Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 27. 09. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 20. 09. 2020 do neděle 27. 09. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 27. 09. Zprávy 262 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Okres Domažlice hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze třech okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 22 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 16 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají kladně vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (60 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 43 % hlášení) až velmi vlhká (cca 37 % hlášení).
Srážky v minulém týdnu na většině území zlepšily sledované sucho, ale naopak na mnoha místech přerušili podzimní práce a není možné vjet s technikou na pole. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRUNTÁL: 'vydatné srážky cca 35 mm, počasí začíná ovlivňovat podzimní práce....pole nejdou díky dešťům obdělávat...je konec září a nemáme sklizeno na siláž...není naoráno a je třeba zasít ozimy...snad se počasí umoudří...'
BŘECLAV: 'Koncem týdne došlo k výraznému doplnění vláhy, dostatek vláhy je i v povrchové vrstvě. Vinaře to až tak moc nepotěšilo, ale pro polní rostlinnou výrobu je to velmi vítáno. Žádné plodiny od dubna nemají nedostatek vláhy.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '39.týden - 52 mm, konečně se dá orat, bohužel prozměnu ne sít. '
ČESKÝ KRUMLOV: '45 mm'
DĚČÍN: 'Od pátku 25.9 do neděle 27.9 napršelo 39 mm srážek. Půda je v horní vrstvě blátivá, pomalu vsakuje, tvoří se kaluže. Tráva na druhou seč vlivem sucha a tepla zaschla. Výnos 230 kg sušiny z hektaru'
DĚČÍN: 'Situace se velmi zlepšila, ale ve větších hloubkách a mezi stromy je znát, že půda ještě stále není v plně nasyceném stavu. Ve hloubkách okolo 40 cm je půda stále tvrdá a drolí se.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo 38 - 41 mm srážek a to v pátek a v sobotu a tím se konečně přerušilo období mírného sucha, půda je plně nasycená vodou, ta ale přinesla komplikace v setí ozimých obilovin a sklizni silážní kukuřice, naopak prospěla zejména pozdě setým řepkám. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden naměřeno 36 mm srážek, celé množství spadlo od pátečního večera do nedělního rána. '
HAVLÍČKŮV BROD: '25.9.2020 srážky 18 mm, 26.9.2020 srážky 28 mm a 27.9.2020 srážky 3 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Byl to krásný podzimní týden,sluníčko svítilo,ke konci týdne se ochladilo na 4 °C a do neděle napršelo 40 mm vody'
HODONÍN: 'množství srážek 20,77 mm'
HODONÍN: 'Ve středu 23.9. spadlo 15,5 mm, v pátek 25.9. 7,8 mm a dále v sobotu 26.9. 15 mm dešťových srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 50 mm ( 3 mm, 13 mm, 34 mm ), za září již 84 mm, od začátku roku již - 603 mm , největší sucho je v porostu kukuřice - v 40 cm stupeň půdní vlhkosti 2, polní práce se v pátek 25.9. zastavily, v průběhu týdne pokračovala příprava půdy a setí ozimů, sklizeň kukuřice a cukrovky, brzy seté ozimy již vzešly, '
HRADEC KRÁLOVÉ: '55 mm po výrazném srážkovém deficitu v předešlých týdnech - zvadlá cukrovka, špatné vzcházení u řepky'
CHRUDIM: 'Srážky jsme měli 52 mm (25.9. - 23,6 mm a 26.9. - 28,4 mm).'
CHRUDIM: 'Počasí pokračuje v extrémech, po třech týdnech sucha a tepla napadlo za den a noc 47 mm srážek.'
CHRUDIM: 'Průběh počasí v uplynulém týdnu od 20.9. do 27.9. byl sušší, noční teploty byly poměrně nízké, přes den převládaly vyšší teploty, slunečné počasí a vítr, který svrchní vrstvu půdy vysušoval. Takto vysušená část ornice poté, během předseťového zpracování, měla tendenci podléhat větrné erozi. Celý týden nespadla ani kapka, 34,0 mm srážek napršelo v pátek 25.9. a v sobotu 26.9., kdy se i citelně ochladilo. Sklizeň kukuřice i brambor musela být dočasně přerušena.'
CHRUDIM: 'Víkendových 45 mm doplnilo vláhu v půdě. Už je té vody spíše až moc.'
KLATOVY: '30mm srážek. Situace se velmi vylepšila a vzhledem k menšímu výparu vlivem nižších teplot bude snad stav s vláhou příznivější.'
KOLÍN: 'srážky 25.9.-26.9.2020 56,4 mm v intenzitě 2 - 11 mm/hod. bez splachu na poli'
KUTNÁ HORA: '24.9. 2,2mm, 25.9. 16,4mm, 26.9. 42,2mm déšť zastavil všechny práce, těšíme se na sucho'
