Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 10. 05. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 03. 05. 2020 do neděle 10. 05. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10. 05. Zprávy 392 zpravodajů ze 72 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy.
Zhruba polovina hlášených okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Pět okresů hlásí extrémní poškození tedy snížení zhruba o více jak 40 % a z deseti okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %.
Situace v krajině se po deštivějším únoru se rapidně horší a nedostatek vláhy v březnu a dubnu na mnoha místech způsobuje problém pro vzcházení plodin. Deště, které přišly v posledních dnech, na mnoha místech pomohly vegetaci a ta začala opět růst a zazelenala se. Ovšem záleží, kolik spadlo srážek, jsou místa, kde srážky nepomohly a situace je i nadále kritická. Pokračující výsušný vítr ani opakující mrazy plodinám nepomáhají. Situace je na mnoha místech již ztracená a plodinám už vláha nepomůže. Nejvíce jsou patrně zasaženy pícniny, které v podstatě nerostou a panují velké obavy z první seče. Místy už nyní musí dobytek dokrmovat. Sezóna nezačala příznivě a doufá se, že současné deště spasí vývoj plodin. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'za hodnocený týden tu spadlo 10 mm vody.'
BENEŠOV: '12mm'
BEROUN: '0 mm'
BLANSKO: '1 mm, u řepky snížení výnosu způsobilo asi málo aplikovaného dusíku na podzim,jarni hnojení LAD, LADSA a následné velmi chladné mrazivé počasi v kombinaci s nedostatkem srážek'
BLANSKO: 'Situace se stále zhoršuje, největší problémy budou s krmením, sklizeň senážního žita - výnos cca 2/3 v porovnání s loňským (také velmi suchým) jarem! Travní pastevní porosty málo obrostlé, téměř dvojnásobná potřeba plochy pro stádo KBTPM proti loňsku. Nevzchází, nebo jen velmi mizerně, nově založené porosty vojtěšek na těžších půdách (při mělkém setí a minimálních srážkách od zasetí je to pochopitelné - není spojení se zbytkovou kapilární vodou). Totéž platí u máku, ale ten je set na půdách s lepší strukturou, takže většinou vzešel - zaorávka cca 12 %. Silážní kukuřice postupně vzchází, i když s cca týdenním zpožděním, ale na to má vliv i chladné počasí.'
BLANSKO: 'srážky 5,6 mm'
BRNO-MĚSTO: 'Déšť cca 1,2 mm'
BRNO-VENKOV: 'Srážky nula, výrazné praskliny v půdě.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky :Duben 20,5mm, květen zatím 8,2mm ( loňský květen 105mm), od 1. 1. 2020 107 mm Výpar: Duben 110,3mm, květen zatím 39,7mm Vegetace viditelně poškozená suchem. Ozimé pšenice shazují odnože, výpadek dvou spodních pater zrn, mezerovité j. ječmeny. O. ječmen vymetán o 14 dní dříve, oz. pšenice začínají metat. Porosty velmi nízké.'
BRUNTÁL: '24mm'
BRUNTÁL: 'za poslední týden cca 4mm srážek...opět bez doplnění půdy...pokud bude pravidelně pršet každý týden, alespoň trošku...pomůže to polním plodinám....v sadech je ovšem vody nedostatek'
BŘECLAV: 'Průběh počasí hodnotím jako extrémně suché. Srážky se našemu k.ú. vyhýbají. Meruňky i švestky jsou poškozeny mrazem. Půdní vlhkost se snižuje v celém profilu. Polní plodiny trpí nedostatkem vláhy. Sucho je horší jak předešlé roky. Zavlažujeme jenom mladé výsadby meruněk.'
ČESKÁ LÍPA: '5 mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za minulí týden 4,2 mm, všechny bouřky se nám vyhly, pršelo v okolních katastrech'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'V neděli v 7 ráno 8mm srážek,'
DĚČÍN: 'Množství naměřených srážek k poslední neděli: 15mm/m2.'
