Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 13. 09. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 06. 09. 2020 do neděle 13. 09. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13. 09. Zprávy 262 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Dva okresy (Most a Domažlice) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze čtyř okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 21 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 19 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají kladně vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí. Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 43 % hlášení) až sušší (cca 28 % hlášení).
Respondenti z různých míst uvádějí, že řepka v suché krustě půdy špatně vzchází. Začíná se vyskytovat sucho, výsušný vítr a teplé počasí situaci nepomáhá. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'Celý týden nepršelo.'
BRUNTÁL: 'prudké deště v předminulém týdnu vytvořily krustu, která se nepříznivě projevuje na vzcházení a růstu řepky....jinak normální průběh '
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden nebyly zaznamenány kromě vydatné ranní rosy žádné srážky. Žádné projevy sucha nejsou pozorovány.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'teplo,dusno,jasno,polojasno'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden byl bez deště a navíc byly poměrně vysoké teploty zejména v závěru týdne, dochází k mírnému vysychání vrchního profilu, trochu je problém s pozdě setými řepkami, kterým chybí voda, dochází k pomalému růstu a napadení dřepčíkem. '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm , v týdnu 4x letní den a 3x tropický den, noční teploty 10 až 12°C, porost ozimé řepky zaplňuje pole, připravují se pole pro ozimé obiloviny, pokračuje sklizeň kukuřice na siláž, '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'beze srážek, hladina spodní vody na velmi nízké úrovni. Drobná jezírka a mokřady v krajině jsou stále zcela vyschlá.'
CHRUDIM: 'Za uplynulé období 0 mm srážek. Vysoké denní teploty přes 30 stupňů. Půda je na povrchu suchá prašná, špatné vzcházení řepek a to co vyroste ještě likviduje hraboš.'
KOLÍN: 'Vysoké teploty beze srážek výrazně ovlivňují zpracovatelnost půdy.'
KUTNÁ HORA: 'poslední srážky 20.8. od té doby ani kapka, totální sahara.. prakticky posledních 14 dní teploty kolem 28-30 st. denně ráno v 9 h 20 st!!!, fouká výsušný vítr jak někde v Itálií prakticky každý den. seče tragédie 30 balíků oproti 80-90ti... myší miliardy. Kopali jsme kameny na loukách, pod drnem prakticky prach, orba jen na některých vlhčích pozemcích ještě jde (prakticky jen po máku a i tam jsou obrovské hroudy pluh a traktor jedou na max ), jinde totální beton, výhled tragický morálka nejhorší od začátku monitorování sucha. Potok zmizel, nejsušší září jaká kdy pamatujeme'
LITOMĚŘICE: 'srážky od začátku září 0 mm. Opět začínají vadnout stromy, drobné plody.'
LITOMĚŘICE: 'Za posledních 14 dní spadl pouze 1 mm srážek, je značný výpar vody z půdy.'
LOUNY: 'v uplynulém týdnu nepršelo, vysoké teploty mám zastavili růst řepky a hraboši tak mohou páchat škody dál'
LOUNY: 'Extrémní propad výnosu chmele - 30% byl způsoben zčásti suchem v úvodní růstové fázi, dále pak jinými vlivy, jako je minimální počet tropických nocí a tropických dnů. Srážky byly sice vyšší než průměrné, avšak nevhodně rozložené. Převažovaly přívalové místně deště, které spíše podpořily erozi, než doplnění půdy vodou.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocené období nebyly žádné srážky, což způsobilo prohlubování zejména povrchového sucha společně se stoupajícími teplotami.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 0. Invazní pohyb hrabošů. Pracovníkem ÚKZUZ bylo napočítáno 1560 děr na hektar.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Na začátek září vysoké teploty, hodně slunečního svitu. Ranní teploty nad 10 stupňů, odpolední nad 25 stupňů nesvědčí cukrovce - silný nástup cerkosporiózy.'
MOST: 'Za poslední týden srážky 0 mm. Od začátku roku 272,3 mm. Nelze připravovat, nerozbitné hroudy, vše co naroste, zlikviduje hraboš. Zoufalství. '
MOST: 'srážky 0, rozšiřují se trhliny a už se zase práší za kočárem..'
MOST: 'bez vody'
NÁCHOD: 'týden beze srážek, řepka nevyrovnaně vzchází'
NOVÝ JIČÍN: 'Po vydatných deštích minulého víkendu a pondělí, kdy spadlo pře 50 mm srážek, jsme se koncem týdne pustili do otav. Díky zamokření jsme letos upustili v určitých lokalitách od podmítek. Pozemky jsou v určitých místech stále podmáčené. tráva jakási narostla, kvalitou vypadá lepší než první seč, které byla kvůli dešťům opožděna a kontaminovaná blátem.'
