Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 10. 01. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 03. 01. 2021 do neděle 10. 01. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10. 01. Zprávy 239 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Pardubický okres hlásí těžké poškození výnosů tzn. mezi 30–40 %, 4 okresy hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Z 7 okresů čekají ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (59 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (24 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 41 % hlášení) až velmi vlhká (cca 21 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav, na mnoha místech není možné podat hlášení z důvodu sněhu. Zemědělci doufají, že aktuální počasí pomůže zahubit hraboše. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BŘECLAV: 'Vláhy v půdě je dostatek i bez sněhové pokrývky. Trvalé kultury jsou v dobré kondici.'
DĚČÍN: 'sněhová pokrývka k 9. 1. 2021 3 cm nemám teď možnost sledovat denně, ale půda rychle vysychá. V dané lokalitě používám k hodnocení mimo faktického stavu půdy i desítkami let ověřenou metodu - stav studánky závislé na množství srážek, resp. vlhkosti půdy. K 31. 12. 2020 byl plný stav vody, k 9. 1. 2021 klesla hladina o 50 %. Konstatuji, že tak málo vody ve studánce v lednu za posledních 50 let nepamatuji - včetně roku 2018, kdy voda vyschla až na přelomu února/března. '
CHRUDIM: 'Po poměrně suchém prosinci přicházejí drobné srážky spíše dešťové, v minulém týdnu i sněhové. Sněhová pokrývka zhruba 5 cm postupně přes den odtávala, což přispělo i k zachování provlhčené půdy ve svrchní vrstvě. Po vlhkém podzimu půda nemá strukturu, čekáme na mráz.'
JIČÍN: 'V minulém týdnu u nás napršelo celkem 23,45 mm srážek. '
JIČÍN: 'cca 5 cm sněhu - víceméně odtálo'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 19 mm. Máme zde souvislou sněhovou pokryvku cca. 15 cm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 20 mm srážek ve sněhu.'
KOLÍN: 'Nasycenost vodou nelze aktuálně hodnotit z důvodu nočních mrazů. Aktuálně se na polích taktéž nachází sněhová pokrývka. Za sledované období napadlo cca 5cm sněhu, který pomalu odtává. '
KUTNÁ HORA: 'Z 6. na 7. 1. nasněžilo cca 10 cm mokrého sněhu. Během následujících dnů sníh pomalu odtával. Půda zatím není promrzmá a vláha se vsakuje. Doufám, že přijdou silnější mrazy a zdecimují hraboše, kteří nás stále trápí.'
KUTNÁ HORA: ' z 8 na 9.1.2021, napadl sníh cca 20 cm, který z půlky roztál. Dnes 12.1. ráno nejsilnější mráz -7, přes den kolem nuly, počasí typické pro leden takže ok, spodní voda vypadá také dobře, pramen který napájí rybník teče "jako za mlada", a rybník se začíná pomalu plnit po 5 ti letech!!. Podle stromů a luk je příroda trochu napřed, tím jak bylo před Vánoci velmi teplo 10-15st. Co vidím jako problém do vegetace 2021 je velmi intenzivní tlak myší je jich stále velmi mnoho, vše co jsme mohli, jsme orali, dali berličky... tak doufám, že to bude ku prospěchu:-)'
MLADÁ BOLESLAV: 'Porosty jsou místy poškozené nadbytkem vody.'
NOVÝ JIČÍN: 'Krásný nový rok celému uskupení INTERSUCHO. Za prví týden v letošním roce nám spadlo 6 mm srážek ve formě sněhu. Teploty byly, ale mírné do -4,5 °C. Zimní počasí v tomto roce bylo prozatím mírné, oproti konci roky kdy byl ostrý vítr, ale teploty byly vyšší. Sněhová vrstva je slabá do pěti cm, hodně se sníh na nezamrzlé půdě vsakoval. Tak malá sněhová pokrývka bohužel při avizovaných silných větrech asi brzo zmizí a trochu sa obávám poškození obnažených porostů ledovými krystalky a následnými silnými mrazy. Snad něco ještě napadne.'
