Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 28. 06. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 21. 06. 2020 do neděle 28. 06. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28. 06. Zprávy 304 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí.
Tři okresy (Domažlice, Louny a Most) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze čtyř okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále cca třetina okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Menší ztráty na výnosech očekávají reportéři převážně ve středu republiky.
Suchý březen a duben způsobil na řadě míst zasychání odnoží či schnutí celých rostlin. Deštivý květen a červen většinou situaci dokázal zachránit, ale jsou místa, kde bylo již pozdě. Nyní se na mnoha místech vyskytuje přemokření a někteří zemědělci mají problém dostat se s technikou na pole, ne všude je možné sklízet první seč.
Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Za sledovaný týden 49 mm, celkem za celý červen 185 mm, za I. pololetí 2020 téměř. 400 mm. Odhad výnosu ozimých plodin stále zůstává nižší, než by odpovídalo srážkovému úhrnu zejména proto, že na jejich vývoj a růst ovlivnila výrazně velmi suchá dubnová perioda.'
BLANSKO: 'Minulý týden napadlo 43 mm srážek.'
BRNO-VENKOV: 'srážky 46,5 mm, doprovázené kroupami'
BRNO-VENKOV: 'V ozimé pšenici se objevují choroby i přes chemické ošetření. Velký problém se sušením pícnin.'
BRNO-VENKOV: 'Dochází k podrůstání pšenice ozimé a jak se bude vegetace vyvíjet ukáží další dny.'
BRNO-VENKOV: 'V případě pšenice ozimé a jarního ječmene dochází k podrůstání rostlin a budoucnost ukáže, jak se bude vegetace vyvíjet a jaký bude mít dopad na sklizeň. '
BRUNTÁL: 'srážky cca 45 mm, začíná se projevovat velké množství srážek, a to negativně formou zvýšeného výskytu plísní a houbových chorob....snad bude i svítit slunce a nástup chorob částečně zastaví...'
DĚČÍN: 'TTP - hodnocení optimální stav" se týká budoucí 2. seče bod 2) spíše sušší - hodnocení trvá vzhledem k výraznému deficitu půdní vláhy v dubnu a prvé polovině května srážky: 22. 6. 0 mm 23. 6. 0,5 mm 24. - 26. 6. 0 mm 27. 6. 20 mm 28. 6. 0 mm pozn.: u bylin není problém, bez projevu sucha dřeviny - zlepšení, ale stále přetrvávají příznaky deficitu vláhy, jde hlavně o procento olistění korun (stromy napadené chorobami a škůdci nezapočítány)'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu došlo k výraznému dosycení půdního profilu, zejména díky víkendovým srážkám, celkem za týden spadlo mezi 53 - 68 mm srážek, půda je plně nasycená, nedošlo naštěstí k většímu poškození polních plodin.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu naměřeny 2 mm srážek, žádné projevy sucha nejsou, spíše máme problémy s maximální nasyceností vrchní vrstvy půdy, která znemožňuje jakékoliv kultivační zásahy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'do neděle napršelo 20 mmm vody,vlhko,dusno'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 20 mm , srážky za červen 2020 - 169 mm , od roku 2003 kdy si vedu záznamy o srážkách je to druhý nejvyšší měsíční úhrn srážek, více bylo v červenci 2012 - 209 mm, od začátku roku srážky 403 mm, vydatné srážky byly ještě 28. a 29. června - 31 mm, půdní vlhkost je v profilu do 40 cm stupeň lepší 3 , '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 36 mm, postupné, bez přívalů, hluboké spraše v katastru Svobodné Dvory veškeré srážky zcela absorbují, povrchový odtok je nulový.'
CHRUDIM: 'V průběhu týdne od 21. do 27.6. spadlo v našem katastru celkem 76 mm srážek. První seče stále nemáme hotové, o sušení sena ani nemluvě. Ale jinak srážky perfektní.'
CHRUDIM: 'Srážky minulý týden 10 7mm za celý červen u nás spadlo 220 mm.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 15 mm srážek. Vlivem extrémních srážek minulého týdne, kdy spadlo 85 mm srážek, došlo k vylití vodních toků v našich katastrech a k zatopení luk a polí s řepkou, obilím a cukrovou řepou. Tam kde docházelo ke sklizni sena je úroda zcela zničená.'