NYMBURK: 'beze srážek, půdní sucho se opět prohlubuje, vadne cukrovka i kukuřice, zelenina s podporou pravidelné intenzivní závlahy'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky.'
OPAVA: 'Minulý týden byl beze srážek. Pokračuje i nyní počasí bez deště. Profil ornice je vlhký.'
PÍSEK: '0,3 mm ve čtvrtek 10.9. Minulý týden beze srážek. Omlouvám se, asi jsem řádně neodeslal dotazník.'
PLZEŇ-JIH: 'Po chladnějším konci srpna přišlo teplejší a sušší období, což prospívá polním pracem a dozrávání kukuřice na siláž, sóji a lupiny. Naopak neprospívá to vzcházení ozimů a pravě zasetých trav. Snímkováním porostů kukuřice dronem jsme zjistili velké poškození černou zvěří a to jak čerstvé, tak i staršího data.'
PLZEŇ-JIH: '37. týden byl opět beze srážek, po mokrém srpnu za září nespadla zatím ani kapka. Orniční vrstva je už do 10 cm proschlá, do 20 cm ještě mírně vlhká. Ozimá řepka žije z rosy, vegetuje sporadicky. Po podmítkách plevele a výdroly nevzcházejí.'
PLZEŇ-MĚSTO: 'Poslední týden se denní teploty drží okolo 25-30 C, . Později seté řepky (20.8.) na těžších půdách hůře vzcházely, nyní jsou malé rostliny uvězněné ve ztvrdlé vyschlé zemi.'
PLZEŇ-SEVER: 'Ve čtvrtek 2 kapky, neměřitelné.Práší se za pluhem.'
PLZEŇ-SEVER: 'V průběhu září se sucho v oblasti znovu vrací. Půda při zpracování pro podzimní setí je velmi suchá, prašná. Porosty řepky jsou suchem brzděny v růstu. Sucho zesilují vysoké teploty vzduchu. Množství srážek za období od 6. do 12.9.2020: 0,0 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'beze srážek, půdní sucho se opět prohlubuje, vadne cukrovka i kukuřice, zelenina s podporou pravidelné intenzivní závlahy'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týden beze srážek, možná negativně ovlivnil přírodu, ale nám umožnil naplno rozjet podzimní práce. Vysoké teploty nejsou ideální pro sklizeň brambor, ale s tím se musíme poprat. Polní práce jsou sice velmi prašné, ale vláha kromě horní vrstvičky půdy vypadá dostačující pro vzcházení obilnin. '
PRACHATICE: 'Posledních 14 dní nepršelo, počasí teplé, větrné, vrchní vrstva půdy vysušená, prašná, od 10 cm půda vlhká sypká. Sklizně obilovin dokončeny, probíhá sklizeň otav, kukuřice na siláž ještě není zralá.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadla ani kapka. Suché a teplé počasí decimuje porosty kukuřice na mělkých a písčitých půdách. Kukuřice usychá doslova před očima, což zhoršuje částečně výnos, ale hlavně kvalitu díky vysoké sušině. Nově zaseté porosty špatně vzcházejí a řepky decimuje dřepčík. V potoce je velice nízký průtok, který nebyl snad za celé léto.'
RAKOVNÍK: 'Počasí teplé bez srážek. Na travních porostech je vidět zavadnutí. '
ROKYCANY: 'Od 1.9. dodnes (16.9.) spadlo na Oseku 2,45 mm. Poslední týden se denní teploty drží okolo 25-30 C, . Později seté řepky (20.8.) na těžších půdách hůře vzcházely, nyní jsou malé rostliny uvězněné ve ztvrdlé vyschlé zemi.'
SEMILY: 'V týdnu byly jen nepodstatné srážky. Ráno bývá vydatná rosa.'
STRAKONICE: 'Posledních 14 dní nepršelo, počasí teplé, větrné, vrchní vrstva půdy vysušená, prašná, od 10 cm půda vlhká sypká. Sklizně obilovin dokončeny, probíhá sklizeň otav, kukuřice na siláž ještě není zralá.'
TÁBOR: 'Ve všech sledovaných katastrech 0 mm '
TÁBOR: 'za poslední týden jen 0,1mm srážek'
TRUTNOV: 'Opět v týdnu srážky 0. Je sucho, jako loni.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: ne 6/9 - 12,8 mm Začíná sklizeň podzimního ovoce a příprava k setí ozimů.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0,2 mm srážek, 10,8 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.