Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 05. 12. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 28. 11. 2021 do neděle 05. 12. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 05. 12. Zprávy 189 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Třináct okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav – spíše sušší bez dopadů (37 % hlášení) až stav „normální spíše vlhčí“ (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (51 % hlášení) až vlhký (30 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav sucha byl na většině míst zlepšen, o tom jak zemědělci hodnotí aktuální průběh, si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Dobrý den z Ouštic, v hodnoceném týdnu na zem spadlo čtrnáct mm. vody na metr čtvereční. Bylo větrno nad tři m/s'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 10.2 mm. Voda v naší mělké studni dochází, od roku 2019 je zatím největší sucho.'
DĚČÍN: 'srážky: za celý sledovaný týden sněhová pokrývka cca 10 cm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo 3 - 5 mm srážek a kolem 5 cm sněhu, tající sníh z předešlého týdne částečně vylepšil vláhovou půdní bilanci. Půda stále ale není dostatečně nasycená.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Vlhkost povrchové vrstvy nelze hodnotit, jelikož byla zmrzlá. minulý týden napadlo celkem 21 cm sněhu, který roztál a po ochlazení koncem týdne vše umrzlo.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Napadlo 10 cm mokrého sněhu,který postupně odtával,ranní mrazíky -1 °C,námraza,vítr'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 16 mm, ( 3 , 6 , 2 , 5 mm ) z toho 5 mm ve sněhu, který dosud leží na polích, srážky za listopad činí 37 mm, srážky za období leden - listopad 2021 činí - 578 mm, průměr posledních 10-ti let činí - 577 mm , noční teploty mírně pod 0°C, denní 0 až 6°C, na polích probíhá stále zimní orba'
HRADEC KRÁLOVÉ: '15 mm, orbou do 25 cm vyoráváme suchou zem, vrchní vrstva půdy do 5 cm je rozbahněná nebo zmrzlá'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky (sníh, déšť) 12 mm, vlhkost jen v ornici, hlubší vrstvy výrazně suché - ověřeno při dokončovacích zemních pracích stavby dálnice'
CHRUDIM: 'V 48. týdnu jsme měli průměrnou teplotu 2,2°C a srážky 19 mm.'
CHRUDIM: 'Minulý týden byl na srážky poměrně bohatý. Sníh vystřídala obleva, došlo k doplnění vláhy alespoň do svrchního profilu půdy.'
KOLÍN: 'V sobotu napadlo 10 - 15 cm sněhu a v neděli skoro všechen roztál.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 7 mm srážek. Všechny ozimy vzešlé.'
LOUNY: '6 mm castecne ve forme deste a 3 mm ve forme snehu ktery uz roztal v soucasne dobe zde neni zadny TEPLOTY kolem 0'
MLADÁ BOLESLAV: '17,15 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo a v závěru nasněžilo celkem 16,6 mm, což jsou po delší době významnější srážky, které dosytily přípovrchovou vrstvu půdy. Za celý listopad bylo u nás 36,6 mm srážek, tj. o 8,4 mm méně než je dlouhodobý průměr. '
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky v týdnu od 29. 11. do 5. 12. 2021 = 10 mm + 5 cm sníh '
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý týden nám zde spadlo během čtyř dnů téměř 30 mm srážek. Nejnižší teplota v pátek -4,5 stupňů'
NOVÝ JIČÍN: 'Přes 10 mm srážek tu spadlo v podobě sněhu. Pár dnů i sněh ostal a bylo ho do 10 cm, zima sa ukázala plné své kráse, ale pak vše roztálo, ale koncem týdna sa opět vrátilo sněžení. Zima by sa už mohla ukázat v plné své síle. Voda je u nás v horách zapotřebí, spodní vody vela není.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 8,2 mm srážek ve formě sněhu'
OLOMOUC: '30.11.21 - 5 mm 2.12.21 - 1 mm 4.12.21 - 7 mm (sníh) listopad 2021 celkem 53 mm '
OPAVA: 'Sníh, který napadl stál, ale napadla nová,menší, vrstva sněhu. Vrchní část půdy je blátivá. '
OPAVA: 'spadlo 13,1mm ve formě sněhu, který postupně roztál, přízemní mrazíky, probíhají orby po cukrovkách, '
PELHŘIMOV: 'Úhrn srážek za 48 týden je 20,5 mm při průměrné teplotě 0,4 °C'
PÍSEK: 'Poslední týdny jsou pro pozdě sete ozimy záchranou. Poměrně teplo a alespoň nějaké srážky. Pokud napadne sníh a nebudou holomrazy, tak mají šanci i nevzešlé pšenice.'
PLZEŇ-JIH: 'Začala skutečná zima, nízké teploty, sněžení a mrazíky.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sněhové a dešťové srážky v minulém týdnu zlepšily množství vody v půdě. Půda je na povrchu částečně zamrzlá. Množství srážek za období od 28.11. do 4.12.2021 na lokalitě 20,4 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '10,3 mm srážek nám spadlo za tento týden a většinou ve formě sněžení. Sobotní prašanék se ještě během dne změnil v těžkou sněhovou vrstvu, ale jeho vrstva dosáhla 7 cm. Během sobotního odpoledne a neděle postupným odtávání krásně vsáknul do půdy. Týdenní úhrn srážek ukrojil celou jednu třetinu měsíčního úhrnu srážek.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden spadlo 10 mm srážek (ve většině formou sněhu)'
PŘEROV: 'Napadnutý sníh, poměrně významná vrstva, pomalu odtává a dosycuje vrchní vrstvy půdy. Je to dobrý průběh.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 9,0 mm srážek. Vrchní vrstva půdy se opět více zvlhčila, ale mokro není. Ozimy již přestaly více přirůstat a uvidíme ,jak přečkají zimu. Ještě probíhá hnojení hnojem a orba.'
TÁBOR: 'Ve všech sledovaných katastrech 6 mm'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nasněžilo 7 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 5.12.2021-10 mm, + 12 cm sněhu'
VSETÍN: 'K datu poslední neděle jsme zaznamenali 6,2 mm srážek. '
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 11,9 mm srážek. Za listopad 29,1 mm a od začátku roku do konce listopadu 460,5 mm, což je o proti loňsku cca o 100 mm méně.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '20,5 mm srážek formou sněhu'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'za měsíc prosinec spadlo celkem 38,8 mm srážek'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 20 mm sněhu.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 6. 2022

