sucha vzešla cca z 30-50%'
ZNOJMO: 'srážky - 7 mm, porosty řepek hlavní květenství je poškozené mrazy, listová plocha pšenic je také částečně poškozena mraze a společně s nastupujícím suchem to nevypadá dobře, jarní ječmeny začínají odnožovat, uvidíme jak se vypořádají v této fázi se suchem'
ZNOJMO: 'Úhrn srážek za uplynulý týden: 13 mm. Celkem za duben zatím: 17,7 mm, celkem za r. 2020 k dnešnímu dni: zatím:76,8 mm (včetně sněhu).'
ZNOJMO: 'za uplynulé období úhrn činil 14 mm srážky umožní vzcházení jarních zasetých plodin kukuříce slunečnice'
ZNOJMO: 'Za sledované období 10mm srážek. Je to velká záchrana pro plodiny jak jarní mák. Pro ostatní též významná pomoc.'
ZNOJMO: 'Srážky 12 mm/týden, po cca 6 týdnech spadla konečně zajímavější voda. Deficit vláhy je ale nadále obrovský, v ozimech se během minulého týdne začaly profilovat výpaly a dochází k regulérnímu odpalování odnoží.... '
ZNOJMO: 'Dopady sucha začínají být opticky viditelné na stavu porostů'
ZNOJMO: 'oblast Jevišovic 10 - 15 mm srážek v neděli 19.4.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 3,4 mm na 3 x.'
ZNOJMO: 'Úhrn srážek za týden od 13. do 19.4.2020 byl 14 mm.'
ZNOJMO: 'Vlivem srážek na konci týdne mírné zlepšení stavu jinak by to bylo již velmi nepříjemné. srážky 13 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '3,2 mm srážek, 16,9 mm výpar z vodní plochy, ozimy zatím vypadají dobře, pokud nedojde ke srážkám bude zásadní problém s objemnými krmivy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Do nedělního rána spadlo 5 mm. Alespoň něco...'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden napršelo 18 mm na všech zmíněných katastrech'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 8. 2022

  Riziko požáru jsme viděli týden dopředu, častější je ale jinde, říká expert

  Riziko požárů v Česku roste s tím, jak kvůli klimatické změně přibývá dní s vhodným požárním počasím. „Neznamená to ale, že lesy kvůli většímu množství těchto dní hořet musí a nedá se s tím nic dělat,“ řekl Miroslav Trnka Seznam Zprávám.
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.

 • 26. 7. 2022

  Sucho a jeho vliv na požáry

  Markéta Poděbradská z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR komentuje současný stav sucha v zasaženém území požárem ve Hřensku a jaký je výhled do budoucna co se týče sucha?
  Celý rozhovor na ČT24 ke zhlédnutí ZDE