KUTNÁ HORA: 'po měsíci a půl zapršelo (25.9.) 36mm, řepka výpadek rostlin cca 20% měrou společnou myši a dřepčíci stříkali jsme 4x..to se nedá zvládat... již jsme začali pomalu přikrmovat na pastvině prakticky pláň 1 : 1 s myši. Některé pozemky jsou jako ementál neseli jsme tam ani řepku a nebudeme ani pšenici, pokud nebude zima prakticky úrodu odnesou znovu myši. Velice výrazné ochlazení min týden 24-26, tento týden (od 28.9) max 11 st, z extrému do extrému tak jako celý letošní rok.. nálada špatná morálka mírně otimistická'
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo od pátku do nedělního rána v k.ú Chotiněves a Jištěrpy 45 mm srážek, v ostatních katastrech 51 mm srážek.'
LITOMĚŘICE: 'V pátek a v sobotu srážky 51 mm. Jinak za celé září ani kapka.'
LOUNY: 'V posledních dnech se situace v provlhčení půdy do 20 cm výrazně zlepšila, neboť v 25. a 26. 9 spadlo 65 mm postupných srážek, což ne nejvíce od počátku roku. Spodní profil půdy však tento déšť výrazně z hlediska provlhčení neovlivnil.'
LOUNY: '56 mm vse spadlo v patek a v sobotu vse se vsaklo nebyl to prudky dest'
MLADÁ BOLESLAV: 'O uplynulém prodlouženém víkendu nám zde spadlo od 55 do 67 mm srážek. Před těmito dešti již z polí byla téměř poušť a pozemky ztvrdlé nyní nejde na pozemky takřka vstoupit. Příprava pro setí ozimů bude pokračovat doufejme koncem tohoto týdne. Deště mohly významě pomoci zaseté řepce,která v suchých hrudách ještě ani nevzešla'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po 2 absolutně suchých týdnech napršelo zejména v poslední den hodnoceného týdne celkem 46 mm srážek, čímž byl téměř dorovnán průměrný srážkový úhrn za září. Tento dlouhotrvající slabý až mírný déšť způsobyl výrazné dosycení půdy vláhou, zejména v jejím předchozím suchem vysušeném horním profilu.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 52 mm. Invaze hlodavců přetrvává.'
MLADÁ BOLESLAV: '60,5 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky napříč katastry v průměru cca 40 mm výrazně pomohly. Polní práce na čas vyřazeny - cca 5 dnů. '
MOST: 'spadlo cekem 62mm vody'
MOST: 'pátek 10 mm a sobota neuvěřitelných 47! největší srážkovej úhrn za dva roky..'
NOVÝ JIČÍN: '77 mm srážek doplnily vodní profil a před zimním období se snad opět trochu doplní i spodní voda, aspoň trochu. Pastviny jsou teď na podzim ještě pěkně zelené s dostatkem pastvy. Srážkově je tento rok nadprůměrný, ale na porosty to nemá příliš pozitivní vliv. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden napršelo 57 mm srážek. Sucho není, situace se velmi zlepšila.'
OPAVA: 'Přes víkend spadlo okolo 80 mm, což způsobilo úplné zastavení výroby na poli. Zaseto máme čtvrtinu ploch pšenice ozimé, zbytek setí je velmi ohroženo. Doufejme, že přijde nějaké babí léto. '
OPAVA: '45 mm, nejde vjet na pozemky a voda už neprosakuje do spodních vrstev.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 32,3mm spadlo během 2 dnů, do půdy voda už hůře vsakuje, v níže položených místech se tvoří kaluže, probíhá sklizeň cukrovky, příprava půdy a setí pšenice zastaveno vzhledem k počasí'
OPAVA: 'O víkendu spadlo 44 mm a dnes dalších 25 mm. '
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek v 39 týdnu 35 mm ve dvou srážkových dnech /25 a 26.9/ při průměrné teplotě 13,5°C'
PLZEŇ-JIH: 'Po 2 týdnech sucha se vrátilo deštivé počasí, od pátku do neděle napršelo cca 35 mm, což bude příznivé pro vzcházení ozimů a nasetých trav. Naopak sklizeň brambor a siláží se tímto bude komplikovat.'
PLZEŇ-JIH: 'V 39. týdnu jsme ve 2 srážkových dnech naměřili 37,9 mm srážek. Ve čt. 24.9. jsme začali sít ozimé ječmeny, za pátek a sobotu napršelo 85% měsíčního normálu, takže polní práce byly na prodloužený víkend přerušeny. Srážky byly pozvolné, vše vsáklo, půda byla v neděli ráno v celém orničním profilu nasycená, ale ne bahnitá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Konečně zapršelo: středa 15mm v bouřce,pátek 6mm,sobota 36 mm. Déšť zastavil silážování uschlé kukuřice.'
PLZEŇ-SEVER: 'srážky v k. ú. Dřevec za minulý týden: 23.9. 34mm 24.9. 2mm 25.9. 7mm 26.9. 42mm 28.9. 3mm'
PLZEŇ-SEVER: 'Silné sucho bylo ukončeno vydatnými srážkami ve dnech 25. až 28. 9. 2020. V současnosti je půda plně nasycena vodou, obtížně zpracovatelná. Množství srážek za období od 20. do 26.9.2020 na lokalitě 33,6 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 100,1 mm, z toho ve středu 23.9. bylo 54,5 mm v přívalové bouřce, kdy během tří hodin voda brala ornici z čerstvě osetých polí. Na výskyt hrabošů to však nemělo velký vliv , ve čtvrtek byly nory v řepkách a ve vojtěškách opět prohrabané a aktivní .'
