Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 28. 02. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 21. 02. 2021 do neděle 28. 02. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28. 02. Zprávy 208 zpravodajů z 65 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Jeden okres čeká ztráty mezi 30-40 %, tři okresy hlásí ztráty mezi 10–30 % a pět okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (74 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (19 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 49 % hlášení) až velmi vlhká (34 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená z roztátého sněhu. Stav plodin odpovídá vegetační části roku. Projevy sucha až na výjimky nejsou hlášeny. Respondenti hlásí, že na mnoha místech je výchozí stav do nové sezony velmi dobrý a takový tu už několik let nebyl.
Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz

.
INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: '8. Týden 5mm, leden 43mm, únor 45mm, 2021 88mm, 2020 547mm'
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršeli čtyři mm. vody na metr čtvereční. Je tu stále dost mokro bahnito '
BRUNTÁL: 'srážky cca 3 mm...vývoj počasí odpovídá předjaří...porosty zatím nevykazují přílišnou aktivitu...pomalu se probouzí do vegetační fáze...tlak hlodavců zatím žádný....je dostatek vláhy....normální stav'
BŘECLAV: 'V půdě je dostatek vláhy a trvalé kultury i polní plodiny jsou v dobré kondici.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden nebyly zaznamenány žádné srážky, stav probuzené vegetace odpovídá ročnímu období, žádné projevy sucha nejsou patrny.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '7 mm, teploty -2,1 až + 14,9, průměr +3,5 , inverze, sníh roztál, na polích louže'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 5 mm , srážky za únor - 32 mm , srážky od začátku roku - 78 mm , půdní vlhkost v 40 cm stupeň 4 , max. denní teploty nad 10°C , 25.2. denní max. teplota 20,8°C ,. noční teploty v rozmezí -0,9 až 2,7°C , v lednu ležel sníh na polích po dobu 20 dnů a v únoru 13 dnů,'
CHRUDIM: 'V 8.týdnu jsme měli průměrnou teplotu 4C a srážky 11 mm. Za celý únor jsme měli průměrnou teplotu 0,3C a celkové srážky byli 58mm.'
CHRUDIM: 'První polovina týdne slunečná a teplá, v pátek přechod fronty, 9 mm srážek, ochlazení, přízemní mrazíky a inverze. Stav půdy z hlediska vláhy zatím dobrý. '
KOLÍN: 'I když v minulém týdnu nepřišly výraznější srážky, půda je stále mokrá, protože přetrvává nedostatek slunečního svitu a končí rozpuštění sněhu. Rybníčky, vodoteče a svodnice mají vysoký stav vody. Největší za posledních 5 let jistě, možná i za delší časové období. Na vlhčích místech na polích jsou stojaté vodní plochy.'
KUTNÁ HORA: 'poslední týden nízká oblačnost mlha vlhkost 100%, viditelnost cca 30m zkrátka deka jak v listopadu, kde to šlo pohnojené pšenice, pouze jedno pole :-), jinak se do polí nedá vjet, bude problém s jarní přípravou pole "ubité" uplácané od vody, pšenice trpí přemokřením, žloutnou, v půdě chybí vzduch a po mrazech které byli vůbec nepromrzla díky trvající sněhové pokrývce, takto mokré jaro nepamatujeme min 10 let, na polích mokrá oka a bažiny, výhled optimistický, morálka dobrá'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 5 mm srážek ke konci období. Výskyt celodenních mlh, sluneční svit minimální, půda neosychá. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršely 3 mm srážek, které nijak nezměnily stav nasycení půdního profilu. Celkově tak únor skončil se 36 mm srážkově normální.'
NOVÝ JIČÍN: 'Minulý týden nám spadlo 8,5 mm srážek v rámci jedné noci, srážky většinou sněhové, které následný den roztály. Půda je vysoce nasycená vodou i díky rychlému oteplení. Úhrny srážek za leden a únor se pohybují kolem průměrných měsíčních hodnot. Porosty nevypadají zle, jen někde se obávám poškození porostu kvůli zamokření. Větší komplikace jsou v současné době u zvířat s ohledem na neideální podmínky pro výrobu krmiva v loňském roce.'
