Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 12. 05. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 05. 05. 2024 do neděle 12. 05. 2024 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28. 04. Zprávy 199 zpravodajů ze 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 19 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 13 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů (20) nesleduje projevy sucha, nicméně 6 okresů však očekává ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „spíše sušší bez dopadů“ (43 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (29 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (37 % hlášení) až sušší (36 % hlášení).
Jarní práce jsou v plném proudu. Dubnové vysoké teploty a zároveň mrazy na mnoha místech poškodily vegetaci a nyní bojuje místy i s nedostatkem srážek. Extrémy v minulém měsíci poškodily výnosy a je sledováno do jaké míry. Na mnoha místech je sledováno sucho. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
ČESKÁ LÍPA: 'Nadbytek vláhy se díky počasí bez deště postupně překlopil do sucha s praskajícím půdním škraloupem a úplně vyschlými písčitými půdami. Trávy a jetelotrávy jsou málo narostlé a po poškození mrazem v dubnu se velmi pomalu vzpamatovávají. První seče na senáže budou slabší.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '19. týden 18,5 mm, zaplať za ně, i když na ozimy je to po dvanácté.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky 31,2 mm, bohužel to vegetace spotřebovala. Tráva je o 30 - 50 % nižší, než by měla být.'
DĚČÍN: 'V týdnu 6.-12.5 napršelo 0,2 mm. Půda u mě na pozemku je nivní, hlinito-písčitá, s malou soudržností. Asi do hloubky 10 cm suché, vlhnou až ve větší hloubce - do těch 20 cm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu konečně vydatně zapršelo a došlo k výraznému doplnění půdní vláhy, dle katastrů napršelo mezi 33 - 45 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Bez srážek, výsušné větry, na polích se objevují výhory'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky minulý týden - 2 mm ( 1 , 1 mm ), max. teplota 24,6°C , min. teplota 6,6°C , pokračuje senážování vojtěšky, ozimá pšenice metá , cukrovka má 6 párů pravých listů, '
JIČÍN: 'srážky 6mm řepka oz. - poškození mrazíky'
KUTNÁ HORA: 'Srážky 0mm, není to ani o technologii,ani o technice,ale je to o tom zda-li vás trefí aspoň nějaká bouřka, voda jednoznačně bude limitující faktor, celý týden velmi větrno, travní senáže dělat nebudeme není moc z čeho, sláma a krmení bude problém '
MLADÁ BOLESLAV: 'Za celé hodnocené období spadlo pouhých 0,2 mm srážek. Vzhledem ke slunečnému, teplému a občas i větrnému počasí se výpar výrazně navyšuje, kdy nyní již dosahuje 50 mm za tento měsíc. Prohlubující se sucho se zatím projevuje jen částečně na přípovrchové mělce kořenící vegetaci.'
NOVÝ JIČÍN: '15,4 mm srážek spadlo za minulý týden,. Brambory už vylezly. Senáže jsme už započali, porosty jsou o něco slabší jak minulý rok, ale tam se sklízelo o 10 -14 dnů později. '
NYMBURK: 'Sucho se začíná projevovat. Za sledovaný týden jsme zaznamenali 6 mm srážek.'
OPAVA: 'Srážek bylo u nás do 10 mm, což není mnoho. Plodiny prozatím drží a nejsou vidět známky nedostatku vláhy. '
PELHŘIMOV: 'Celkový úhrn srážek za 19 týden je 44,1 mm při průměrné teplotě 12,9 °C'
PÍSEK: '19. týden 18,5 mm, zaplať za ně, i když na ozimy je to po dvanácté.'
PÍSEK: 'Celkem 20 mm. Rychlé ztráty výparem.'
PLZEŇ-SEVER: 'Minulí týden 25 mm.Na chvilku je zalito.'
PRAHA-ZÁPAD: '23,4mm srážek nám spadlo za minulý týden. Porosty i půda se diky zahradnickému deštníku nažila. Vojtešky jdou už do senáži. '
PRACHATICE: 'V týdnu napršelo 36mm srážek, ale teplé, větrné počasí půdu vysušuje, srážek je nedostatek. Půda do 20 cm suší, rozsýpavá, nenechává pocit vlhkosti. Teploty noc do 10°C, den do 18°C.'
PROSTĚJOV: 'za týden pouze 2 mm srážek, spady jsou velmi ovlivněny lokalizací. '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 22,6 mm srážek. Déšť zachránil některé porosty od úplného zaschnutí, přesto již nyní na jižních svazích porosty opět žloutnou z nedostatku vody.'
RAKOVNÍK: '7.5. - 29 mm Silné poškození mrazem u řepky ozimé - 23.4.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'od počátku května spadlo do 3 mm srážek a to má být květen srážkově normální měsíc.?'
SEMILY: 'Srážky nebyly velké, ale alespoň něco. Zatím to žádná tragédie není. Ale pořádně zapršet už by mělo.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 7/5 - 8,9 mm st 8/5 - 4,3 mm Mírné ochlazení . Pátek až neděle pozorování nádherné polární záře . Začátek květu černého bezu - o 2 týdny dříve . Začíná sklizeň VLP ke konzervaci . Pastevní porosty zatím slabší .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Byly provedeny první seče. Výnos hmoty relativně nízký. Důvodem kombinace faktorů: silné poškození hraboši, nestandardní vývoj porostů z důvodu teplého února a března, poté růst zastaven z důvodu chladné epizody v dubnu - trávy vymetaly, ale byly velmi nízké. Počínající sucho v uplynulých 2-3 týdnech také jistě nemalou vahou přispělo...'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Na začátku uplynulého týdne srážky 18 mm, přesto díky teplému a suchému počasí, které následovalo, na konci týdne porosty plodin (zatím zejména ozimých) již začínají strádat suchem.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE

12. května 2024 / 19. týden

předchozí další zavřít