Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 10. 04. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 03. 04. 2022 do neděle 10. 04. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10.04. Zprávy 204 zpravodajů z 65 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 15 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 22 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Čtyři okresy očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„spíše sušší bez dopadů“ (47 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (35 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (51 % hlášení) až vlhký (23 % hlášení).
Vysoké teploty a silný vítr v posledních týdnech vysušoval povrch půdy. Minulý týden na většině míst byly zaznamenány potřebné srážky. Stav půdy se mírně zlepšil při vstupu do vegetační sezóny. Zima chudá na srážky a na sníh neposkytla vhodné podmínky pro vstup do nové sezóny. Aprílové počasí nenahrává úspěšnému rozvoji plodin. Proběhlý mráz znehodnotil na několika místech ovocné stromy. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony a panují obavy z dalšího vývoje.
Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území): BENEŠOV: '23mm'
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo patnáct milimetrů vody na metr čtvereční. Bylo dost větrno a chladno. V poli nebili močály.'
BLANSKO: 'Velmi potřebné doplnění povrchové vrstvy vodou, které vedlo alespoň k částečnému rozpuštění aplikovaných hnojiv. Celkové srážky za sledované období 14 mm.'
BŘECLAV: 'Srážky cca 6,5 mm lehce zlepšily situaci. V povrchové vrstvě se půdní vlhkost zlepšila, což nejvíce ocení obiloviny. Květy meruněk jsou poškozeny mrazy.'
DĚČÍN: 'Srážky půdu příliš nedosytily půdu, srážková epizoda byla u nás spojená se silným větrem a následně nočními mrazy. Očekáváme poškození kvetoucích porostů mrazem.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Každý den pršelo, za cely týden napršelo 35,5mm srážek.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 12mm smíšených srážek, vzhledem k nízkým teplotám se většina vody vsákla do půdy což vegetaci i polním plodinám velice prospělo.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'úhrn srážek v minulém týdnu 18,5 mm'
HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 14,3 mm.'
HODONÍN: 'Množství srážek 11,47 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '11 mm'
HRADEC KRÁLOVÉ: '20,5 mm, výrazné zlepšení'
CHRUDIM: 'V měsíci březnu jsme měli průměrnou teplotu 4,2°C a celkový úhrn srážek 18 mm.'
CHRUDIM: 'Zejména ve čtvrtek a pátek přišly dešťové srážky až 17 mm. Ty byly i během víkendu doplněny drobnými přeháňkami do 1 mm. V kombinaci s nízkými teplotami je svrchní vrstva půdy vlhká, ve spodních vrstvách však žádná velká zásoba není. Trápí nás nízké ranní teploty-nebezpečí pro řepku, mák a cukrovku. Nízké teploty zhoršují i příjem živin a tím i celkový stav rostlin.'
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 32 mm srážek'
JIHLAVA: ' neměnná situace, chladné počasí, v minulém období 6 mm srážek'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 14 mm.'
KLADNO: 'za minulý týden napršelo 20,5 mm'
KLATOVY: 'Od 4.4. do 10.4.2022 - srážky 29,2 mm.'
KOLÍN: 'Víkend 17 mm srážek i se sněhem.'
KUTNÁ HORA: 'za hodnocený týden 13,3mm'
LIBEREC: '34,6 mm'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden bylo množství srážek 25 mm.'
LOUNY: 'srážky 7 mm'
MLADÁ BOLESLAV: '30,45 mm, oz.pšenice konec odnožování,'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo u nás celkem 24 mm, což jsou po velmi dlouhém období (od února) první výrazné srážky (více než polovina celoměsíčního normálu), které nasytily přípovrchovou vrstvu půdy s postupným zásakem do hlubších úrovní půdy. Mj. se projevily také tím, že občasné vodoteče, které po vlhčí zimě byly na počátku března zavodněné, na jejím konci již byly téměř bez vody a nyní se v nich odtok vody opět zvýšil. I vzhledem k převážně chladnějšímu rázu počasí vegetace dosud nespotřebovává tolik vody, tedy zásak není tím moc tlumen.'
NÁCHOD: '33mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Aprílový charakter počasí se drží. Jeden den bílo druhý den kopno, beze srážek a pak déšť, a pořád dokola. Ale konečně nám voda padl a je jedno v jakém skupenství, ale spadlo přes 32 mm. jařiny su zalezlé ještě v zemi anebo su pod sněhem, ale tam je jim dobře. Luky sa snad už taktéž zazelenají. '