DĚČÍN: 'srážky: celý týden 0 mm'
DOMAŽLICE: 'za týden napršelo 10 mm '
HAVLÍČKŮV BROD: 'je chladno ráno,odpoledne slunečno,polojasno,napršel 1 mm vody'
HAVLÍČKŮV BROD: 'v uplynulém týdnu naměřeny pouhé 4 mm srážek, vegetace sucho zatím výrazněji nepociťuje'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo mezi 6 - 11 mm srážek, bohužel ale od čtvrtka teploty opět stouply a docházelo tím k většímu výparu, takže vrchní profil opět rychleji vysychal. Porosty mají nyní větší potřebu vláhy, proto jsou srážky zatím nedostatečné pro jejich normální vývoj.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: '2,5 mm'
HODONÍN: 'Množství srážek 2,79 mm'
HODONÍN: 'V pondělí 4.5. napadlo 1 mm dešťových srážek, snížila se pouze prašnost v den srážek a následující dopoledne.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden 10 mm ( 4 mm, 1 mm, 3 mm, 2 mm ), drobné srážky vítr vysušoval a půdní vlhkost je na stupni 2 , cukrovka má již třetí pár pravých listů, ozimý ječmen metá , ozimá pšenice má až 1000 stébel na m2, v pondělí 11.5. srážky v množství 14 mm ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: '19 týden - 21 mm'
HRADEC KRÁLOVÉ: '11 mm'
HRADEC KRÁLOVÉ: '3,5 mm, sušina půdy v kořenové vrstvě pod bodem vadnutí'
CHRUDIM: 'Srážky v 19.týdnu jsme měli 11 mm.'
CHRUDIM: 'Srážky z konce minulého a počátku tohoto týdně výrazně zlepšily situaci (úhrnem 10-15 mm podle místa měření) což bylo podpořeno i drobnými přeháňkami kolem 3 mm o víkendu. Zároveň přišlo oteplení, zejména v noci. U ozimů se výrazně zlepšil příjem živin a ozimé obiloviny nevypadají špatně. U řepky je poškození škůdci, mrazy a suchem již nevratné, zde se žádné zázraky očekávat nedají. U jařin probíhá velmi rychlý vývoj, porosty mají 3-4 odnože a blíží se do sloupkování. Srážky pomohly maku a cukrovce, probíhá druhá vlna vzcházení, snad dojde i k zahuštění porostů. U pícnin se situace mírně zlepšila, ale opět na rekordní výnosy to rozhodně nevypadá, TTP jsou poškozeny suchem více než jeteloviny. Ve všech porostech přetrvává výskyt hlodavců. '
JABLONEC NAD NISOU: 'Srazky: 4.5. - 5mm, 5.5. - 4mm, 10.5. - 2mm'
JIČÍN: 'Celkový týdenní úhrn 19,2 mm.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 2,5 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: '4-10.5. - 14,9 mm'
KARLOVY VARY: 'V pondělí zde napršelo 15 mm, je to dobré ale chtělo by to víc, protože v půdě a rostlinám voda už hodně chybí a na louky je žalostný pohled'
KLADNO: '3 mm'
KLATOVY: 'Ze soboty na neděli spadlo v mírném dešti celoplošně v podniku 18-22 mm srážek. V pondělí jsme tu měli přívalový déšť kdy za hodinu místy spadlo i 40 mm srážek. Jinak od začátku května máme úhrn srážek okolo 70 mm.'
KOLÍN: '10 mm'
KOLÍN: 'Slabé srážky do 3 mm, jež silný vítr vysušuje. I v lesích je výrazné sucho a prašno.'
KOLÍN: '7 mm srážek'
KROMĚŘÍŽ: '4 mm srážek, silné větry. '
KUTNÁ HORA: 'min týden 8 mm, super. porosty zejména řepka to je propadák *máme astronom a ten je max po pás* k tomu mák (půl pole řádkuje sporadicky a druhá půlka nic, jarní ječmen poškozen suchem mrazem a kombinací obojího. TTP teď obrůstají, možná v týdnu pod 20.5. půjdeme senáže, ale už teď to bude problém, krávy jsme vyhnali na pastvu ale již po týdnu dokrmujeme....výhled pesimistický nálada horší'
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo 4 + 4,5 mm srážek, nevyrovnané porosty jařin dále nevzcházejí.'
