Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 10. 07. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 03. 07. 2022 do neděle 10. 07. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10.07. Zprávy 189 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 20 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 20 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 14 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Srážky v minulých týdnech byly místy intenzivní a pomohly zlepšit očekávané výnosy. Na mnoha místech došlo k přesycení profilu, někde však srážky i nadále chybí. Probíhají letní práce a místy začínají již žně. O tom, jak je hodnocena situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (37 % hlášení) až stav „normální spíše vlhčí“ (28 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (37 % hlášení) až mírně vlhký (31 % hlášení).
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'Hodnocení dopadů sucha u vojtěšky a TTP je vztaženo ke třetím sklizním. '
BŘECLAV: 'Týden beze srážek. V povrchové vrstvě do 20 cm se situace poměrně hodně zhoršila. V hlubší vrstvě je vláhy nedostatek. Probíhá sklizeň meruněk, ale ty jsou poškozeny kroupami, což nepříznivě ovlivnilo kvalitu a tím i cenu.'
ČESKÝ KRUMLOV: 'Srážky v období - 39 mm'
ČESKÝ KRUMLOV: 'drastický vliv nízkých teplot a nadbytku sražek na kukuřici'
DĚČÍN: 'srážky: 3. - 6. 8. 0 mm 7. 8. 10 mm 8. 8. 1 mm 9. 8. 0 mm půda z hlediska vegetace dostatečně zásobená vodou do hloubky cca 8 cm, hlouběji je už sucho. Odpověď na otázku 1 je průměr, vzhledem k místním podmínkám jsou velké rozdíly i na 30 m - na jednom místě je půda úplně suchá i v horní vrstvě do 3 cm, na jiném je plně nasycená vodou do hloubky až 10 cm, hlouběji vlhká, ale už nedrží tvar. Povrchová voda - stále podprůměr, některá místa vyschlá, i když o dost lepší než 2018'
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo 31 mmm,polojasno, chladněji'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu spadlo 7 - 9 mm srážek, podstatně méně než předchozí týden, půdní vlhkost je i nadále velmí dobrá, stav všech porostů se výrazně zlepšil.'
HAVLÍČKŮV BROD: '5.7.2022 srážky 8 mm, 6.7.2022 srážky 12 mm, 8.7.2022 srážky 10 mm a 9.7.2022 srážky 2 mm'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'minulý týden napršelo 16 mm'
HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 44,8 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '9 mm'
CHOMUTOV: '5mm'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 29 mm srážek.'
JIČÍN: '2 x 8 mm = celkem 16 mm'
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 13 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'srážky 44,5 mm'
KLADNO: 'úhrn srážek za minulý týden byl 10 mm'
KLATOVY: 'Od 4.7. do 10.7.2022 - srážky 9,6 mm'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky 31 mm'
KUTNÁ HORA: 'za hodnocené období napršelo 8mm'
KUTNÁ HORA: 'V lehkých půdách podstatné snížení výnosů (cca 30%), v katastrech s těžšími zeměmi výnosy průměrné.'
LIBEREC: '69 mm'
LITOMĚŘICE: 'V předminulém týdnu spadlo 20-27 mm srážek dle katastrů, minulý týden 6 mm. Sklizeň ozimého ječmene ukončena.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden bylo množství srážek 8 mm.'
LOUNY: '14mm ale na porosty jiz pozde zacala sklizen'
MLADÁ BOLESLAV: 'Týdenní srážky převážně bouřkového charakteru dosáhly celkové výše 18,2 mm, které spolu s předchozími vydatnými srážkami a mírně chladnějším charakterem počasí udržely půdu v relativně nasycenější formě, i když její přípovrchová vrstva velmi brzy po dešti vysychala (včetně menších kaluží).'
MLADÁ BOLESLAV: '17,5 mm, II.seč vojtěšky silně poškozena, výrazné zlepšení porostů cukrovky, kukuřice, slunečnice'
NOVÝ JIČÍN: 'téměř po měsíci nám tu spadlo významnější množství vody, za týden 39,5 mm. Na zrno to až tak pozitivní vliv, u obilovin, nebude mít, ale pro brambory a pícniny to je spása, konečně budou normálně obrůstat, pokud nedostanou další úpal. Ovocné stromy významněji redukovaly své plody, peckovin vela není, ale jádroviny se relativně drží. Ideální jaro bylo pro včelstva, ty za poslední roky významněji medují, jelikož i pastvy je dostatek, teď i lípy. '
NYMBURK: 'sucho se začíná opět prohlubovat'
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 15 mm.'