  Prezentace na konferenci Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR

  23. června 2022 se v Praze konala konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR pořádaná Radou vlády pro vědu a výzkum, Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd ČR.


  Odborníci z Akademie věd ČR na konferenci představili své návrhy na opatření, která by měla snížit společenské dopady postupující globální změny klimatu, a to včetně konkrétních výzkumných projektů. Ty by do budoucna měly Česko připravit na významné výkyvy počasí od extrémních teplot přes sucho, silné bouře anebo záplavy.

  Do konference, kterou zahájily Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd, se aktivně zapojili také vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. S hlavní přednáškou prvního bloku konference, která byla věnována příčinám a projevům klimatické změny, vystoupil Miroslav Trnka. Do následující panelové diskuze se spolu s ním zapojil také Zdeněk Žalud.

  Po přednášce Anny Hubáčkové, ministryně životního prostředí, věnované dopadům klimatické změny, adaptacím a mitigaci, vystoupil v druhém bloku konference Michal V. Marek, který se věnoval roli základního výzkumu a transferu výsledků do praxe.

  V průběhu konference, na níž se role moderátora zhostil Jan Krejza z CzechGlobe, byly dále představeny výzkumné projekty a inovativní české podniky přispívající k řešení klimatické změny.

   Odkaz na záznam konference ZDE a ZDE

   

 • 22. 6. 2022

  Pavel Zahradníček hostem v Dobrém ránu na ČT3

  Pavel Zahradníček komentoval téma sucho a klimatickou změnu v pořadu Dobré ráno.
  Rozhovory ke zhlédnutí na ČT24 ZDE (27:20, 56:02, 1:36:00)