OPAVA: 'Spadlo menší množství deště a pak trochu nasněžilo. Je tady nesouvislá sněhová pokrývka do 2 cm, povrch půdy je zmrzlý. '
OPAVA: 'Mírné srážky nezmění poslední aktualizaci. Ani sníh nepřišel, škoda. Naše oblast je beze sněhu, málo srážek. Uvidíme co bude dále.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 9,9mm, téměř každodenní drobné mžení, mlhy, minimální slun.svit'
PÍSEK: 'V prvním týdnu napadlo cca 15 cm sněhu.'
PÍSEK: 'Travní porosty jsou poškozené během minulých pěti let sucha.'
PÍSEK: 'Celkem 18 mm (po rozpuštění). Část zůstává v podobě sněhové pokrývky.'
PLZEŇ-JIH: 'V 1. týdnu roku 2021 (4.-10.1.) jsme naměřili 9,2 mm srážek ve formě mokrého sněhu, který pomalu odtával, ze středy na čtvrtek zůstala sněhová pokrývka 4 cm, do neděle zůstalo na polích 3 cm sněhu.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 6,9 mm ve formě sněhu .'
PLZEŇ-SEVER: 'Půda je v současnosti zamrzlá a pokrytá sněhem o výšce cca 6 cm. Srážky v minulém týdnu byly výhradně ve formě sněhu. Množství srážek za období od 3. do 9. 1. 2021 na lokalitě 6,8 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Měli jsme přes deset centimetrů sněhu, který se postupně sesedal a krásně vsakoval do půdy. Porosty mají krásnou peřinu, která zde nezvykle drží už celý týden a asi ještě chvíli vydrží. Prostě srdce zemědělce, amatérského meteorologa, ale i laiků a hlavně dětí plesá. Celkem za týden spadlo 19,5 mm srážek což odpovídá 2/3 lednového úhrnu srážek. Teď i konečně více přimrzlo, jinak teploty se pohybovaly kolem nuly. Není nač si stěžoval. '
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden spadlo 12 mm srážek. Sníh 1cm'
PŘEROV: 'Půda na rovinách plně nasycená vodou, budou ztráty z důvodů vyhnití porostů a také z nedostatku vzduchu v půdě.'
PŘÍBRAM: 'celkem napadlo 20cm sněhu = po roztání 16 mm srážek '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 14,4 mm srážek. Většina byla ve sněhu (15 cm). Konečně přišlo zimní počasí a sněhové srážky pomohou dosytit spodní vody. Půda pod sněhem není zmrzlá a vše by se mělo dobře zasáknout.'
SEMILY: 'Minulou neděli vydatné srážky, od středy trvalá sněhová pokrývka. Dnes celková výška sněhu 10 cm.'
ŠUMPERK: 'V prvním týdnu r.2021 nasněžilo 7 cm souvislé sněhové pokrývky.'
TÁBOR: 'Odhad srážek za poslední týden 18 mm. Leží sněhová pokrývka'
TÁBOR: 'Za uplynulý týden naměřeno 8 cm nového sněhu.'
TÁBOR: '15 cm sněhu, konečně slušně napadlo.'
TACHOV: 'Půda je promrzlá do cca.10 cm. Sněhová pokrývka 5 - 10 cm. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden většinou sněhové, celkem cca 17 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Půda je plně nasycena vodou. Dnešní den je sněhová pokrývka cca 10 cm. Není pod ní umrzlo.'
VSETÍN: 'V minulém týdnu nebyly žádné vydatné srážky.'
VSETÍN: '- za celý rok 2020 u nás spadlo podle vlastního měření 1008 mm srážek - v minulém týdnu spadlo 14 mm'
VYŠKOV: '12 mm ze sněhových srážek'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 10 cm sněhu, který přimrzl.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 10. 2021

  Pavel Zahradníček ve Víkendovém Radiožurnálu

  Kde chybí vláha a kde je nejvíce vody aktuálně? Hrozí někde půdní sucho?
  Pro Český rozhlas odpovídal klimatolog Pavel Zahradníček.
  Rozhovor k poslechnutí ZDE (stopáž od 11:21).

 • 24. 9. 2021

  Cenu rektorky získal Miroslav Trnka

  Sedm akademiků a studentů Mendelovy univerzity v Brně obdrželo Ceny rektorky MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Prestižní ocenění za dlouhodobé a mimořádné výsledky získal  bioklimatolog Miroslav Trnka, leader týmu Intersucho. Ceny rektorky se udělovaly teprve potřetí.
  Více informací k přečtení ZDE