Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 02. 06. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 26. 05. 2024 do neděle 02. 06. 2024 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02. 06. Zprávy 168 zpravodajů ze 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 20 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 7 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů (29) nesleduje projevy sucha, nicméně 1 okres však očekávají ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „normální spíše vlhčí“ (41 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (25 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako velmi vlhký (42 % hlášení) až vlhký (36 % hlášení).
Jarní práce jsou v plném proudu. Dubnové vysoké teploty a zároveň mrazy na mnoha místech poškodily vegetaci a nyní bojuje místy i s nedostatkem srážek. Extrémy v minulém měsíci poškodily výnosy a je sledováno do jaké míry. Na mnoha místech je sledováno sucho ale i přemokření. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BŘECLAV: 'Máme za sebou srážkově bohatý týden. Půda je dostatečně nasycena vodou. '
ČESKÁ LÍPA: 'Jetele a louky vykazují ztrátu výnosu cca 10-30% v závislosti na typu půdy.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Květen srážkově bohatý 88 mm, chladnější.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'srážky za týden 57,9 mm, jednu noc napršelo 35 mm. jinak se to krásně vsáklo'
DĚČÍN: 'jestli v předchozích týdnech sucho snížilo růst trav, ani pozdější srážky nedoženou ztrátu. Otázku chápu jako aktuální stav, jestli se dále zhoršuje stav porostu. Do neděle 2.6 včetně napršelo 71,3 mm. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu spadlo mezi 25 - 33 mm, půda je i díky srážkám v předchozím týdnu plně nasycená vodou, stav většiny porostů zemědělských plodin se výrazně zlepšil.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '30 mm, průměrná teplota 17 C, optimální podmínky pro růst plodin'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky minulý týden - 11 mm ( 2 , 8 , 1 mm ) , denní teploty 23,6°C až 28,4°C , noční teploty 10,2°C až 14,4°C , srážky za květen 2024 - 35 mm , srážky za období leden - květen 2024 - 212 mm ,'
CHRUDIM: 'Za květen jsme měli průměrnou teplotu 15,9°C a celkové srážky 75 mm.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo k 25.5.2024 24 mm a v tomto týdnu 22 mm.'
KOLÍN: 'V neděli část KU postihly kroupy a přívalový déšť.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 55 mm srážek.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 55 mm srážek. Oprava předešlého hlášení!'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden, ale zejména za pátek a sobotu u nás napršelo celkem 55,6 mm srážek, které výrazně dosytily zejména přípovrchovou vrstvu půdy. Květen tak nakonec skončil s celkovými 61,4 mm (-3,6 mm) jako srážkově průměrný a tyto srážky byly v letošním roce zatím nejvýznamnější.'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážkově výživnější týden přinesl 36,3 mm srážek, polní práce jsou přerušeny. Pšenice ozimé vymetaly. Oves je před metáním asi v týdnu vymetá. Brambory pojímají vodu velmi dobře. '
OPAVA: ' Do neděle byly srážky v optimu do 20 mm, žádné vydatné deště, bez bouřek a krupobití. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 36,1mm, min.teploty okolo 10°C, max.přes 20°C, suchem trpěly hlavně jařiny'
PÍSEK: 'Květen srážkově bohatý 88 mm, chladnější.'
PLZEŇ-JIH: 'srážky 67 mm '
PLZEŇ-SEVER: 'Minulý týden přibylo celkem 68 mm v přeháňkách a bouřkách. Sucho zatím v nedohlednu.'
PRAHA-ZÁPAD: '29,5 mm, krásný zahradnický déšť'
PRAHA-ZÁPAD: 'Tyden byl deštivý, spadlo 23mm srážek. Vymetaly jařiny a zacinaji metat i ovsy. Porosty a voda plne vyuzily srážek. Bourky se nam vyhly a tak déšť byl příjemný a prospěšný.'
PRACHATICE: 'V týdnu významnější srážky, téměř 60 mm, voda se vsakovala, nestékala po povrchu. Půdní profil do 10 cm nasycený vodou.'
PROSTĚJOV: 'Úhrn srážek pro farmu Štětovice za týden byl 31 mm'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 42,1 mm, což výrazně dosytilo půdu vodou a vegetace začala viditelně přirůstat. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V uplynulém týdnu od 26.5. do 2.6. v naší oblasti hospodaření převládalo chladné a deštivé počasí s úhrnem srážek 36,5 mm. Srážky v bouřkách byly velmi lokální, mnohé se nám jen velmi těsně vyhnuly a naopak. Pro právě probíhající sklizeň pícnin je počasí značně nepříznivé. Výhodou je, že travní porosty obsahují málo vegetační vody a není tedy zapotřebí dlouhého zavadání. To ovšem rozhodně neplatí o porostech jetelu. Jeho sklizeň jsme museli odložit na úkor pokročilé vegetační fáze a tudíž i kvality.'
SEMILY: 'Koncem minulého týdne konečně hodně pršelo. Celkem za týden napršelo cca 16 mm.'
TÁBOR: 'U nás žádný velký déšť, pouze 10 mm, ale v okolí kolem 16 mm a známí ve Staňkově odklízí bahno po povodni.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Vlhké a teplé počasí . Veškeré polní práce přerušeny .. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu 17 mm srážek. Květen nám vyšel srážkově (118 mm, cca 150 % dlouhodobého průměru) i teplotně nadnormální (15 °C, tzn. cca 2,2 °C nad dlouhodobým průměrem). Vody je spíše nadbytek, pozitivní vliv na pícniny, v obilninách je to už nad hranicí optima (choroby, vzduch v kořenové zóně). V porostech ozimé pšenice stupňování projevů podzimního napadení virózami. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '9,4 mm srážek, 10,5 mm výpar '

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE

19. května 2024 / 20. týden

předchozí další zavřít