LITOMĚŘICE: 'V částech polí s horší kvalitou půdy dochází k zasychání porostů. Srážky za minulý týden 0 až 6 mm.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky 4 mm,vnejhorší na tom je, že modely pro déšť jsou velice nepřesné a většinou naprší cca 10-20 % toho co ten model předpovídá a to je velice ubíjející.Tak např. dnes model aladin zde ukazuje cca 24 mm,samozřejmě že to v žádném případě tady nenaprší. '
LITOMĚŘICE: 'bez zavlažování'
LOUNY: 'Od 13. 3. do neděle 10.5 napršelo 12mm. za poslední týden 2,5mm. Praskliny v půdě jsou tak velké, že si musíte dát pozor aby tam něco nespadlo bo už to nikdy nenajdete. Je to děs. '
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 7,6 mm. Porosty jsou ale značně poškozené a poškození se začalo projevovat hlavně na pšenicích které byly zasety po cukrovkách ( hnojený hnojem ) vojtěškách a hnojem hnojených bramborách. Organická hmota společně s hluboko kořenícími rostlinami pozdě sklizenými nám totálně vysušila půdu a příznaky sucha jsou viditelné na řádek a chtěl jen podotknout , že jsme zde nehnojili DAMem. '
LOUNY: 'konecne trosku vody 5 mm'
LOUNY: 'Pondělí 4.5. - 4,5 mm. V neděli 10.5. ve statku 0 mm srážek, na okolních polích odhadem do 5 mm srážek. V půdě jsou stále vidět velké trhliny.'
MĚLNÍK: 'za sledované období jsem naměřila 12mm srážek'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo 7 mm, které byly nedostatečné k udržení vlhkosti v povrchové vrstvě půdy a tak došlo postupně k opětovnému pozvolnému vysychání půdy.'
MLADÁ BOLESLAV: '10.5.-4mm 11.5.-24mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky v neděli ráno za celý týden do 10 mm'
MOST: 'srážky: 4.5. - 1,8 mm, pšenice na lehkých půdách nenávratně poškozené, pokud bude pokračovat tento vývoj počasí, můžeme to zabalit'
NÁCHOD: 'Srážky za duben pouze 30.4. - 10 mm. V květnu zatím 14mm.'
NÁCHOD: '0 mm'
NÁCHOD: '6 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Z úterý na středu zapršelo 11 mm, alespoň něco, příroda na to kladně reagovala. Vítr opět něco vysušil. Voda v dalším týdnu to opět spravila. Bohužel výpadek výnosu ozimů bude - kombinace suchý duben a mrazové epizody tomu pomohly. K tomu ještě hraboši. Tráva nízká na loukách a stárne, jeteloviny zaplevelené a to samé. Jařiny bojují - nejvíce postiženy mák a cukrovka.'
NOVÝ JIČÍN: '15 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Za minulý týden spadlo 14 mm z kraje týdne, ale už koncem týdne to nebylo na porostech či půdě znát. Jařiny jsou nízké, horší vzcházení se projevuje i nadále. Ochlazení posledních dnů zpomalilo nakvétání stromů i ovocných. V plném květu jsou jabloně (zejména staré stromy jadrničky). Brambory díky srážkam začínají růst, cca 3 cm pod povrchem. Tráva je ale i tak velmi nízká. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 3,5 mm srážek. S deštěm na konci dubna se situace poměrně zlepšila. Ve sledovaném týdnu se vlivem suchého teplého větru situace opět mírně zhoršila. Zlepšení nastalo až dnes (další týden).'
OPAVA: '9 mm ,zas vysoké teploty a vítr .'