CHRUDIM: 'Z hlediska sucha není v současné době co hodnotit. Vláha je až nadbytek. Z hlediska porostů přetrvává jarní poškození mrazy a škůdci u řepky, nově se stávají problémem houbové choroby v porostech obilovin a řepky. Otázkou je další vývoj u maku, soji a hrachu kdy se objevují poruchy u rostlin z hlediska přesycení půdy vodou.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 9 mm. Sena a pícnin sklidime letos paradoxně min. o 30 % méně z důvodů extrémně podmáčených ploch. Na polích i loukách nám stojí voda. Pohyb s technikou po pozemcích je takřka nemožný. Loni bylo seno již sklizeno, letos jsme pořádně nezačali. Porosty jsou polehlé, začínají podrůstat. Obiloviny vypadají excelentně, jen je otázka, jestli se je podaří sklidit.'
KARLOVY VARY: 'Za minulé sledovací období spadlo 11,7 mm srážek. Senáže jsou v plném proudu a oproti očekávání bude krmení pravděpodobně dostatek. Červnové deště travní porosty nakrmily deštěm. Porosty i přesto, že již byly vymetány, tak ještě obrazily a podrostly. Červnové deště obecně zachránily větší část úrody. Bohužel jsem plodiny, které na to už reagovat nestihly, jako třeba pšenice - řídké porosty.'
KLADNO: 'Nejen sucho nás decimuje, ale velmi kalamitní je výskyt hrabošů na polích.'
KLATOVY: 'Po vykopané půdní sondě do 50 cm půda zůstává vlhká drží po zmačknutí tvar. srážky za katastr co měří můj otec v penzi leden 11, únor 92, březen 42, duben 28, květen 113, červen 125 dohromady tedy za 6 měsíců 411 mm. tak srážkově bohatý květen a červen nepamatuji :)'
KOLÍN: 'Intenzivní bouřky se nám naštěstí vyhnuly i tak se některé porosty začínají prolehávat v důsledku již zatížených klasů , které jsou mokré. Tomu napomáhá vítr.'
KUTNÁ HORA: 'úhrn za min týden 70mm, vody už je pro změnu zase moc...doufám, že alespoň myši skončí. Vody spadlo v červnu opravdu již mnoho, problém bude zaplevelení a houbové choroby, protože prakticky od pol. května jsme se s postřikovačem na pole nedostali.. j.ječmen polehá, začíná lehat pšenice. Nato, že je konec června je stále poměrně chladno.'
LIBEREC: 'K datu poslední neděle spadlo 23 mm.'
LITOMĚŘICE: 'Situace v nasycenosti půdy oproti minulému týdnu je výrazně lepší, avšak srážky které přišly během minulých dvou týdnů již bohužel na některých místech přišly až moc pozdě. Srážky ve sledovaném týdnu 20 mm, v týdnu předchozím 38 mm'
LOUNY: '11mm voda v cervnu nekterym plodinam dosti pomohla jednalo se o jariny napriklad mak jedincijiz kvetou a druha vlna podrostu je 30 cm a husta.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo jen necelých 6 mm, což znamenalo pozvolné vysychání povrchové vrstvy půdy, ovšem předchozí vydatné srážky dále zasakovaly hlouběji do půdy.'
MLADÁ BOLESLAV: '5,5 mm, prší všude, jen u nás ne !!!!! snížení výnosů u plodin vlivem sucha a chladu v dubnu, půda vlhká do hloubky min. 70 cm, '
MLADÁ BOLESLAV: 'Začalo pršet ve středu odpoledne a k dnešnímu ránu máme sumu srážek 16 mm'
NÁCHOD: 'srážky za týden 14 mm, celkem za červen 126 mm, za prvních 6 měsíců celkem 304 mm'
NOVÝ JIČÍN: '25 týden a 26. týden: 17.6 napršelo 10mm, 18.6 napršelo 8mm,19.6 napršelo 41mm, 20.6 napršelo 11mm, 21.6 napršelo 21mm, 24.6 napršelo 6mm, 26.6 napršelo 10mm. Půdní profil je zcela nasycen, i když v Loučkách situace nebyla tak dramatická, jako v jiných okresech. Porosty brambor plavou, taktéž kořenová zelenina a TTP, seno se sušit nedá, tak obracíme vodu. Tráva odspodu uhnívá, kvůli podmáčeným pozemkům se na některá místa nedá dostat a musíme počkat, až je slunce trochu vysuší.'
