Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 24. 05. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 17. 05. 2020 do neděle 24. 05. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 24. 05. Zprávy 375 zpravodajů ze 71 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce.
Zhruba polovina okresů hlasí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Pět okresů hlásí extrémní poškození tedy snížení zhruba o více jak 40 % a z jedenácti okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %.
Příchozí deště v posledním měsíci na většině míst pomohly, ale ne všude zachránily úrodu. Nejvíce jsou patrně zasaženy pícniny, první senáž bude na většině míst podprůměrná a panuje obava, zda-li bude dostatek krmiva pro dobytek. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu pršelo pouze zanedbatelně, bylo ale chladno.'
BLANSKO: 'Výrazné doplnění vody do půdního profilu, i přes intenzivnější srážky nebyl zaznamenán žádný odtok ani na erozních plodinách a plochách (kukuřice). Určitě zlepšení stavu jarních obilovin a máku, dodatečně vzchází (po 6 týdnech od zasetí) luskovinoobilné směsky a čistosevy vojtěšek. Ozimé obiloviny ztratily v předchozím období většinu odnoží (kombinovaný vliv sucha a mrazů), některé kompenzační odrůdy mohou ještě výnos vylepšit vyšší HTS, ale rané odrůdy pšenice, zejména Avenue (zůstala jí jen jedna odnož!), už to asi nedoženou. Travní porosty jsou také řidší, výnos zbylých jetelotrav (90% jich bylo zaoráno kvůli hrabošům) a "lepších" travních porostů sklizených minulý týden do senáží byl cca 60% obvyklého stavu."'
BLANSKO: 'Srážky v posledním týdnu dohromady 27mm'
BRNO-MĚSTO: 'Ke konci týdne napršelo celkem 32 mm srážek'
BRNO-VENKOV: 'Spadlo 32 mm srážek, ale poškozeným porostům to moc nepomůže.'
BRNO-VENKOV: 'Napršelo 32 mm srážek, ale zde se již na všech plodinách projevilo sucho z minulých týdnů. '
BRNO-VENKOV: 'Spadlo 30 mm srážek, takže půda je do profilu 20 cm nasycená, ale škody způsobené suchem z minulého období již nejde napravit '
BRNO-VENKOV: 'Konečně pořádný déšť. A vypadá, že ještě nějaká voda přijde. Tady u mě to sucho až tak dramatické nebylo, orniční vrstva byla v obvyklém stavu, jsem na takový stav zvyklý. Ovšem ve větší hloubce je to pořád špatné, studna suchá již tři roky. '
BRUNTÁL: 'Srážky cca 18 mm, velká pomoc... vzhledem k nižším teplotám nedochází k rychlému vysychání... očekáváme další srážky dle předpovědi... situace je nyní v normálu... to co na kopečkách zaschlo se už sice nespraví, ale ostatní plochy zatím v pohodě.'
BŘECLAV: '24 mm'
ČESKÁ LÍPA: '17,2 mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky 21.0 mm, porost na TTP vylétl nahoru, ale je velice řídký.'
ČESKÝ KRUMLOV: '28mm'
DĚČÍN: 'Porosty jabloní byly významněji napadeny škůdcem.'
DOMAŽLICE: 'za týden napršelo 10 mm srážek'
DOMAŽLICE: 'Počasí až do konce týdne teplé, teploty vystoupily v úterý až na 27 st..Vítr foukal poměrně studený.V sobotu se ochladilo na 13st., ale srážek jsme nedočkali v předpovídaném množství. V sobotu 6 mm, neděle 3 mm, slaboučké mžení ". Až v pondělí při oblačném dnu spadlo ve 14.45h během 10 minut 6 mm. Což v podstatě pouze odteklo po povrchu. "'
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden naměřeno 36 mm srážek povětšinou ve formě mírného deště, kdy půda stačila veškerou vodu pojmout. Vrchní vrstva půdy je bahnitá a voda postoupila celým půdním profilem. Vegetace je optimální'
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo 27 mm vody, byl to mírný déšť, ale vytrvalý. Foukal dosti silný vítr, teplota 12 °C'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu napršelo 33 - 35 mm ve výše uvedených katastrech, déšť nebyl příliš prudký, takže se větší část srážek vsákla do půdy a došlo k výraznému doplnění půdní vláhy. Navíc došlo k mírnému ochlazení, a proto výpar nebyl tak veliký. Stav porostů se výrazně zlepšil, ale ztráty už budou určitě u řepky a víceletých porostů, částečně i u ozimých obilovin. Jarní plodiny včetně kukuřice jsou na tom zatím poměrně dobře.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'srážky 12 mm'
HODONÍN: 'V sobotu 23.5. do cca 20.hodiny napadlo 5 mm dešťových srážek. Přes noc ze soboty na neděli 23. - 24.5. napadlo 25 mm dešťových srážek. Půdní profil v bez travnatém terénu do neděle bahnitý a v zatravněné části (nízký travnatý porost) značné orosení oděvu při monitorování.'