OPAVA: 'Během minulého týdne spadlo 10 mm srážek. Dnes v noci spadlo 14 mm, což výrazně zlepšilo vláhovou situaci ve svrchní vrstvě půdy. Asi nejvíc je vidět vliv sucha na travních porostech, jsou silně prořídlé, slabé a už začínají metat. Velmi rozdílný je stav řepek, v nižších polohách u vodních toků jsou pěkné, jinde jsou různou měrou suchem oslabeny. Jařiny nerovnoměrně vzešly a počáteční vývoj je silně zpomalen, záleží na dalším vývoji počasí, nakolik bude možné vliv sucha při vzcházení překonat. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 11,2mm, přízemní mrazíky a zároveň během dne velmi teplo až 25,9°C, silný vítr, srážky velmi pomohly v doplnění (dovzcházení) porostu cukrovky, vzešla kukuřice na siláž, začínají vzcházet brambory, '
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek v 18 týdnu 8,4 mm'
PÍSEK: '3+20mm, celkem 23 mm. Blahodárná vláha.'
PLZEŇ-JIH: 'Za sledované období spadlo 5,1 mm srážek. Spolu s častými větry je situace stále kritická.'
PLZEŇ-JIH: 'Až do neděle napršely pouze 3 mm srážek, větší srážky očekáváme až v pondělí. Situace na porostech je beze změn, porosty stagnují, ječmeny metají, ostatní obiloviny a trávy jsou na počátku nebo těsně před metáním. Sklízeli jsme tritikale na siláž s čistým výnosem 9 tun z ha.'
PLZEŇ-JIH: 'V 19. týdnu jsme naměřili 8,1 mm ve 3 srážkových dnech. Přetrvává stav z minulého týdne, malé srážky rychle vysychají. Jsou vymetané i polopozdní odrůdy ozimých ječmenů, pozdní odrůdy dometají do 13.5., začínají metat nejranější ozimé pšenice. '
PLZEŇ-JIH: 'za minulý týden spadlo 10,5 mm srážek je to lepší až na ten dnešní mráz'
PLZEŇ-SEVER: 'srážky 2,5 mm'
PLZEŇ-SEVER: 'Opět pouze několik přeháněk, dohromady cca 2 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 3,1 mm'
PLZEŇ-SEVER: '12 mm'
PLZEŇ-SEVER: 'srážky v k.ú. Dřevec za minulý týden: 4.5. 2mm 9.5. 2mm'
PLZEŇ-SEVER: 'U ozimé pšenice pokračuje zvýšená redukce odnoží. V porovnání s rokem 2019 budou porosty asi o 20 % řidší. Podobná situace je u jarního ječmene, který bude málo odnožený (zatím má 2 až 3 odnože a rostliny začínají sloupkovat). Poměrně dobrý stav je zatím u řepky a ozimého ječmene. Suchem trpí luskoviny, mák, hořčice. Množství srážek za období od 3. do 9.5.2020 na lokalitě 3,8 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'k sledovanému datu 3 mm srážek'
PRAHA-ZÁPAD: '5,5 mm'
PRAHA-ZÁPAD: 'V týdnu spadlo 7 mm, které spadly ve 4 dnech. Ochlazení a i když drobné srážky, velmi pozitivně přispěly vegetaci. v porostech je zase příjemnější mikroklima. Pšenice jsou těsně před metáním. Řepky na konci kvetení. Ovocné stromy všechny dokvetly. Ale vegetace má tu správnou zelenou příjemnou barvu.'
PRAHA-ZÁPAD: 'vyseté rostliny nevzcházejí, neklíčí, není čím zalévat, tráva roste nízká, řídká a má sklon ke květu /vymetání/, chybí voda, nebude píce pro zvířátka'
PRACHATICE: 'Minulý týden konečně zapršelo, v po 5 mm, v so, ne 16 mm. Půda vlhká až mokrá do 10cm. Oživení porostů, hlavně TTP, které jsou suchem nejvíce postiženy.'
PROSTĚJOV: 'za dané období 2mm srážek'
PŘEROV: 'Sitaceš je i přes občasné deště bez výraznějších změn. Sucho je hlavně ve spodních vrstvách půdy - stromy, keře....'