NYMBURK: 'srážky během týdne do 5 mm, část z denní mlhy'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 4 mm srážek. Celkový úhrn za únor je 40,6 mm což je nadprůměrný stav.'
OPAVA: 'V minulém týdnu byly menší přeháňky, do 5 mm. Jinak se střídají slunečné a mlhavé dny . Situace po stránce vlhkostní je stále stejná. '
OPAVA: 'V sobotu spadly 3 mm deště, sníh už skoro roztál. Povrch půdy je mokrý, na mnoha místech je půda rozbahněná.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 4,5mm, vyšší teploty až 19°C, ranní teploty mínusové'
PELHŘIMOV: 'Úhrn v 8. týdnu pouhé 3,2 mm při průměrné teplotě 6,2°C Beze sněhu, přihnojeny ozimy a TTP, zahájena připrava na setí'
PLZEŇ-JIH: 'V pátek napršelo cca 5 mm srážek, půda je stále značně nasycená vodou, připravovat lze u nás zatím pouze pod mák na písčitých půdách. Konec týdne byl výrazně chladnější i s nočními mrazíky, ve srovnání s teplotami v průběhu týdne.'
PLZEŇ-SEVER: 'V pátek večer přeháňky 5 mm.Sucho zatím nepřišlo, spíše opak sucha.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Počáteční dva měsíce letošního roku jsou pro nás srážkově výrazně nadprůměrné. Do současnosti spadlo 88 mm srážek, kdy v únoru spadlo 160% a v lednu dokonce 183% průměru posledního desetiletí. Obdobně srážkově vydatný počátek roku byl naposled před osmi lety, tj. 2013. Srážky v minulém týdnu 4mm. Vydatnost srážek je znát stále na vodních tocích, kde je oproti normálu zvýšený průtok. Porosty zimní období přežily celkem pěkně, jen lokálně jsou poškozené zejména hraboši. polní práce probíhají ještě jen v sadech. '
PRACHATICE: 'Celý týden beze srážek, jasné slunné počasí, teploty ráno +6°C, den +17°C. Sníh již roztál všude, půda je do 20 cm vlhká, tvarovatelná, na povrchu oschlá, lze již přihnojovat ozimy.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden spadlo 6 mm srážek, měřeno farma Štětovice'
PŘEROV: 'Situace beze změny. Sníh odtál a pěkně vsákl do půdy.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 3,5 mm srážek. Vzhledem k vysokým teplotám a již roztátému sněhu půda rychle osychala. Provedli jsme přihnojení řepek a k mému překvapení byla velmi dobrá újezdnost a nedělali se žádné koleje.'
SEMILY: 'Přeháňky byly téměř neměřitelné, ale pokračuje obleva. Půda je přes den, kdy jsou teploty nad nulou, bahnitá.'
STRAKONICE: 'Celý týden beze srážek, jasné slunné počasí, teploty ráno +6°C, den +17°C. Sníh již roztál všude, půda je do 20 cm vlhká, tvarovatelná, na povrchu oschlá, lze již přihnojovat ozimy.'
TÁBOR: 'Za poslední týden spadlo 2 mm srážek'
TACHOV: 'uplynulý týden bez srážek,povrch půdy pomalu osychá. Pod povrchem plná nasycenost spojená s nesjízdností terénu.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: '1-2mmza minulý týden,pomalu osychá'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky v uplynulém týdnu 6 mm, za únor u nás spadlo množství srážek obvyklé pro toto období, tzn. cca 50 mm.'
ZLÍN: 'METEO srážky 8.týden Vizovice= 1,68mm (bez sněhové pokrývky)'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 1,4 mm srážek, za celý únor 18,7 mm a od začátku roku 43,2 mm. Poslední 4 měsíce jsou na srážky slabé, opakuje se obvyklý scénář posledních 10-ti let - málo srážek.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE