Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 07. 02. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 31. 01. 2021 do neděle 07. 02. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 07. 02. Zprávy 239 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Tři okresy čekají ztráty mezi 10–30 %, sedm okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (74 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (22 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 41 % hlášení) až vlhká (cca 24 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená a nyní i promrzlá. Reportéři doufají, že současná sněhová přikrývka a mrazy pomohou snížit počet škůdců a také sdělují, že po několika letech opět „normálnější“ zima. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'v hodnoceném týdnu napršelo 14 mm, vody na metr čtvereční. Je tu dost mokro,na poli bahnito'
BRNO-VENKOV: 'Půda je zmrzlá, leží na ní sněhová pokrývka.'
BRNO-VENKOV: 'Ve středu napršel cca 1-2 mm a v neděli cca 10 mm napršelo a napadly 2 cm sněhu. '
BŘECLAV: 'Vláhy je dostatek, je průběžně doplňována. Porosty a plodiny jsou v dobrém stavu.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 5,4, všechen starý sníh roztál, nyní napadl ve vrstvě cca 2cm'
DĚČÍN: 'Půdu nelze hodnotit, zamrznuto a 25 cm sněhu. Po oblevě ale předpokládáme plné nasycení půdy. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za sledované období spadlo 6 mm srážek. Po sobotním dešti bylo vše rozbahněné a do nedělního rána opět vše zmrzlo. Počasí dobré na redukci populace hrabošů přírodní cestou.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné projevy sucha, zima je jak má být,sníh,mrazíky'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'srážky v uplynulém týdnu 13 mm'
HODONÍN: 'Množství srážek 19,22 mm.'
HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 17,3 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 15 mm (z toho 6 mm ve sněhu), od 5.2. jsou pole pod sněhem, dnes 9.2. je vrstva sněhu 10 cm, od neděle 7.2. celodenní mráz,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 21 mm, teplota - 8 + 9 st.C , průměr 1,3 st.C , vlhkost 100%. Při vyšších srážkách voda odtéká z polí a luk do vodotečí - nasycen vrchní profil půdy vodou, v nivách stojí voda.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 14 mm - umrzlo, napršelo, odteklo...'
HRADEC KRÁLOVÉ: '2.2.- 3 mm 3.2.- 11 mm 5.2.- 3 mm Půda už nepřijímá žádnou vodu, všechna odtéká po povrchu'
CHRUDIM: 'Za měsíc leden napadlo celkem 42 mm srážek, za sledované období 10 mm.'
CHRUDIM: 'Setrvalý stav, střídavě prší, sněží a mrzne. Vláhy je zatím dostatek'
KOLÍN: 'Výrazné dosycení půdního profilu. Po rozpuštění sněhu a deštích v minulém týdnu se v suchých svodnicích mezi poli objevila voda.'
KROMĚŘÍŽ: 'Porosty jsou horší z těchto důvodů: Pšenice- pozdní setí řepka - poškození dřepčíky -zákaz neonikotinoidů TTP - silné poškození divočáky '
KUTNÁ HORA: 'Počátkem února všechen sníh roztál, aby poté opět napadl, cca 25 cm. Pole pod sněhem, doufám, že hlodavce zahubí, je jich tu extrémně. Min týdne srážky přes 20 mm na částečně na zmrzlou půdu kde se nestačila vsakovat a tento týden mrazy přes -10, ale 25 cm sněhu to nás zachránilo protože to by už na ty slabé porosty bylo moc, někde pšenice měli slabý max. jeden list, dokonce dávají vodu i drenáže, které min 5 let nic nedali '
LOUNY: '36.6mm jinak jsme pod snehem leží tu 15 cm neni uplne zamrzla puda rani teplota dnes -10 stupnu'
MLADÁ BOLESLAV: '13 mm za další týden s výraznou oblevou, dále doplňovaly vláhu v půdě s pravděpodobným postupným zásakem do hlubší úrovně než je hodnocený půdní profil, protože povrch půdy je převážně a většinou nezamrzlý a ke konci týdne i bez souvislé sněhové pokrývky..'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po výrazné oblevě minulý týden pokračují celodenní mrazy. Nová sněhová nadílka od této neděle. Napadlo cca 15 cm sněhu'
NOVÝ JIČÍN: 'Zima se stále drží vlády, což je dobré, sněhu nám po oblevě v minulých týdnech opět zase přibývá. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 23,1 mm ve formě smíšených srážek, nejprve déšť a poté sníh. '
OLOMOUC: '10,2 mm srážek z toho 9 mm ve formě dešťových srážek'
OPAVA: 'Mírný sníh a dešťové srážky. Z neděle na pondělí napadlo více sněhu, do 7cm. '
OPAVA: 'Koncem minulého týdne roztály zbytky sněhu a v sobotu začalo znovu sněžit. Do včerejška spadlo asi 10 mm sněhu a mrznoucího deště. Je tady souvislá sněhová pokrývka do 10 cm, sníh je částečně zledovatělý. Po 6 stále teplejších zimách přišla zase jednou zima, jak má být. Prohazování cestiček ve sněhu mě sice moc netěší, ale je tady naděje, že by se přemnožení škůdci mohli přirozenou cestou zredukovat. Takové kvanta slimáků a krytonosců, co bylo vloni, jsem v životě neviděl a to už něco pamatuju.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 19,5mm, postupné ochlazování, 6-7.2.sněžení - mokrý těžký sníh, 7.2. ledovka, rostliny jsou pod sněhem, takže by jim postupné snižování teplot nemělo vadit'
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek v 5 týdnu cca24 mm při průměrné teplotě 1,5°C 3-4.února byla průměrná denní teplota kolem 6 °C, s občasným deštěm - zmizela sněhová pokrývka, která mistama dosahovala 20 cm'
PLZEŇ-SEVER: 'srážky v k.ú. Dřevec za minulý týden: 2.2. 4mm 3.2. 6mm 4.2. 0,5mm'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 22,7 mm . Po oblevě se voda vsakuje pouze minimálně a na polích vznikají laguny stojaté vody .'
PLZEŇ-SEVER: 'Půda je zamrzlá s pokrývkou cca 8 cm sněhu. V minulém týdnu po oblevě byla mokrá, bahnitá. Srážky za leden a počátek února jsou výrazně nadnormální. Množství srážek za období od 31.1. do 6.2.2021 na lokalitě Krukanice: 16,0 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: '15 mm srážek - sníh, půda zamrzlá'
PRAHA-VÝCHOD: 'Půda mírně promrzlá. Vyšší sněhová pokrývka.'
PRAHA-VÝCHOD: 'za leden celkem 35 mm 14 mm srážky za uplynulý týden'
PRAHA-ZÁPAD: '14 mm za minulý týden většinou v kapalném skupenství spadlo srážek. Oteplení koncem týdne střída opět zima. Tento průběh zimy v nížinách je velmi přívětivý, taková zima tu deset let nebyla, super. zásoba podzemní vody se významně doplnila.'
PRACHATICE: 'Začátek týdne ještě mráz -8°C, od úterý výrazné oteplení, ve dne až 9°C, dešťové přeháňky. Většina sněhu roztála, půda nasycená vodou. Na konci týdne ochlazení, mlha, náledí, v neděli v noci sněžení.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden spadlo 9 mm srážek a 2cm sněhu'
SEMILY: 'Od úterý do čtvrtka velmi vydatný déšť jen s občasnými přestávkami. Z původních cca 60 cm sněhu před dvěma týdny, zbylo s bídou 20 cm. Místa, kde jsem sníh odklízel, byla místama beze sněhu, stejně jako místní komunikace. Koncem týdne drobně sněžilo, ale celkem jen tak 5 cm.'
STRAKONICE: 'Začátek týdne ještě mráz -8°C, od úterý výrazné oteplení, ve dne až 9°C, dešťové přeháňky. Většina sněhu roztála, půda nasycená vodou. Na konci týdne ochlazení, mlha, náledí, v neděli v noci sněžení.'
STRAKONICE: 'srážky 25 mm po oblevě je půdně profil zcela zaplněn a teče voda z meliorací'
TACHOV: 'Dobrý den, za uplynulý týden srážky v dešti 24 mm,ve sněhu cca 8 mm. Sněhová pokrývka ve výši 7 cm. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'střidá se déšť ,sníh, mráz,jak už to v zimě bývá'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období sněžilo, po rozpuštění sněhu naměřeno 25 mm vody.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'K dnešnímu dni je průměrná sněhová pokrývka 10 - 15 cm, pod sněhem je promočená půda, na mnoha místech stojí v rovinách voda. Teď zamrzá. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky cca 29 mm. Uprostřed týdne dešťové srážky a tání sněhové pokrývky. '
ZNOJMO: 'srážky 6 mm, setrvalý stav'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '32,9 mm srážek, střídání sníh - déštˇ, v neděli nálet saharského písku'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 10 cm souvislé vrstvy sněhu'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 22. 7. 2021

  Klimatolog varuje: Stoupne hladina oceánů a smrtící horko způsobí migraci

  Hladina oceánů vzroste o desítky centimetrů, v ČR se oteplí až o 4 stupně, bude více tropických dnů, přijdou intenzivnější bouřky i povodně a kvůli nedostatku vody hrozí i migrace lidí z tropických oblastí. To vše může nastat, pokud lidstvo nesníží do roku 2050 množství vypouštění emisí do ovzduší. V Rozstřelu to řekl klimatolog Pavel Zahradníček.
  Článek k přečtení a ke zhlédnutí na idnes.cz ZDE.

 • 21. 7. 2021

  Klimatická změna je šance mít technologickou revoluci, říká člen vědeckého týmu

  Na jižní Moravě tornádo, v Německu, Belgii a Lucembursku katastrofické záplavy. Jinde na planetě sucho. Máme si na to zvykat a čekat ještě horší klimatický vývoj? Co s tím? „Určitě by třeba pomohlo omezení globální dopravy a soustředění se více na regionální výrobu. Nebýt závislý jen na produktech, které se vyrábí v Asii a pak se k nám vozí přes půlku světa, a samozřejmě to zatěžuje životní prostředí,“ říká v rozhovoru pro deník Metro Pavel Zahradníček, člen vědeckého týmu Klimatická změna, který spojuje vědecké osobnosti a skupiny z oblastí zemědělství, lesnictví, klimatologie, socioekonomie a klimatického modelování.
  Celý článek pro deník metro.cz k přečtení ZDE.