PŘÍBRAM: 'V uplynulém týdnu v pondělí cca 6,0 mm, pak v SO + NE ještě celkem dalších cca 3,5 mm. Stále v noci nízké teploty blízké nule. Porosty ozimů zareagovaly nárůstem, ozimé ječmeny začaly koncem týdne metat. Kvetení řepky ozimé je časněji než v jiných letech - šešule budou asi kratší - méně vyvinuté. Porosty jarních ječmenů se zlepšily. Celkově množství srážek jen oživilo vlhkost do 5 až 10 cm. Žádná změna v průtoku vody v potocích a rybnících. Ve spodní vrstvě půdy i nadále sucho. Porovnání srážek ve všech katastrech stejné - informace od zemědělců i dalších kolegů, kteří doma mají srážkoměry pro svoji potřebu. Stále trvá předpoklad, že se situace výrazněji zlepší až po srážkách, které dosáhnou minimálně 30 až 50 mm za jeden týden.'
PŘÍBRAM: '6+1+1 = 8 mm srážek, sklizeň ozimých směsek, metá oz.ječmen, krátké stéblo'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 6,9 mm srážek, což lehce zmírnilo projevy sucha, ale vzhledem k vysoké evapotranspiraci půda dále vysychala. Na mělkých půdách byl viditelný nedostatek vláhy (žloutnutí, vadnutí). U ječmenů ozimých a žit bude výrazný propad ve výnosu slámy (až 50%), u pšenic je brzy hodnotit. Výnos zrna se může ještě zlepšit. Příští zpráva bude mnohem veselejší.'
RAKOVNÍK: 'Včerejší déšť konečně pomohl sadbě, která je venku. Výjimečně jsem nemusela sadbu zalévat. Naopak ale zase mrzlo. '
ROKYCANY: 'srážky 5 mm'
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 1,3 °C, 6,6 mm srážek'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: '4 mm srážek'
SEMILY: 'srážky 15 mm'
SEMILY: 'Začátkem týdne opět vydatné srážky. Naměřil jsem 14 mm. Přesnost +-2 mm.'
STRAKONICE: 'Minulý týden konečně zapršelo, v po 5 mm, v so, ne 16 mm. Půda vlhká až mokrá do 10cm. Oživení porostů, hlavně TTP, které jsou suchem nejvíce postiženy.'
STRAKONICE: 'Srážky 5.5. 2 mm 9.5. 10mm Sobotní srážky ukončily suchou epizodu, která byla pro řadu rostlin velmi náročná a na horších polích s již pozovatelnými následky a redukcemi v klasech. I přes tento stres doplněný řadou mrazů není ztracena naděje na slušný výnos, protože klasy jsou velmi dobře založené.'
STRAKONICE: '25 mm srážek'
STRAKONICE: 'za minulý týden spadlo 10,5 mm srážek je to lepší až na ten dnešní mráz'
SVITAVY: '4 mm srážek '
ŠUMPERK: '6 mm'
TÁBOR: 'za poslední týden spadlo 15 mm sražek'
TÁBOR: 'V katastru Pořín spadlo 20 mm, v ostatních katastrech 8 mm vody.'
TÁBOR: '12,25mm'
TÁBOR: 'Za uplynulý týden naměřeno 4 mm nových srážek. Vlivem sucha velmi obtížně a nevyrovnaně vzchází nově zaseté jetele a vojtěšky.'
TÁBOR: 'Slunečný týden. 6.5. mráz -1,7. srážek málo jen 9 mm a celkem silný vítr, který vysouší půdu.'
TÁBOR: '5 mm srážek, stále ubývá spodní voda a to jak v obecních vrtech tak i ve studních.'
