Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 18. 04. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 11. 04. 2021 do neděle 18. 04. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 25. 04. Zprávy 233 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve čtyřech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v jednom dokonce až mezi 30–40 %, dále devět okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (55 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (28 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako méně vlhká (cca 46 % hlášení) až sušší (22 % hlášení).
Na polích je situace v rámci republiky velmi rozmanitá, zatímco například na Plzeňsku a na jižní Moravě je poměrně sucho. Jinde je však stále problematické provádět jarní práce či mají agronomové starosti o jařiny. Chladné počasí zpozdilo vývoj vegetace o 2–3 týdny. Vítr i nadále vysušuje vrchní orniční půdu. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

 • Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
 • Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
 • Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
 • Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo 11.mm. na metr čtvereční. Střídavě větrno a bezvětří. Chladný vzduch'
BLANSKO: 'Vlivem nízkých teplot významně opožděná vegetace, proti roku 2020 téměř 3 týdny.'
BRNO-VENKOV: 'Porosty se ve vegetaci mírně zpomalily, nevím příčinu asi sucho, pršelo před 10 dny, a chladno.'
BRNO-VENKOV: 'U ozimů se začíná projevovat nedostatek vláhy a společně s chladným počasím již začínají rostliny strádat. Slunečnice začínají klíčit ale dost nepravidelně.'
BRNO-VENKOV: 'Již se začíná projevovat nedostatek vláhy u všech rostlin ve vegetaci. '
BRUNTÁL: 'chladnější vývoj počasí...'
BŘECLAV: 'Poměrně rychle se snížila vlhkost v povrchové vrstvě půdy. V hloubce nad 20 cm je vláhy dostatek Trvalé kultury jsou v dobré kondici. Meruňky v nižších polohách jsou poškozeny mrazem. Jarní osevy neklíčí a nerostou z důvodu chladného počasí.'
ČESKÁ LÍPA: 'Počasí je chladné s občasnými přeháňkami nebo slabým deštěm, celkové množství srážek bylo pouze cca 5mm, ale vláha v půdě se prozatím drží. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 4.5mm. Ozimé tritikále je v dobré kondici, je řidší kvuli vymrznutí nekterých míst'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden naměřeno 5 mm srážek, v důsledku nízkých teplot je vegetace opožděna o tři týdny. Žádné projevy sucha nejsou pozorovány.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'chladno,větrno,pod mrakem,ranní mrazíky,22.4.začalo ráno chumelit,pak přišel déšť se sněhem jen dopoledne.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 5 mm ( 2 mm, 3 mm ), denní teploty kolem 15°C , noční teploty 0 až 4°C, jarní polní práce pokračují ( setí kukuřice ), '
HRADEC KRÁLOVÉ: '4,6 mm, teplota vzduchu -1,6 - 20 průměr 7,7, teplota půdy 6,2 -7,8 průměr 7,8. Chladné počasí ovlivňuje růst rostlin, zpoždění 14 dní.'
CHRUDIM: 'Minulý týden přinesl suché, ale chladné počasí. Došlo k vyschnutí svrchní vrstvy půdy, ve spodních vrstvách je však vláhy dostatek. Problémem je spíše špatná struktura půdy po velmi vlhkém podzimu a i vlhkém jaru.'
KOLÍN: 'Týden prakticky bez deště, vítr vysušuje povrch půdy.'
KROMĚŘÍŽ: 'ječmeny nestejnoměrně vzcházejí, po měsíci zasetí v suchých povrchových vrstvách teprve nyní vzcházejí, pšenice a vojtěšky jsou zpomalovány ve vývoji - odnožování - mrazivým ranním teplotám, TTP poškozeny černou zvěří opakovaně v tomto týdnu, kukuřice se teprve seje ale do studené půdy.'
LITOMĚŘICE: 'Jařiny vzcházejí nevyrovnaně, problémy s využitím produkčního hnojení u ozimů.'
LITOMĚŘICE: 'Poslední větší srážky byly 19. března 9 mm, od té doby pouze 2 x 1 mm. Špatně vzchází jařiny, u některých pšenic na lehčích půdách začínají zasychat odnože. V potocích se znovu ztrácí voda.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Minulé úterý nám zde spadlo 10mm srážek. Následující dny byly velice větrné a povrch polí na většině míst rychle nepříjemně vysychal. Tvoří se nebezpečný půdní škraloup '
MLADÁ BOLESLAV: 'Hned druhý den hodnoceného týdne přišel večer první vydatnější déšť tohoto jara, u nás celkem 11,2 mm. Tyto srážky přechodně nasytily povrchovou vrstvu země, ale vzhledem k dalšímu již opět úplně suchém navíc poměrně větrnému počasí došlo opětovně k rychlému vysušení povrchové vrstvy půdy. Hlouběji se vlhkost udržela víceméně beze změny, neboť chladné počasí dosud nedovolilo se vegetaci plně rozvinout, jak bývá v tuto dobu obvyklé.'
MLADÁ BOLESLAV: 'suchý a studený, ráno mrazivý týden!'
NÁCHOD: 'srazky za tyden 0 mm zacina sucho zatim bez vlivu na vynosy'