PRAHA-ZÁPAD: 'Za minulý týden spadlo 50 mm srážek. Jelikož se jednalo o plynulý mírný dešť, většinu vody půda absorbovala. Řepky a víceleté porosty jsou dosti poškozené hraboši, nor je v některých lokalitách více jak zdravých rostlin. Kde se provedlo podrývání či orba je stav lepší.'
PRACHATICE: 'Koncem týdne v pá a so intenzivní srážky, celkem 41 mm. V týdnu teplo, v noci 11 až 13 °C, den okolo 23°C. Půda po srážkách do 20 cm vlhká. Probíhá setí ozimé triticale, pšenice, sklizeň kukuřice začíná.'
PŘEROV: 'Začínaly se již projevovat důsledky sucha, ale vydatné deště v závěru týdne situaci zvrátily.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 50 mm srážek. Po dlouhé době konečně zapršelo a výrazně se dosytil půdní profil. Sice nám to komplikuje polní práce, ale voda byla nutně potřeba, neboť vrchní profil půdy byl již hodně vyschlý. '
PŘÍBRAM: '5+24+13= 42 mm srážek, 1. polovina týdne horko, sucho; středa bouřka, na Příbrami kroupy, od pátku déšť, ochlazení '
SEMILY: 'V pátek a v sobotu vydatné srážky, celkem více než 45 mm. O kolik více nevím. '
STRAKONICE: '40 mm srážek'
STRAKONICE: 'Koncem týdne v pá a so intenzivní srážky, celkem 41 mm. V týdnu teplo, v noci 11 až 13 °C, den okolo 23°C. Půda po srážkách do 20 cm vlhká. Probíhá setí ozimé triticale, pšenice, sklizeň kukuřice začíná.'
STRAKONICE: 'Od pátku do sobotního večera spadlo 42 mm zahradnického deště '
STRAKONICE: 'za minulý týden spadlo 38,4 mm srážek '
TACHOV: 'dne 25.9. 2020 29mm srážek, 26.9. 17mm srážek.'
TACHOV: 'Dobrý den, v sobotu spadlo 35 mm a v pondělí 28.9. 7 mm srážek. Vrchní profil půdy doplněn - bahnitý povrch.'
TRUTNOV: 'Od 26. do 28.9. (So, Ne, Po) neustálé deště, nikoli přívalové, ale dlouhotrvající. Nemožnost kvůli mokru sklízet kukuřici. Za pondělí 28.9. činil úhrn srážek 8mm.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : st 23/9 - 1,1 mm,pá 25/9 - 46,4 mm,ne 27/9 - 5,7 mm Babí léto skončilo , nastává období dešťů . Podzimní práce přibližně v polovině . Předpokládáme rozvoj hnilobných procesů na ovoci .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo krásných 32 mm. :-) '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Od pátku 25.9 do neděle 27.9 napršelo 39 mm srážek. Půda je v horní vrstvě blátivá, pomalu vsakuje, tvoří se kaluže. Tráva na druhou seč vlivem sucha a tepla zaschla. Výnos 230 kg sušiny z hektaru'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 27.9.2020-35,2 mm výnos kukuřice na siláž-65 t/ha'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky v naší lokalitě za uplynulý týden 56 mm. Intenzivní srážky zejména v pátek 25. 9., nicméně voda se i tak stíhala vsakovat. Nyní je půdní profil nasycen až přesycen (v terénních depresích). To mělo za následek přerušení setí ozimů, sklizně brambor a oddálení sklizně silážní kukuřice.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Když už puda vyschla posledních 14 dní před dešti mezi 26-28.9., aby šlo zaset kvalitě ozimé obilniny, ošetřit řepku pro dřepčíkum a přidat dusík, začít sklízet za sucha brambor a začít s siláží kukuřice, je puda opět přesycená vodou, spadlo 65 mm za tři dny prší dál, jsme na 85 % ročního normálu, kolegové už jsou na 115 % normálu roku. Je to znát na i výskytu slimáčků v řepkách, kt. roky nebyly, nyní hraboši takřka nejsou, jen lokálně v minimalizacích s mulčem nebo najžních svazích, tam ve vysachajícím polovině září začly. Totální propad výnosu u brambor, 30 % normálu výnosu, na druhé straně kukuřice silážní skvělá kvalita a výnosy 50 t/ha. Cukrovku a řepu obecně trápí skvrnatička, i po 4 postřicích je to špatné, chrást odchází a stagnuje cukernatost... Zmínkou ze žní, propad pro mokrý průběh a shnilé kořeny u ječmene, některé pšenice, výnos podržela řepka, kt. měla dobrou funficid. clonu k závěru. Nastal projekt "MOKRO 2020" a je potřeba oprášit agrotechnické postupy do mokra :-) '
VYŠKOV: 'Půda extrémně vlhká s negativními dopady, během pátku a soboty napršelo cca 50mm, úroda jablek a hrušek je extrémně nadprůměrná cca 145% běžného průměru.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '26,6 mm srážek, 12 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 30 mm srážek'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 15. 6. 2024