NOVÝ JIČÍN: 'Úhrn srážek v rozsahu 81 mm, přitom v pátek a v sobotu během krátkého časového úseku spadlo 71 mm s velkými kroupami. Došlo k polehnutí porostů ozimů a poškození části rostlin od krup. Teploty spíše od 15 - 22 °C.'
NOVÝ JIČÍN: 'Nechci být pesimista, ale té vody je najednou až moc. Voda stojí stále všude a i když spadne jen pár milimetrů, tak se hned vytvoří kaluže, prostě půda už nemá schopnost vodu přijímat. Na Polích jsou místa, kde voda stojí stále už pár týdnu. Sklizeň TTP je pozastavena na dlouho a to toho moc není posečeno. Počasí na sena a senáže moc nejsou, co se dělalo, tak se vytahovalo z bláta. Obilniny ty se nalívají, jak ozimy tak jařiny, snad nepřijde ještě horší pluta co by po ni porosty slehly. Trávy ty už jak byly řídké polehly. Brambory su stále skoro pod vodou či v blátě, ani v gumákach sa tam nedá jít. Pro zvířata na pastvách to také není ideální, když leží opravdu ve vodě, protože voda je holt všude.'
NYMBURK: 'Záhornice 16 mm Malá Strana 15 mm Chotěšice 15 mm Nová Ves 16 mm Během neděle a pondělí 28.6. a 29.6. spadlo v Záhornici a Nové Vsi v bouřkách dalších 62 mm, se silným větrem a došlo k polehnutí porostů vlivem prudkých srážek a větru. Půda přemokřena a místy podmočená. Dochází k umírání porostů vlivem podmáčení.'
NYMBURK: 'Sledovaný týden byl klidný až do neděle 28.6. kdy Poděbrady zasáhla v podvečer zničující bouře. Přívaly deště, větru a krup způsobily obrovské škody po celém městě a na všech našich zemědělských porostech. Velká část úrody je úplně zničená. Amatérští meteorologové zaznamenali různě po městě 35 - 55 mm přívalových srážek, naše meteostanice zaznamenala přesně 40 mm, které spadly během 30 min. Obdobné poškození plodin krátce před žněmi nepamatujeme...'
OLOMOUC: '26.6.20 - 55 mm 28.6.20 - 40 mm porosty jsou poškozeny suchem ( 15-25% ) ze suchého období březen - 1/2 května. Nyní nadprůměrné srážky, které ovšem nedoženou ztráty ze suchého jara. Na řadě míst, kde jsou dolinky, nebo v blízkosti toků stojí po vydatných srážkách voda a porosty jsou tímto zničené. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 102,6mm (v bouřce 56,2mm) - polehnutí hlavně ječmen jarní, řepka oz., luskoviny, mák, voda obtížně vsakuje, spíše stéká z polí, vysoká vzdušná vlhkost'
OPAVA: 'Za celý měsíc 165 mm,laguny na polích,silně polehlé a podmačené ječmeny.'
OPAVA: 'Minulý týden zde spadlo 80 mm a včera dalších 20, většinou v bouřkách, množství srážek mezi jednotlivými místy se značně lišilo. Lokální povodně se zdejší oblasti naštěstí vyhnuly. Celkově za dva týdny napršelo více než dvojnásobek měsíčního normálu. '
PARDUBICE: 'V týdnu od 22.06.2020 zde napadlo 38 mm srážek. Půda je plně nasycena a při větším dešti veškerá voda uteče do příkopů nebo se na poli tvoří velká jezera. '
PLZEŇ-JIH: 'Ve 26. týdnu jsme naměřili 0,7 mm (St+Čt), v neděli do půlnoci pak 2,1 mm. V neděli ráno byl na povrchu půdy škraloup seschlý na kámen, stav vlhkosti orniční vrstvy se nadal vyhodnotit. Ozimé ječmeny dozrávají.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Tento počátek léta je pro vegetaci velmi pozitivní. Porosty a půda velmi dobře využívají vodu, která nám spadla. Žádné extrémy nás nepotkaly. Vždy krásný ojediněle silný déšť, ale porosty jsou stojaté, nic neleží. Pšenky se nalívají obdobně jsou na tom jařiny. Brambory se v řádcích zatáhly a počínají kvést, mák je na počátku kvetení a vypadá krásně. Počasí nám i dovolilo udělat nějaké to seno, takže travní porosty jsou sklizené z většiny. Ovocné stromy vysoce nasazené plody, částečně redukují, ale to je obvyklý stav. Všeho vypadá, že je dostatek a vlhko přispívá i plísní.'