HODONÍN: '35 mm srážek'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 21 mm (3 mm, 18 mm), srážky byly v pátek a sobotu ( 22. a 23.5.) , v průběhu celého týdne se sucho prohlubovalo, změna nastala v sobotu a deštivo bylo až do úterý 26.5. , ječmen ozimý kvete a pšenice ozimé metají, cukrovka již má třetí pár listů, ozimé řepky odkvetly'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'v minulém týdnu jsme tu dostali příjemnou nadílku deště ,který všechen stíhal zasakovat ,ale i nadále je tu velice málo srážek od začátku roku asi jako všude'
HRADEC KRÁLOVÉ: '21 týden - 20 mm'
CHOMUTOV: 'K dnešnímu ránu napršelo 10 mm. Pšenice i nadále začíná podesychat a i přes srážky minulý týden. '
CHOMUTOV: 'Třešně poškozené až z 90 % mrazem. Švestky a slivoně silně poškozené mrazem, především v období vytváření plůdků, poškozeno cca 40 % plodů. Srážky za poslední týden 12,2 mm a to především od 22. až 24. 5'
CHRUDIM: 'Po teplém a suchém počasí v průběhu minulého týdne se v sobotu 23.5. a neděli 24.5. ochladilo a spadlo 29 mm srážek.'
CHRUDIM: 'Po vyjasnění v první půlce týdne přišly v pátek, sobotu a neděli opět srážky kolem 20 mm. Toto opět vylepšilo stav vláhy zejména v povrchové vrstvě. Pro zemědělské plodiny se zdá být situace dobrá, bohužel přetrvávají některá nevratná poškození porostů z předchozích týdnů. Proběhla první seč vojtěšky, kdy sklizeň byla zhruba na 50 % průměru. Porost byl značně poškozen hlodavci, suchem a mrazy v dubnu. U řepky očekáváme snížení výnosu až o 40 = z důvodů poškození porostů dřepčíkem, krytonoscem, mrazy a chorobami. U jetelovin a TTP opět očekáváme podprůměrnou sklizeň. U jařin je situace lepší, problémy jsou u maku a cukrovky, kdy porosty vzcházely ve dvou vlnách, což přináší problémy zejména v ochraně porostů proti plevelům a dají se očekávat u maku problémy z hlediska sklizně. Jinak zásoby vody v krajině a stav podzemních vod je stále podprůměrný. '
CHRUDIM: 'V závěru sledovaného období napršelo 22 mm srážek. Porosty máku a cukrové řepy jsou značně nevyrovnané, velká část osetých ploch začala vzcházet až po srážkách na konci dubna a začátkem května.'
CHRUDIM: '22.5.2020 srážky 3 mm, 23.5.2020 srážky 16 mm a 24.5.2020 srážky 3 mm'
JIČÍN: 'V minulém týdnu u nás napršelo celkově 16,1 mm srážek. Pršelo v pátek 22.5. a to 1,4 mm a v sobotu 23.5. 14,7 mm. Déšť nebyl prudký jako minule a stihl se vsakovat do půdy bez splavení porostů. '
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 24 mm'
JIHLAVA: 'srážky 32 mm, bez známek eroze, ve srážkách výskyt drobných krup'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'spadlo 34mm srážek'
KARLOVY VARY: 'Množství srážek od 22.5. do 25.5. je momentálně od 15 mm do 19 mm. Porosty plodin pomalu začínají reagovat na vláhu. Nicméně vody je pro plodiny stále málo. Vzhledem k tomu, že předpověď neukazuje další větší srážky, je pravděpodobné, že vegetace tuto vláhu z půdy okamžitě odčerpá a sucho (v našem katastru zatím spíše zemědělské) se bude dále prohlubovat.'