  Nastaly ideální podmínky pro boj se suchem

  Podle bioklimatologa Miroslava Trnky z CzechGlobe je právě teď chvíle, kdy by zemědělci měli zkoušet zavádět opatření, která by měla zabraňovat vážným dopadům sucha v budoucnu. To zahrnuje pěstování meziplodin, zlepšování zásoby organické hmoty v půdě, zlepšování půdních vlastností nebo změny v osevním postupu. Zatím se to však neděje. „V roce, kdy není sucho a kdy bychom proti němu měli přijímat opatření a budovat vodní rezervy, k tomu není motivace. Protože vody je dost,“ vysvětluje v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Celý článek k přečtení ZDE

 • 13. 6. 2024

  Hrozí Česku nový fenomén bleskového sucha?

  Je to po více než deseti letech poprvé, kdy v Česku na začátku června není výrazné sucho. „Srážky v posledních týdnech, hlavně toho bouřkového charakteru, doplnily půdní vláhu," říká pro týdeník Respekt Pavel Zahradníček, meteorolog, klimatolog a člen týmu Intersucha. Má to ale háček. „Máme dobrý stav v povrchové vrstvě, jenže v těch hlubších vrstvách je stav horší, než je obvyklé. Příští týden se nám oteplí, což bude znamenat vysychání povrchové vrstvy. Může přijít nový fenomén, tzv. bleskové sucho." Proč se povrchová voda nedostane hlouběji? A umí Česko pracovat s přebytkem vláhy, aby ji mohlo využít v dobách sucha?
  Podcast pro Respekt.cz je k poslechnutí ZDE

17. září 2020 / 38. týden

předchozí další stáhnout zavřít