TACHOV: '4.5.2020 1mm srážek, 9.5.2020 3,5mm srážek. TTP vypadá určitých částech v dobré kondici a je nastartovaný k růstu, jen ho brzdí nedostatek srážek a ranní nízké teploty. Na obnovách TTP je viditelné vzklíčení trav(1cm), jen chybí dostatek srážek. Zatím bez viditelného usychání.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Na začátku týdne spadlo 2,8 mm srážek. Porosty pšenice a ječmene v sušších místech žloutnou listy, spodní zasychají. Cukrovka vlivem sucha špatně vzešla (mezerovitá).'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : po 4/5 - 9,5 mm, ne 10/5 - 0,6 mm Pěkné jarní počasí , velké výkyvy teplot .Plný květ ovocných stromů . Počátek metání trav . Jsme vděčni za každou přeháňku . K minimální nápravě škod je potřebný srážkový úhrn do konce května 60 mm .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'asi největší sucho za dlouhou řadu let'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršeli 2 mm a to 4.5.2020.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Porost máku byl z důvodu značné mezerovitosti zaorán'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 10.5.2020 -7,oohod. -4,4 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Dešťové srážky spadly až včera večer, cca 20 mm v přívalu, jsou lehce poškozeny - protrženy brambory. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: '7 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'napršelo 15 mmm.'
VSETÍN: 'I kdyz srazek minuly tyden nebylo mnoho,na travnich porostech se to mirne projevilo.Trava prece jenom trochu poporostla,ale porad je dost ridka a traviny prestoze uz zacinaji kvest,nedosahuji ani 20cm.Teprve v minulem tydnu jsme na pastvu vyhnali ovce,vetsinou jdou na pastvu uz v pulce dubna. '
VSETÍN: 'Srážky - 22,05 mm'
VYŠKOV: '5 mm'
ZLÍN: 'Srážky za minulý týden 16 mm'
ZNOJMO: 'srážky 0, na ozimých plodinách se začínají na polích dělat mapy vlivem sucha, jařiny téměř nerostou'
ZNOJMO: 'Úhrn srážek za uplynulý týden: 0,9 mm. Pšenice ozimá je na počátku metání.'
ZNOJMO: 'Srážky 0 mm/týden. Dramatické zhoršení stavu porostů ozimů - rostliny regulérně od spodu i vrchu zasychají. Pšenice metají a jsou vysoké někde i cca 35 cm. Některé klasy u pšenic jsou navíc od špičky poškozené mrazem. Voda k nám pořád nepřichází a situace je opět zoufale nedobrá....'
ZNOJMO: 'Za sledované období 1mm. Většina oz. plodin je nevratně poškozená nedostatkem srážek. Porosty jsou nízké, prořídlé, travní porosty jsou řídké cca 20cm vysoké a vymetané. Otázka je nakolik se plodiny dokáží po případných srážkách zregenerovat. Zda bude původně očekávaný výnos 2/3 nebo 1/2.'
ZNOJMO: 'Za období od 4.5. do 11.5.2020 byl úhrn srážek v katastru Zblovice 1 mm. '
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 1,4 mm a to na 3 x. Porosty zasychají na stojato. Situace je již podstatně horší než loni.'
ZNOJMO: 'srážky 1,8 mm, nicméně vysoké teploty a vítr vše odpařil a tak se sucho nadále prohlubuje. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '4,2 mm srážek, 12,8 mm výpar z vodní plochy v meteorologické budce, srážky v posledních 10 dnech zachránily porosty trav před krmivovou úplnou katastrofou, zdaleka není vyhráno poněvadž v posledních dnech se velmi ochladilo (např. 12.05. činila průměrná celodenní teplota pouze 2,62 st.C.)'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 3 mm srážek. '

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 9. 2020

  Pavel Zahradníček v Odpoledním Plusu na ČRo

  Klimatolog Pavel Zahradníček mluvil o současném létě a stavu sucha pro Český rozhlas.
  Celý rozhovor k poslechnutí  ZDE (stopáž od 17:54).

 • 18. 9. 2020

  Méně veder a nejdeštivější prázdniny za šest let. V čem bylo letošní léto jiné

  Výjimečné letošní léto bylo samozřejmě ve srovnání s minulými roky, kdy jsme byli opravdu zvyklí na úplně jiné teploty a i srážky. V dlouhodobém kontextu bych to výjimečným nenazýval, i když těch srážek bylo opravdu nadprůměrné množství říká klimatolog Pavel Zahradníček.
  Celé zhodnocení letošního léta k přečtení na aktualne.cz ZDE.