Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 18.09.2019 do 29.10.2019

 

Během zájmového období probíhalo setí zimních plodin a sklizeň slunečnice, silážní kukuřice i kukuřice na zrno, brambor a cukrové řepy. Práce na poli byly často přerušovány nebo zpomalovány kvůli dešťovým srážkám, které ale byly prostorově a časově velmi různorodé. Srážkový deficit společně s obavou špatného klíčení, vzcházení a časného vývoje plodin stále hlásí mnoho zemí (např. Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bělorusko a Ukrajina). Výjimkou je Dánsko, kde byl pro změnu zaznamenán srážkový přebytek, který však v mnoha oblastech znemožnil výsev.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

29. 10. 2019
pro
HU
Maďarsko
První polovina září byla o 0,5 až 2 ° C teplejší než obvykle. Od té doby se teploty pohybovaly kolem průměru. Kumulativní srážky byly ve většině zemí téměř 50-80 mm. V některých severozápadních a východních oblastech byly 30-60% (25-45 mm) pod dlouhodobým průměrem. Srážky byly nerovnoměrně rozděleny s dlouhými suchými obdobími mezi srážkovými událostmi. Suché půdní podmínky na konci srpna a začátkem září (místně také později) zpozdily setí a vzcházení řepky. To bude pravděpodobně mít za následek nevyrovnané porosty, zejména ve východních a severozápadních regionech. Kromě toho byly sazenice vystaveny škodlivým plevelům a škůdcům. Výsev zimních obilovin probíhá normálním tempem pouze s mírným zpožděním. Podmínky sklizně byly přiměřené. Prognózy výnosů slunečnic a kukuřice na zrno jsou mírně nadprůměrné. Prognóza výnosu sóji byla revidována směrem nahoru po podrobné re-analýze vlivu letních povětrnostních podmínek a také s ohledem na příznivou sklizeň s minimálními ztrátami.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 3. 2021

  Webinář Intersucha - pozvánka

  Prakticky orientovaný webinář o suchu a dalších agrometeorologických výzvách současnosti a blízké budoucnosti pořádaný týmem Intersucha se bude konat ve středu 10. 03. 2021 od 8:15 do cca 11 hod Podrobněji ZDE.

 • 4. 3. 2021

  Kromě sucha sledujeme další desítku abiotických rizik! A taky vybraná biotická..

  Představujeme Vám nový portál agrorisk.cz, který přináší včasné varování před abiotickými a biotickými riziky.
  Více k přečtení ve zpravodaji AGROBASE ZDE.