KLATOVY: 'Od začátku května už jsme na celém podniku ve všech katastrech okolo 100 až 105 mm srážek. Porosty obilnin jsou v pořádku a na srážky reagují výborně bez známek mrazového poškození. U řepek mrazové poškození zanechalo následky uvidí se jaká bude HTZ.'
KLATOVY: 'Od 18.5 do 24.5.2020 - srážky 24,1 mm.'
KOLÍN: '19 mm'
KROMĚŘÍŽ: 'Na konci minulého týdne napršelo přes víkend mezi 30 - 40 mm srážek. Díky ochlazení je momentálně půdní profil do 20 cm plně nasycený.'
KUTNÁ HORA: 'Koncem týdne srážky 15-20mm. Porosty poškozené suchem na lehkých písčitých půdách však propad ve výnosu nenahradí. '
KUTNÁ HORA: '8 mm srážek, velmi intenzivní vítr, stále velmi vysoké rozdíly teplotní mezi dnem a nocí, senáže velmi slabé, pšenice metá, řepka po odkvětu, ječmen praporec a mák zlepšení, ale žádný šlágr" myši stále velmi aktivní, potok sporadicky teče, voda ve studni stále velmi podnormální, všechnu vodu bere velmi intenzivně vegetace, výhled optimistický morálka dobrá'
LIBEREC: 'K datu poslední neděle spadlo 30 mm srážek.'
LIBEREC: 'Pršelo, na zahradě už je vlhká půda, ale v lese jsou ještě suchá místa a vrsky stromů mají povadlé listy. '
LITOMĚŘICE: 'K nedělnímu ránu 24.5.2020 spadlo od 17 mm do 20 mm srážek (dle katastru), což byl po dlouhé době srážkový úhrn, který jsem v takovémto množství během jednoho deště naposled zaznamenal někdy v půlce února. Porosty viditelně pookřály, avšak poškození suchem z předcházejících týdnů již bude na některých místech bohužel nevratné.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden spadlo v jednom dni 18 mm srážek, což výrazně pomohlo řepce a ozimým obilninám na středních a těžkých půdách. Nedošlo k dalšímu shazování vedlejších odnoží.'
LITOMĚŘICE: '15 mm, déšť přišel již pozdě '
LOUNY: '14.5mm, praskliny 3cm,repka ukoncila kveteni a je vysoka nad kolena hrozne malo sesuli'
LOUNY: 'Posuzovaný týden nespadlo nic, porosty devastujícím způsobem poškozeny 30 % pšenic ani nevymetou, a ty co to možná zvládnou tak odhadujem výnos okolo 3 tun a to za předpokladu, že bude pršet. '
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 15,5 mm srážek. Na porostech je znát jak srážky v předminulém týdnu porosty oživily a nynější déšť určitě prodlouží vegetaci, mrazem a suchem poškozených kořenů u ozimých obilovin'
LOUNY: 'Katastrofa!!!'
MĚLNÍK: 'za sledované období jsem naměřila 19 mm srážek'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky za týden ve všech sledovaných katastrech okolo 15 mm. Což je příznivé. Sucho z časného jara však již nic nedožene.'
MLADÁ BOLESLAV: ' srazky 18,5 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Až v závěru hodnoceného týdne spadlo 13,2 mm srážek, které doplnily již ubývající vlhkost v povrchové vrstvě půdy.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Během tohoto víkendu nám zde spadlo od 25 do 30 mm nádherných srážek'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky leden až květen 2020 zatím na 135 % průměru (měřeno od roku 2004), sucho se nekoná...'
MOST: 'srážky: 23.5. - 11 mm, 24.5. - 3 mm, aspoň něco'
MOST: 'sucho v povrchové vrstvě se po srážkách (pátek 22. 5. - 5 mm, sobota 23.5. - 4,8 mm) relativně zlepšilo, poměrně pozitivně zareagovaly travní porosty, polní plodiny zatím bez odezvy, doufám, že se zastavilo zasychání klasů a praporcových listů. praskliny v půdě jsou stále stejně velké'
MOST: 'za minulý týden máme 17,-mm srážek, tuto vodu, která spadla v sobotu a v neděli vzal vítr.'
