Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 26. 09. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 19. 09. 2021 do neděle 26. 09. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 26. 09. Zprávy 159 zpravodajů z 65 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve třinácti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (65 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (11 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 39 % hlášení) až sušší 31 % hlášení).
Probíhají podzimní přípravné práce, setí ozimů, sklizeň kukuřice. Na mnoha místech se začíná projevovat suché září a vrchní vrstva půdy je proschlá. To má za následek, že ozimy špatně vzcházejí. Úprava přeschlé vrstvy probíhá velmi obtížně. O tom jak zemědělci hodnotí aktuální průběh, si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'v hodnoceném týdnu napršelo jen zanedbatelně. Foukal tu chvílemi velmi svěží vítr'
BRNO-VENKOV: 'Celý týden nepršelo, až na pár neměřitelných přeháněk.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '38.týden srážky opět neměřitelné, přijde mi, že se z půdy stává beton, hlavně při jejím zpracování. '
DĚČÍN: 'srážky celý týden 0 mm pozn.: lesní půda (smíšený les s převahou borovic, v podrostu dominuje borůvčí), cca 15 km od uvedené lokality (HorníTýnec) - půda prašná, suchá. Bylinné patro začíná zasychat - nejde o podzimní projevy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo 8 - 13 mm srážek ve formě mírného deště, půda ve vrchní vrstvě je sušší a problém může být se vzcházením ozimých obilovin a později setých řepek'
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden naměřeno 6 mm srážek, žádné projevy sucha nejsou pozorovány'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky minulý týden - 6 mm , probíhá sklizeň silážní kukuřice a cukrovky, dále pokračuje příprava pozemků pro setí a sejí se ozimé obiloviny, porosty řepky ozimé jsou na části pozemků pěkné a na jiných špatně vzcházejí, '
KUTNÁ HORA: 'Scénář stejný jako loni od 20.8. Ani mm, nejde dělat nic porosty repek trpí extrémně, nejde orat ani po máku pod pšenice, tam kde byl výdrol řepky, hořčice atp nejdou do země ani disky jen poskakuji po poli.. sucho extrémní '
LITOMĚŘICE: 'Minulý týden beze srážek, pozdě seté řepky téměř nevzcházejí. Zhoršená příprava půdy pod ozimé obilniny.'
LOUNY: 'zadne srazky .teplota kolem-20-25 stupnu'
MLADÁ BOLESLAV: 'Suché období pokračovalo až do konce září, kdy za hodnocený týden napršelo pouhý 1,2 mm srážek. Půdní sucho se zvolna prohlubuje v celém profilu, kdy povrchová vegetace na slunných místech je povadlá nebo zcela zaschnutá. Výpar převyšuje srážky v tomto měsíci o více než 40 mm. '
NYMBURK: 'za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné dešťové srážky'
OPAVA: 'Minulý týden nepršelo, příznaky sucha zatím nejsou. Dost řepek je seto pozdě kvůli dešti na konci srpna, porosty jsou slabší. '
PLZEŇ-JIH: 'Množství srážek je od poloviny září výrazně nižší, což umožňuje dokončovat sklizně brambor, sóji a hlavně kukuřic. Svrchní vrstvy půdy jsou již spíše přeschlé, díky tomu je obtížnější příprava půdy pod zbývající ozimy.'
PLZEŇ-JIH: 'Za 38. týden jsme zaznamenali pouze 0,1 mm srážek (ve středu), další 2 dny s mrholením z mlhy, ale neměřitelné. Stav půdy se zhoršil, orniční vrstva proschla, kvůli "spečeným" hroudám velmi obtížná příprava pod ozimé obiloviny. Začátek setí ozimých ječmenů se oproti agrotechnickému termínu opožďuje. Vzcházející řepka strádá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Minulou neděli 0,5 mm,pak už nic. Sucho se vrací ???'
PLZEŇ-SEVER: 'Postupně se prohlubuje sucho v půdě. Už více než měsíc nebyl vydatnější déšť. Srážky za celé září jsou buď ve formě slabých přeháněk nebo mrholení. Vody v půdě stále ubývá. Vliv na ozimou řepku je zatím nepatrný. Množství srážek za období od 19. do 25. 9. 2021 na lokalitě Krukanice: 0,2 mm.'
PŘÍBRAM: 'Začátkem minulého týdne spadlo 1,5 mm. Od začátku září pouze 4,5 mm srážek. Kukuřice na mělkých půdách úplně uschnuly (během pár dní jim došla voda). Nemělo to vliv na výnos, ale na kvalitu (sušinu) a nemohlo se to sklízet pro krávy. Na hlubších půdách rostliny přirozeně dozrávaly. Díky suchu se špatně zapojují pozdě seté řepky. Příprava půdy pro setí obilovin je komplikovaná (tvrdo, hroudy, špatné zapravení poslizňových zbytků. '
TŘEBÍČ: 'sucho je velmi znatelné, půda je v povrchové vrstvě suchá, nejde orat, sucho je pozorovatelné i ve studních.'
ZNOJMO: 'Srážky 0 mm/týden. Za měsíc září (do neděle 26.9.) spadlo zatím 5 mm...'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.