OLOMOUC: 'srážky 28 mm, tyto srážky jsou zase pryč, ztlumily podesychání porostů obilovin a řepky, to se v následujících dnech projeví hlavně u pozdních odrůd podesycháním zrna a pravděpodobně i na cukrovce a kukuřice uvadáním a kroucením listů'
OPAVA: ' Minulý týden spadly nějaké přeháňky, úhrnem do 20 mm. Bylo teď období chladu, okolo 20 stupńů. Myslím ale, že koncem tohoto týdne nebo příští už budou začínat žně.'
PARDUBICE: 'V lehkých půdách podstatné snížení výnosů (cca 30%), v katastrech s těžšími zeměmi výnosy průměrné.'
PELHŘIMOV: 'Úhrn srážek za 27 týden je 22,5 mm při průměrné teplotě 16,2 °C'
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek za 27. týden ... 54 mm'
PÍSEK: 'srážky cca 30mm'
PLZEŇ-JIH: 'srážky 6 mm '
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 8,9 mm .'
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden skoro nic. V přeháňkách dohromady 4 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se opět prohlubuje. Srážky jsou velmi slabé a málo časté. Ozimy předčasně dozrávají. Množství srážek za období od 26.6. do 9.7.2022 na lokalitě 21,8 mm (2 týdny).'
PRAHA-VÝCHOD: 'sucho se začíná opět prohlubovat'
PRAHA-ZÁPAD: 'Rovných 15 mm za týden, stále udržuje půdu velmi dobře zásobenou vodou. Žně v okolí už začaly, ozimaky a zkoušejí i řepky, ale sláma je ještě živá a to samé se dá říct o půdě. Kombajn se téměř na každém poli dělají hluboká koleje, není přímo zapadnou. Vojtěšky po druhé stačí a privalech vody su už opět narostla na 15 cm, to vypadá, že dají asi i 4 seč.'
PRACHATICE: 'Dešťové přeháňky celkem za týden 12 mm. Půda do 20 cm vlhká, sypká. Teploty ráno okolo 10 °C den do 20°C, koncem týdne ochlazení.'
PŘEROV: 'Setrvalý stav. Dnes začínají sklizňové práce.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 17,1 mm. Porosty dobře vegetují, netrpí nově suchem. Tento týden jsme sklidili ječmeny ozimé a příští týden budou ke sklizni přischlé řepky.'
PŘÍBRAM: '1+8+2=11 mm srážek, citelné ochlazení max.13st., obiloviny dozrávají suchem, srážky dobré pro krmné plodiny '
RAKOVNÍK: '19 mm'
RAKOVNÍK: 'srážky 27.6.-3.7 65 mm srážky 4.7.-10.7. 10 mm'
ROKYCANY: 'srážky 12,5 mm'
SEMILY: 'Koncem týdne opět vydatné srážky. Vody je u mne letos asi nejvíce za posledních deset let. Problémy mi dělá současná nízká teplota. Dnes ráno jen 6 stupňů.'
SVITAVY: '25 mm srážek minulý týden'
ŠUMPERK: 'Ve 27 týdnu spadlo cca 34 mm srážek.'
TÁBOR: 'poslední týden 30 mm srážek'
TACHOV: 'Srážky 6.7.2022 6,4mm, 7.7. 4mm, 9.7. 4mm.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Končí sklizeň ttp 1.seče . I přes znatelné doplnění vláhy srážkový deficit nelze nahradit . Pokračuje opad ovoce (jabloň,švestka) . '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 21mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 30 mm a ochlazení. Půdní profil je nyní vodou dosti nasycen (předcházející týden 66 mm srážek).'
VYŠKOV: 'srážky celkem 11,2 mm'
ZLÍN: 'srážky za minulý týden 31 mm'
ZNOJMO: 'srážky 6 mm bouřkově, sucho již výrazně ovlivňuje růst plitce kořenících rostlin, avšak vlivem nízkých teplot jsou projevy slabé, každopádně každodenní větry situaci zhoršují.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '15,9 mm srážek , 14 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 6. 2024

  Lesy České republiky představují nový program Adaptujeme lesy

  Jak se krajina přizpůsobuje změně klimatu a co pro to dělají Lesy České republiky? Jejich nový program představuje seriál třinácti krátkých dílů. Každý díl se tematicky věnuje jednomu adaptačnímu tématu, například opatřením, která zvyšují biodiverzitu, ale i postupům při obnově porostů či ochraně lesa. V prvním díle si mimo jiné můžete poslechnout, jak si adaptaci lesa představuje ředitel CzechGlobe profesor Michal Marek. K zhlédnutí ZDE.

 • 17. 6. 2024

  Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

  17. června si svět tradičně připomíná boj proti suchu a rozšiřování pouští. Každoročně se jeho prostřednictvím svět obrací k tématu prohlubujícího se sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech. Jak vypadá letošní osvětová kampaň a co je podle Ministerstva životního prostředí pro Českou republiku zásadní? Tiskovou zprávu MŽP si můžete přečíst ZDE.

26. června 2022 / 25. týden

předchozí další zavřít