PRACHATICE: 'V týdnu se oteplilo v noci, okolo 14°C, den okolo 21°C, ve čtvrtek déšť 15 mm, pak opět pěkné počasí o víkendu teploty až 27°C. Půda do 20cm vlhká až mokrá. '
PŘEROV: 'Po vydatných deších a bouřkách je půdní profil plně nasycený. Rostliny v tuto chvíli už příliš nedrží v zemi a tak vlivem toho a vlivem velmi silných dešťů dochází k velkému plšnému poléhání obilovin. Prolehává i řepka.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden po dlouhé době nezapršelo, což bylo dobré na sklizeň senáží. Je znát, že je v půdě dost vody, neboť vytékají různé pramínky a tvoří se malé močálky na polích. Dozrávání obilí nepostupuje tak rychle, jak jsme čekali. Příroda nás stále překvapuje.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Za měsíc červen v okolí Rychnova na Kněžnou spadlo přes 300 mm. V Dlouhé Vsi dle obyčejného srážkoměru jsme naměřili 323 mm. Voda stojí v podstatě úplně všude i na loukách, což v červnu málokdo pamatuje. Kukuřice a hrachy začínají vlivem zamokření žloutnout. '
SEMILY: 'Koncem týdne opět vydatné srážky. Tolik dešťových srážek jako letos tady v Rokytnici za posledních dest let nepamatuji.'
STRAKONICE: 'V týdnu se oteplilo v noci, okolo 14°C, den okolo 21°C, ve čtvrtek déšť 15 mm, pak opět pěkné počasí o víkendu teploty až 27°C. Půda do 20cm vlhká až mokrá. '
ŠUMPERK: 'Mírné škody vzniklé splavem půdy při přívalových deštích, spadlo cca 15 mm srážek. '
TRUTNOV: 'Srážkové úhrny v neděli 28.6. činily 21 mm, v pondělí 29.6. pak činily 11 mm. Přiložená ilustrativní fotografie pastviny ve Voletinách, kde je umístěn srážkoměr, je ze středy 1.7. - již dvakrát přepašená a zmulčovaná.'
TŘEBÍČ: 'Za minulý týden spadlo 30 mm rovnoměrně rozložených pomalých srážek.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Vše se najednou obrátilo na druhou stranu. Pole jsou silně podmáčena, nelze provádět nutné operace v ochraně rostlin a další agrotechnice, množí se houbové choroby, rostliny vlivem vlhka žloutnou, došlo k silnému vyplavení živin.. Během měsíce spadlo cca 300 mm srážek!! To nepamatuji. Voda teče odevšad. '
VSETÍN: 'Travni porosty se behem poslednich 3 tydnu srazek neskutecne zmenily.Jak do hustoty,tak i do vysky.Jeste zacatkem cervna to vypadalo,ze sena bude malo,ale ted je videt,ze tento problem nehrozi.Protoze jsme zacali sect vcera,nedovedu jeste presne urcit kolik baliku se sklidi,ale sousedka pod nami v Karlovicich na stejne plose v lonskem roce sklidila 15 baliku senaze a v letosnim roce pred tydnem 25 baliku.Je videt ze vlhke pocasi behem posledniho mesice vyrazne zlepsilo stav travnich porostu.'
ZNOJMO: 'Za minulé sledované období spadlo 32,6 mm srážek.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '19,8 mm srážek, 13,5 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 15 mm srážek'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

 • 9. 7. 2024

  Změna klimatu je příležitost

  Letošní jaro, přesněji období od začátku března do konce května, bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy tam meteorologové měří. Oproti třicetiletému průměru za léta 1961 až 1990 teploměr ukazoval o 3,9 stupně Celsia více. Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd popisuje extrémy počasí i to, na co se připravit v Česku.

  Celý rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes je k dispozici ZDE.

2. července 2020 / 27. týden

předchozí další stáhnout zavřít