NOVÝ JIČÍN: 'Půda je z velké části plně nasycená vodou, při aplikaci v ozimech se tvoří koleje. TTP jsou někdy i pod vodou. Do 20. dubna evidujeme souvislou sněhovou pokrývku. Ozimy jsou po nevídaném přídělu sněhu zbrzděné, slabé, místy od spodu žloutnou díky vymočení. kořeny bohužel neměly dost kyslíku. Porosty trav jsou maximálně 3-4 cm vysoké, na to že klasicky by 1.5. měla začít pastevní sezona, to opravdu nejde, krávy trávu ani neuškubnou, Ovce se už napasou, ale musí se stále přikrmovat. V neděli počaly pomalu rozkvétat trnky, ale opravdu sporadicky na chráněných místech. teplota půdy maximálně vystoupá na 6 stupňů což na brambory ještě není.'
NYMBURK: 'týden beze srážek, zima, ranní mrazíky a vítr způsobují vysušení vrchních vrstev půdy, výrazné zpoždění vegetace'
OPAVA: 'Zima,chlad,přepršky zabrzdilo vývoj vegetace.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo několik mm v častých přeháňkách. Povrch půdy byl celý týden namoklý a kluzký, oschl až o víkendu.'
OPAVA: 'Situace stále stejná. Chladné počasí trvá, plodiny rostou, ale ne v takové míře, jak jsme zvyklí. '
PLZEŇ-SEVER: 'Stále se prohlubuje vláhový deficit. Od poloviny března nepřišly významnější srážky. V důsledku chladna je zpomalen růst rostlin (zpoždění už dosahuje cca 3 týdny) a projevy sucha nejsou příliš patrné. Pokud v nejbližších dnech nepřijdou významnější srážky (alespoň 20 mm) a oteplí se, bude to mít citelné negativní dopady na většinu plodin. Množství srážek za období od 18. do 24.4.2021 na lokalitě 2,0 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'týden beze srážek, zima, ranní mrazíky a vítr způsobují vysušení vrchních vrstev půdy, výrazné zpoždění vegetace'
PRAHA-ZÁPAD: 'První jarní bouřka v týdnu velké srážky nepřinesla, spadlo jen do dvou mm srážek. Ranní mrazíky a současné počasí vysušilo povrch půdy (cca 2 cm), ale při zpracování půdy, je půda dostatečně vlahá pro zasetí jařiny. Jen mrazík brzdí růst jařinu a vývoj ozimých plodin. Z ovocných stromů, rozkvétají meruňky, broskve a nejrannější třešně. Mráz přečkaly téměř s uzavřenými květy, takže vše vypadá v pořádku.'
PRAHA-ZÁPAD: 'už je zase sucho, v dubnu skoro nepršelo!!!'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 4,5 mm. Srážky začínají chybět, hlavně v povrchové vrstvě půdy. K tomu je velice chladno, což rostliny brzdí v růstu. Po dosetí směsek a obnov luk jsme začali sít kukuřici. Termín setí je asi o týden opožděn.'
SEMILY: 'Začátkem sledovaného týdne vydatné srážky, během týdne už menší, převážně v noci sněhové. Stále relativně velká zima.'
STRAKONICE: 'Celý týden dešťové přeháňky, nápočtem 11 mm. Teploty ráno do 3°C, den 10-12°C. Půda do 10cm mokrá, do 20 cm vlhká.'
TACHOV: 'Dobrý den, za uplynulý týden nulové srážky.Povrch půdy do hloubky 5 cm suchý,rozsýpavý.Při diskování sadu zjištěna vlhkost v cca. 10 cm hloubce. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Oteplení . Zlepšily se podmínky pro dokončení I.etapy jarních prací . Koncem týdne výskyt ranních mrazíků - nebezpečí pro kvetoucí stromy .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém chladném týdnu 6 mm srážek, přemokření půdy již jen lokální (těžší půdy, terénní deprese a nefungující meliorace). Suché počasí v závěru týdne umožnilo (konečně) dosít jařiny. Nyní probíhají přípravy na setí kukuřice. Vývoj vegetace zpožděn asi o 2 až 3 týdny.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 25.4.2021-7,4 mm'
VYŠKOV: 'Teploty ovlivňují zpoždění vývoje porostů, na které bylo k ideálu potřeba 15 mm srážek, ustání severních větrů a teploty přes noc 8 stupňů C'
ZNOJMO: 'Srážky z přeháněk 6 mm/týden, ale jen na části katastru. Voda začíná chybět, porosty ozimů začínají na horších půdách měnit barvu a začínají viditelně řídnout. Srážky za březen 22 mm a za duben průběžně 18 mm, čekáme na déšť...'
ZNOJMO: 'srážky 2 mm, nicméně větrno a zima, réva téměř neraší, ačkoliv v tomto období by už měla mít fázi myšího ouška.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0 mm srážek, půda rychle vysychá'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2021

  Do rybníků se po letech konečně vrátila voda. Nasycenost půdy je dobrá

   „Míst se sníženou půdní vláhou je už pouze pár. Na jižní Moravě se to týká pouze části Vyškovska a Blanenska, které mají normální či lehce nižší stav,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
  Aktuální komentář o stavu sucha a jeho vývoji pro idnes.cz je k přečtení ZDE.

 • 31. 5. 2021

  Voda v krajině na portálu Evropa v datech

  „Povodně i sucho patří k naší krajině od pradávna. Jejich intenzita se však zvyšuje. Posledních 30 let bylo ve znamení nejhoršího sucha i povodní,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). „Sucho a povodně v jednom roce jsme měli například 2014, ale stejná situace nastala i vloni. Tehdy vrcholilo sucho v dubnu, a pak přišly dvoje povodně v červnu a říjnu. Je to dáno tím, že se počasí stává více extrémní, a to na obě dvě strany.“
  Informace k přečtení na portálu evropavdatech.cz ZDE.