Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21. 11. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14. 11. 2021 do neděle 21. 11. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 11. Zprávy 207 zpravodajů z 68 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve čtrnácti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav – spíše sušší bez dopadů (42 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (41 % hlášení) až sušší (30 % hlášení).
V minulém týdnu nedošlo k žádnému většímu zlepšení stavu ozimých plodin. Suché září a říjen ovlivnily vývoj těchto plodin, které špatně odnožují a zemědělci se obávají dalšího vývoje, kdy plodiny nemusí být schopny přezimovat silné holomrazy. O tom jak zemědělci hodnotí aktuální průběh, si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu tady nepršelo. Vanul zde mírný vítr'
BŘECLAV: 'Týden beze srážek, horní vrstva půdy prosychá. V hloubce 25 cm a dále je ještě poměrně dost vláhy. Na plodinách a kulturách není znát nedostatek vláhy v půdě. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'srážky 4,5 mm/týden'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden naměřeny 3 mm srážek, Vzhledem k nulovým srážkám v předminulém týdnu není půdní vláha v horní vrstvě půdy před zámrzem dostatečná. V krajině se to zatím nijak negativně neprojevuje vzhledem k dostatečné zásobě vody v hlubších vrstvách půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden opět nepršelo, sucho ve vrchní vrstvě se začíná prohlubovat, problém je u pozdě setých porostů ozimých pšenic, kde se vývoj téměř zastavuje a do zimy vstupují slabé, bez odnoží a v případě větších holomrazů hrozí vymrznutí. To samé hrozí u později setých ozimých řepek, které nemají dostatečně vyvinutý kořenový systém.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'bez měřitelných srážek, špatné vzcházení i růst ozimů - sucho, chladno'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 1 mm, denní teploty se snížily z 15°C na 7°C, noční teploty jsou vyrovnané 2 až 4°C, pokračuje sklizeň cukrovky a zimní orba, '
CHRUDIM: 'I přes drobné srážky sucho pokračuje (srážky max. 5 mm za týden ve formě přeháněk). Porosty jsou zatím dobré. Samozřejmě je potřeba vláha, aby nevznikl deficit na jaro.'
CHRUDIM: 'V 46. týdnu jsme měli průměrnou teplotu 6,9°C a srážky pouze 1 mm.'
CHRUDIM: 'Za sledované období zaznamenány srážky pouze 1 mm. Je největší sucho od počátku roku.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo v Kosově 1,5 mm, ve Velkém Beranově a v Kozlově 3 mm.'
KLATOVY: 'cca 2 mm srážek, v půdě žádné projevy sucha, snad jen v lese pod vzrostlými jehličnany. Pouze nízké stavy na potocích a řece. Jinak ok. '
KUTNÁ HORA: 'Srážky 0mm, stále máme úhrn od 20.8. Do dnes tj 24.11. 25mm... na polích tragédie, pšenice velmi nerovnoměrně vzchází, jestli se dá mluvit vůbec o vzchazeni..řepky na zrušení všechny..'
LITOMĚŘICE: 'Časté mlhy, spadly 3 mm srážek za týden. Výpar minimální.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadlo u nás celkem 1,8 mm srážek, které udržely i povrchovou vlhkost na úrovni blízké nasycení a to zejména díky již zcela nepatrné spotřebě vlhkosti (výparem) při inverzním převážně zatazeném počasí bez výraznějšího větru.'
NÁCHOD: 'Srážky za týden 1 mm. sucho pokračuje.'
NOVÝ JIČÍN: 'Podzimní větrné počasí, významně vysušilo povrch půdy a ani 4 mm co spadly v týdnu nenapomohly ke změně, jelikož poslední tři měsíce jsou srážkově hluboko pod normálem. Hladina spodních vod je opět na minimu, pokles o víc jak jeden metr.'
OLOMOUC: 'srážky dešťové 1 mm, sklizeň cukrovky ukončena 16.11.2021'
OPAVA: ' Srážky zase u nás nepřišly, prohlubuje se deficit sucha. Teď je však již chladno, takže se tento deficit moc neprojevuje. '
OPAVA: 'pouze 0,6mm, přízemní mrazíky, prům.teplota okolo 7-8°C, problémy se vzcházením později setých pšenic - nedostatek vody'
PELHŘIMOV: 'Úhrn srážek za 46 týden je 0 mm při průměrné teplotě 4,5 °C'
PLZEŇ-SEVER: 'Vzhledem k pozdnímu podzimu a konci vegetace nejsou pozorovatelné žádné projevy sucha. Srážek je však stále málo a jsou málo vydatné. V přírodě tak pomalu ubývá voda. Množství srážek za období od 14. do 20. 11. 2021 na lokalitě 0,6 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '0,3 je týdenní úhrn srážek, ale za listopad už spadlo 95% měsíčního úhrnu srážek (29,8 mm) zejména díky začátku měsíce. Roční úhrn se blíží k 600 mm. Celkem oproti desetiletému průměru spadlo 123%. Dormance už zajistila totální opad list konečně i u jabloní i meruněk.'
PŘEROV: 'Na větrných nebo osluněných stanovištích se začíná projevovat vliv sucha.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : pá 19/11 - 0,6 mm Začíná sucho . Průtoky jsou minimální .'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '1,8 mm srážek, 1,5 mm výpar z vodní plochy. Pokud nebudou sněhové srážky, tak celkové roční srážky zůstanou pod očekáváním .'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.

18. listopad 2021 / 46. týden

předchozí další stáhnout zavřít