NYMBURK: '21,35 mm'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 21,8 mm srážek.'
OLOMOUC: 'srážky minulý týden 11 mm'
OPAVA: 'srážky 10,6mm, příz.mrazíky, max.teploty okolo 15°C, potom ochlazení'
PELHŘIMOV: 'za 14. týden 20 mm srážek, setrvalý vysušující JV vítr'
PÍSEK: '13 mm srážek'
PLZEŇ-JIH: 'srážky 13 mm '
PLZEŇ-JIH: 'Ve 14. týdnu jsme naměřili srážkový úhrn 20,7 mm ve 4 srážkových dnech. Byly zaznamenány 3 dny s přízemním mrazem (Po, So, Ne). V Ne 10.4. přízemní min. -3,2°C, povrchový zmrzlý škraloup, půda do 20 cm vlhká, dobře tvarovatelná a soudržná. V průběhu týdne začaly vzcházet jařiny (mírně opožděně kvůli přísušku a nízkým teplotám po setí), ozimé obiloviny těsně před začátkem sloupkování, u řepky začal prodlužující růst.'
PLZEŇ-SEVER: 'Konečně je drobet zalito. Pátek a sobota dohromady 16 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Po vydatných srážkách v závěru minulého týdne je půda dostatečně nasycená vodou. Vláhový deficit se smazal. Problémem přetrvávají nízké teploty, především noční mrazy, které brzdí vegetaci. Množství srážek od 3. do 9.4.2022 na lokalitě 23,2 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 24,7 mm .'
PRAHA-VÝCHOD: '9,2 mm srážek'
PRAHA-ZÁPAD: 'Rovných 14 mm srážek nám spadlo za týden což činní 52 % měsíčního průměru. Horní vrstva půdy se významněji nasytila. Z ovocných stromů jsou v květu meruňky , broskvoně a pak trnky.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Rovných 14 mm srážek spadlo za týden, což odpovídá 25% měsíčního úhrnu. Půda se významněji nasytila vodou, vojtěška už díky vláze krásně povyskočila, pomalu se vytahuje i tráva, ale opravdu pomalu. Z ovocných stromů jsou v květu meruňky a broskvoně a pak trnky.'
PRACHATICE: 'V týdnu déšť ve st. 5mm, v pá 10 mm, v so a ne sněžení 5 cm. Teploty ráno do 4°C, den okolo 5°C. Půda vlhká po srážkách mokrá do 10 cm, do 20 cm vlhká, tvarovatelná.'
PROSTĚJOV: 'úhrn srážek za uplynulý týden 7 mm.'
PŘEROV: 'Srážky v minulém týdnu (7-8 mm) vylepšili situaci s půdní vláhou. Je předpoklad, že se škody z minulého období začnou napravovat. Ječmeny i cukrovka vzcházely nevyrovnaně, nyní by se to mohlo všechno srovnat.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 16,0 mm, což výrazně oživilo porosty, ale půda je stále žíznivá. Za březen spadlo 15,4 mm, což ještě více prohloubilo sucho. Na další vývoj porostů budou důležité pravidelné srážky.'
RAKOVNÍK: 'srážky 20 mm'
ROKYCANY: 'tydenni uhrn srazek 16,5 mm'
SEMILY: 'Z pondělí na úterý napadlo 20 cm sněhu, později v týdnu vydatné srážky. Zcela jistě více než 30 mm. Přetekly mi sudy.'
SVITAVY: '20 mm srážek'
ŠUMPERK: 'Ve 14- týdnu spadlo 18 mm srážek'
TÁBOR: '"Jiné " důvody snížení výnosu rozumím nízké teploty, zejména noční. Dokonce pravidelné ranní popř. noční mrazy až -6 C.'
TÁBOR: '13 mm srážek bylo méně než slibovaly radary a modely.'
TÁBOR: 'Napršelo 18 mm, kombinace déšť a sníh. Častý ranní mráz'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Oteplení . Vrcholí jarní práce . Mírné ovlažení porostů . Nemá vliv na trvalé travní porosty.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 19 mm. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 27 mm.'
VSETÍN: 'Srážky - 19,6 mm'
VYŠKOV: 'srážky 7,5 mm'
ZLÍN: 'srážky 18mm'
ZNOJMO: 'srážky 5 mm, díky nízkým teplotám se sucho projevuje pozvolně, po oteplení bude poškození suchem výrazné'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 4,5 mm srážek, za březen 9,2 mm a za první 3 měsíce 27,5 mm, což je nejméně za posledních 20 roků co srážky sleduji.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 16. 8. 2022

  Druhý vrchol léta bez kapky vody. Extrémním suchem trpí západ Čech

  Minimum srážek spadlo v západních Čechách, kde je aktuálně extrémní půdní sucho. Na otázky ohledně sucha v Česku odpovídal člen týmu Intersucho, Pavel Zahradníček.
  Celý rozhovor k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE

 • 5. 8. 2022

  Tisková zpráva k vývoji letošního sucha

  Tým Intersucha vydal na začátku sprna tiskovou zprávu týkající se vývoje letošního sucha.
  Celá zpráva k přečtení ZDE
  Zpráva byla převzata např. ČTK k přečtení ZDE