NÁCHOD: 'srážky pouze koncem týdne, so, ne, celkem 12 mm, pouze udržují stav, žádné výrazné zlepšení'
NÁCHOD: 'srážky minulý týden do pondělka 31 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Konec týdne konečně výrazně napršelo cca 33 mm, u ozimů to již ovlivní jen HTS, u jařin je vše otevřené, teploty jak na houpačce od 10 - 22 °C.'
NOVÝ JIČÍN: 'Když započítám i neděli, tak tu spadlo za víkend 40 mm srážek. Déšť sa snaží dohnat co předtím měsíce zanedbaly, ale pořád květen nedosáhl svého normativu, je na 86%, ale pán Bůh zaplať i za to. Uvidíme, zda pranostika se vyplní. Výrazně se ochladilo a déšť už snad nastartuje vegetaci. Teď by to chtělo tepleji, aby se podpořil růst. Ozimy sloupkují, praporcový list ještě se nejeví, tak snad se ještě vytáhnou, nejsou nijak vysoké. Jařiny jsou slabší, ale už se pomalu začínají vytahovat. Brambory poskočily díky vláze, i když jsou po nedělních třech kroupových přeháňkách trochu potlučené, ale snad to doženou. Porosty trav jsou řídké, chybí zdě výraznější olistění, víc prostoru a síly růst mají byliny a dvouděložné. Ovocné stromy mají pěkně nasazeno, i když plody jsou nestejnoměrné i díky pozvolnému kvetení. Zřejmě dojde k samovolné redukci plodu. Po posledních hrušních dokvétají i ořešáky. '
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 12mm'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 14 mm srážek. Aktuálně sucho není. V průběhu celého května se situace (stejně jako loni) zlepšuje. '
OLOMOUC: '23. 5. srážky 21 mm, do 24. 5. 60 mm za květen ( N - 71 mm )'
OPAVA: '25 mm krásného zahradnického deště.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo 22 mm, povrch půdy je mokrý, nedá se vjet do pole.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 19,4 mm, dosycení půdního profilu, '
OPAVA: 'Přes víkend u nás spadlo 21 mm srážek, je chladno, takže vláha se využije, díky Bohu. Porosty se srovnávají k lepšímu, díky za to. '
PARDUBICE: 'Koncem týdne srážky 15-20mm. Porosty poškozené suchem na lehkých písčitých půdách však propad ve výnosu nenahradí. '
PARDUBICE: 'Závěrem týdne zde napadlo zlatých 21 mm srážek. A je vynikající, že to pomalu padá i nadále'
PELHŘIMOV: '28mm'
PÍSEK: 'Celkový úhrn srážek za poslední týden byl 15mm'
PLZEŇ-JIH: 'Za uplynulý týden napršelo 11,7 mm. Vrstva ornice do cca 30 cm je vlhká. Déšť pomohl všem plodinám. Projevy sucha u některých plodin jsou již nevratné ...'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 21. týdnu jsme naměřili 10,4 mm ve 2 srážkových dnech (Pá-So). V neděli půda do 20 cm vlhká (po smáčknutí drží tvar, ale drobí se), v meziřádcích ozimů (PO i JO) jsou pukliny v půdě do cca 15 cm. Vymetaly polopozdní ozimé pšenice. Řepka oz. stále ještě na koncích větví kvete. Jarní ječmeny a ovsy jsou ve fázi praporcový list vyvinutý" až "naduřování list. pochvy" (BBCH 37-43). Ozimé obiloviny jsou husté, jařiny jsou řidší, málo odnožené."'
PLZEŇ-MĚSTO: 'Méně vody v korytech řek oproti normálu.'
PLZEŇ-SEVER: 'Vláhová bilance v půdě se v posledních dnech zlepšila. Dostáváme se na úroveň dlouhodobého normálu pro období leden až květen. Porosty obilnin (ozimých i jarních) však zůstávají řidší, méně odnožené, a také s kratším stéblem. Množství srážek za období od 17. do 23.5.2020 na lokalitě 16,4 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'V sobotu zase trochu napršelo (19 mm)'
PRAHA-VÝCHOD: '20 mm srážek'
PRAHA-ZÁPAD: 'Víkendové srážky, které spadly (17 mm) opět významně přispěly vegetaci a i půdě. Půdy je v horní vrstvě příjemně plastická. Déšť půda krásně zvládala do sebe absorbovat. Celkem za průběh května spadlo 158% desetiletého měsíčního průměru. Rané ozimy už vymetaly, pozdnější odrůdy metají, dluživý růst se pomalu zastavuje. Jařiny už svůj růst prodlužují taktéž. Porosty máku jsou zapojené, brambory už pomalu vytvářejí keříčky, výška 7 cm. Trávy jsou již v květu a začíná senážování. Ovocné stromy mají nasazeno hodně plodů, až na ořešáky, které jarní mrazíky poznamenaly a nevykvetly. '
PRACHATICE: 'V minulém týdnu se ke konci týdne objevilo několik přeháněk, v pá 6 mm, v so 8 mm. Noční teploty okolo 5-6°C, denní teploty 18 - 19°C, koncem týdne ochlazení. Půda je do 20cm vlhká až pocitově na ruce mokrá, ale nedrží tvar. Nejvíce se sucho projevuje na TTP, porosty nízké řídké, a na jarním ječmeni, porosty nevyrovnané, řídké.'
