Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17. 04. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10. 04. 2022 do neděle 17. 04. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17.04. Zprávy 194 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 17 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 16 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Pět okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„spíše sušší bez dopadů“ (46 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (37 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (47 % hlášení) až sušší (28 % hlášení).
Vysoké teploty a silný vítr v posledních týdnech vysušoval povrch půdy. Ačkoliv byly zaznamenány srážky pro probouzející se vegetaci jsou nedostatečné. Zemědělci sdělují, že je potřeba silnější déšť, aby zachránil jařiny a vegetace se mohla naplno probudit. V minulém týdnu byly registrovány mrazíky a mnoho ovocných stromů bylo poškozeno. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony a panují obavy z dalšího vývoje. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BLANSKO: 'Srážky za sledované období 1 mm, voda z půdy se rychle ztrácela, na těžších půdách se vytvářela velmi suchá cca 1,5 cm vrstvička náchylná k větrné erozi, což v našich oblastech je jev velni ojedinělý. Vegetující rostliny řepky velmi rychle vláhu vyčerpaly, v jejich kořenové zóně je výrazně nižší relativní nasycení půdy než v např. v ozimech nebo jařinách. Zatím ale, podle mého názoru, bez většího vlivu na růst a vývoj rostlin.'
BŘECLAV: 'Nedostatek vláhy přetrvává. Srážky byly velmi slabé cca 2- 3 mm k tomu silný vítr . Meruňky byly poškozeny mrazem. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Máme zaset oves, bohužel zatím nevylezl, zasely jsme i směsku hořčice se svazenkou, u směsky nevíme jestli vůbec vzejde, nebo zaschne.'
DĚČÍN: 'srážky 14. 4. 4 mm, ostatní dny 0 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden beze srážek, sucho se prohlubuje.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky do 5 mm, ozimy jsou bez problému, ale pokud nepřijde v brzké době vydatnější déšť jařiny budou trpět suchem.'
CHRUDIM: 'Drobné srážky ze čtvrtka na pátek přibližně 2 mm. U ozimů zatím problém není, v půdě zatím je dostatečná zásoba vláha. U jařin záleží hodně na předplodině a způsobu zpracování půdy. Zatím se s tím porosty vyrovnávají. Problém může být u pícnin, kde porosty jsou poněkud řidší. Každopádně každý mm srážek bude letos dobrý.'
JIČÍN: 'Cukrovka - vliv nízkých teplot na vývoj porostu'
JIČÍN: 'bez měřitelných srážek'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 1 mm.'
JIHLAVA: 'Fenofáze u pšenice ozimé jsou někde na hranici mezi 25 až 30, chladné počasí zbrzdilo vývoj, to samé se projevuje u řepky ozimé, kde prodlužovací růst nastupuje velmi pomalu'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'V úterý 1.4.2022 spadlo ve sněhových a dešťových přeháňkách 5 mm srážek'
KLATOVY: '5mm srážek, zatím nejsou vidět projevy sucha, jen v povrchové vrstvě půdy. Bohužel ale velmi nízké stavy potoků a řeky.'
KOLÍN: 'Stále velmi větrno a srážky jsou jen nízké. cca 2 - 4 mm'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 8 mm srážek, porosty jařin ve fázi klíčení až 2 listů, krátkodenní pšenice začínají sloupkovat, řepka ve fázi žlutého poupěte u ranných odrůd. Hrách ve fázi klíčení až 2 cm výšky.'
MLADÁ BOLESLAV: '4,9 mm, noční mráz, j.ječmen žlutý, neroste, cukrovka pravé listy žluté, zima'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadly pouhé 2 mm srážek, které byly nedostatečné vzhledem ke zvyšujícímu se výparu i potřebě probouzející se vegetace. Tím došlo k vysušování nejvrchnější vrstvy půdy a snižování vlhkosti v hlubších úrovních půdního profilu.'
NOVÝ JIČÍN: 'Jařiny nám konečně vyskočily nad povrch půdy, i když je opět v týdnu zasypával sníh. Mráz byl ke třem stupňů max.. Pastva pro ovce už konečně mírně povyskočila, i když je třeba krmit stále, nestačí jim. oblačnost sa ověsila o hory, díky severnímu prodění, a tak nám tu dva dny vydatně mžilo a mžilo. Spadlo nám okolo 16 mm vody. Kouzlo hor sa tentokrát projevilo.'
PLZEŇ-JIH: 'V 15. týdnu jsme naměřili celkem 5,1 mm ve 2 srážkových dnech. Bylo zaznamenáno 6 dnů s přízemním mrazem (všechny dny kromě Velkého pátku). V Ne 17.4. půda do 20 cm vlhká, tvarovatelná ale drolí se, povrch oschlý. Ozimé obiloviny začaly sloupkovat (BBCH 31-32), u řepky začala butonizace, zapojení porostů se zlepšilo.'
PLZEŇ-SEVER: 'Ve čtvrtek večer 4 mm, ale v sobotu už nebylo nic poznat.Suchý průběh pokračuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Půda je mírně vlhká, žádné projevy ani rizika sucha. Problémem jsou spíše nízké teploty a ranní mrazíky, které zpomalují růst a vývoj. Množství srážek za období od 10. do 16.4.2022 na lokalitě 5,6 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '4 mm srážek, jsme zaznamenali minulý týden, chladné počasí je příznivé pro obilniny, mrazy byly jen jeden den a to v neděli nad ránem necelý jeden stupeň. tráva mírně povyskočila, ale největší skok udělaly vojtěšky. Chladné počasí moc neprospívá peckovinám, ty průběžně kvetou už třetí týden, tak uvidíme co z toho bude. '
PŘEROV: 'Situace je bez výraznějších změn, Drobné srážky se vlivem teplot a větru zanedlouho vypaří. Čekáme na větší déšť, ktreý by porosty na polích "zacelil". Ječmeny a cukrovky vzcházely značně nevyrovnaně. Ozimé plodiny na špatných lokalitách trpěly jarními přísušky.'
PŘÍBRAM: '3 mm srážek, ranní mráz, vítr, chladno'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 2,7 mm. Vzhledem k vegetujícím porostům půda rychle vysychá a smáčknutá zem se stěží udrží pohromadě. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Počasí odpovídá dané době, nejsou abnormální tepla. Odpar zvyšuje ostrý vítr. Srážek je na toto období málo. V hloubce 1 m je stav vyrovnaný, přítok i odtok vody je v rovnováze.'
SEMILY: 'Koncem minulého týdne spadlo celkem 14 mm srážek. Je to relativně přesný údaj.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : pá 15/4 - 0,4 mm,so 16/4 - 1,6 mm Ochlazení . Pokračují jarní práce . Začíná kvést durancie . Nebezpečí nočních mrazíků pro ovocné stromy (jabloň , meruňka , broskev) .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'za 7 dní napřšelo 1 mm srážek a čerstvý výtr a polojasné počasí půdu velice rychle vysouší, růst porostů trávy velice omezen a většina ploch zasychá. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Množitelský porost jílku vymrzl-5,1ha. množství srážek do 17.4.2022- 3,2 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '5,1 mm srážek, 5 mm výpar z vodní plochy, relativně opožděné jaro , střídání denních teplot'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.