PŘEROV: '35 mm'
PŘEROV: '18.-.24.5 srážky 30 mm mírný d隍'
PŘEROV: 'Srážky v posledních několika dnech - 40 mm - výrazně nasytily vrchní vrstvu půdy. Ve spodních vrstvách je situace neze změny.'
PŘÍBRAM: '0,5+6+5 = 11,5 mm srážky, chladnější počasí = vhodné pro rostliny na polích, ne pro zahrádky'
PŘÍBRAM: 'Ve druhé polovině týdne během 4 dnů v oblasti napršelo od 16,0 mm do 20,0 mm srážek. Pršelo klidně, žádné odtoky vody z polí, vše se vsakovalo. Velmi pozitivně reagovaly všechny obilniny, ozimé i jarní. Kukuřice jsou vzešlé, ale nízké a ještě trochu zežloutlé vlivem předcházejících dnů s nízkými teplotami. Brambory začínají vzcházet - na hodnocení je brzo. Za květen již celkem cca 60 až 65 mm vody, tím se značně vyrovnává deficit z dubna a března. Pro rostliny je nyní vody dost. Průtoky v potocích a některých rybnících se mírně zlepšily, ale proti standartním ročníkům je to na úrovni cca 60 až 80 % obvyklých průtoků. V lysimetru na zkušební stanici není žádný průsak ani do 40 cm. Vše se drží v horních vrstvách. Zatím po dešti je několik dní chladněji, nedochází k odpařování vody, vše berou porosty do sebe.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 15,5 mm srážek. Díky vlažnějšímu počasí došlo minulý týden k významnému nárůstu hmoty na všech porostech. Pouze tam, kde uschly odnože budou porosty řídké. Je vidět jak je půda hladová po vodě, neboť vše rychle osychá a průtoky v potoce reagují na srážky jen velmi málo.'
PŘÍBRAM: 'Průběh počasí spíše chladnější, srážky od pátka 22.5. do neděle 24.5. v průměru 10-15mm'
RAKOVNÍK: '20 mm'
RAKOVNÍK: '23.5. - 20 mm '
ROKYCANY: 'tydenni uhrn srazek 18,6mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'v týdnu od 11.5-17.5. 19,3mm, v týdnu od 18.5.-24.5. 23,3 mm.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: '18/5 9 C, 19/5 10 C zataženo, 20/5 9 C pod mrakem, 21/5 8 C pěkně, 22/5 8 C pěkně, 23/5 5mm srážek, 24/5 18mm srážek, 25/5 2 mm srážek, vše se vsáklo.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: '36mm. Aktuálně bez projevů sucha, Květnové mrazy úrodu zlikvidovaly a poškodily i porosty.'
SEMILY: 'Od pátečního večera do nedělního rána napršelo více než 26 mm. Tolik srážek v květnu již několik let nebylo.'
STRAKONICE: 'srážky 20mm'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu se ke konci týdne objevilo několik přeháněk, v pá 6 mm, v so 8 mm. Noční teploty okolo 5-6°C, denní teploty 18 - 19°C, koncem týdne ochlazení. Půda je do 20cm vlhká až pocitově na ruce mokrá, ale nedrží tvar. Nejvíce se sucho projevuje na TTP, porosty nízké řídké, a na jarním ječmeni, porosty nevyrovnané, řídké.'
STRAKONICE: '25 mm srážek'
SVITAVY: 'V období do 24.5. připadlo 23 mm srážek a krátkodobý nedostatek vody je zažehnán. Ozimům to pomohlo, jařiny skoro zachránilo. Při souběžném poklesu teplot je meziročně výraznější posun vegetace. TTP by senážovat šly, ale nic moc tam není, jetele teprve prodlužují, zdaleka nenakvétají. '
ŠUMPERK: 'Srážky ve 21-týdnu 20 mm, výnos senážního žita 1,9 t, což je oproti předešlému roku poloviční výnos. Znepokojující jsou neustálé ranní mrazíky.'
ŠUMPERK: 'Srážky 25mm, výnos žita je z první seče - jde o vícesečné žito lesní'
TÁBOR: 'O víkendu konečně spadla voda 26 mm. Voda neztékala a hlavně se vsakovala'
TÁBOR: 'Pozn. 1) stav studní se významně nezlepšil, nízký stav trvá 2) od cca 50 cm pod povrchem sucho, poslední deště ale nejspíše zachránily stromy.'
TACHOV: 'úhrn srážek 16 mm,díky charakteru srážek bez úniku,vše do profilu. Celkově velmi dobrá situace. '
TEPLICE: 'Katastrofa!!!'
TRUTNOV: 'srážky 17.05. - 24.05.2020 => 15 mm'
TŘEBÍČ: 'Spadlo od 28 do 34 mm srážek.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : so 23/5 - 22,0 mm, ne 24/5 - 6,1 mm. Srážky koncem týdne snad za minutu 12 . V pátek ráno přízemní mrazík místy . Odkvétá hloh - už by mrznout nemělo . Započala sklizeň ozimých směsek a raných porostů vojtěšky 1.seč .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' cca 30 mm'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 20 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 19,5 mm. Víkendové pršení přineslo výrazné zlepšení vláhových podmínek. Teploty podprůměrné. Pšenice ozimá nyní ve fázi ve fázi 45 (naduřelá list. plocha), triticale ozimé 55 až 59 (metání), řepka ozimá ve fázi 69 (konec kvetení). Ozimé obilniny sice mají méně produktivních odnoží, ale průběh počasí i stav porostu (délka klasu před metáním) dávají naději, že výnos může být dobře kompenzován počtem zrn v klasu a vysokou HTS. U řepky vedle vlivu nízkých teplot (přelom dubna a května) a sucha zůstává poškození hrabošem. Nízkými teplotami je poškozena i kukuřice. Průběžný výnos sklizně travních porostů nižší o min. 30 % (v porovnání 1. seč 2019).'
VSETÍN: 'Srážky - 31,85 mm'
VYŠKOV: '30mm'
ZLÍN: 'úhrn srážek za minulý týden 20 mm (sobota)'
ZNOJMO: 'srážky 33 mm, konečně větší srážky, porosty na to rychle zareagovaly zlepšením stavu'
ZNOJMO: 'Za sledované období 22mm, Vegetaci srážky velmi pomohly. Spousta suchem a mrazem poškozených porostů je nevratně poškozená, Ovšem něco ještě lze zachránit, pokud budou srážky a chladnější průběh teplot pokračovat.'
ZNOJMO: 'Od počátku roku do 25.5.2020 je úhrn srážek na naší srážkoměrné stanici 123 mm'
ZNOJMO: 'srážky 21 mm'
ZNOJMO: 'díky ochlazení a srážkám se projevy sucha nezhoršují, nicméně doplnění deficitu alespoň povrchových vrstev se zatím nekoná, srážky 17,6 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '12,2 mm srážek, 17,8 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: ' V minulém týdnu začala sklizeň travních porostů na senáž. O víkendu pěkně a pomalu napršelo 30 mm, pro vegetaci velmi vítané. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 35 mm srážek - 32 mm přes víkend'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 16. 8. 2022

  Druhý vrchol léta bez kapky vody. Extrémním suchem trpí západ Čech

  Minimum srážek spadlo v západních Čechách, kde je aktuálně extrémní půdní sucho. Na otázky ohledně sucha v Česku odpovídal člen týmu Intersucho, Pavel Zahradníček.
  Celý rozhovor k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE

 • 5. 8. 2022

  Tisková zpráva k vývoji letošního sucha

  Tým Intersucha vydal na začátku sprna tiskovou zprávu týkající se vývoje letošního sucha.
  Celá zpráva k přečtení ZDE
  Zpráva byla převzata např. ČTK k přečtení ZDE

14. květen 2020 / 20. týden

předchozí další stáhnout zavřít