Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2020 do 10.06.2020

 

Zájmové období trvající od 1. května až do 10. června bylo charakteristické přetrvávajícím deštěm, podprůměrnou teplotou vzduchu a mimořádně vysokou hladinou záření. Srážky, které se vyskytly, byly soustředěny hlavně v první květnové a v první červnové dekádě a na čas vyrovnaly deficit vlhkosti půdy (převážně v ornici), který se v důsledku nedostatku srážek od poloviny března zvyšoval. Tyto srážky byly na mnohých místech nesmírně důležité hlavně pro letní plodiny, kde pomohly udržet půdní vlhkost na úrovni dostačující pro růst. Pro ozimy, které už mnohdy vývojově odpovídají fázi plnění zrna, přišel déšť pozdě a navíc mohl zapříčinit výskyt plísní. Přesto patří letošní jaro mezi nejsušší v historii. Zájmové období bylo také od začátku května chladnější než obvykle. Denní teploty byly v porovnání s dlouhodobým průměrem o 1 až 4°C nižší. To zapříčinilo zpomalení růstu a vývoje, který byl z předcházejících období v pokročilém stádiu. Začátkem druhé květnové dekády teploty regionálně klesly pod 0°C. Objevilo se několik nočních mrazů, které někde proběhly bez větších následků a na některých místech poškodily řepku, kukuřici a brambory.  

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

 

 

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

16. 6. 2020
pro
IT
Itálie
V Itálii se v květnu a na začátku června projevily mírně pozitivní teplotní anomálie (až 2 °C nad dlouhodobým průměrem). Ve většině zemědělských oblastí napadly průměrné srážky. Zimní a letní plodiny zaznamenaly rozmanité podmínky. Jaro, jako náročné nepříznivé období pro východ a jih země, kompenzovaly nedávné příznivé podmínky v západní a střední Itálii pouze částečně. V severozápadních regionech byla teplota o něco vyšší než obvykle, s příznivými srážkami v prvních 15 květnových dnech a na začátku června (např. Nord-Ovest), které udržely klimatickou vodní rovnováhu kolem průměru. Plnění zrna ozimých plodin probíhalo příznivě. Kukuřice je v pokročilém vývojovém stádiu s průměrnou rozlohou listové plochy. V severovýchodních oblastech, po deštivém začátku května, přispěly teplé anomálie k udržení velmi nízké vlhkosti půdy. Další srážky nastaly na konci května a na začátku června, což zvýšilo vlhkost půdy - poprvé od března - na průměrné hodnoty (např. Emilia-Romagna). Zimní plodiny zůstávají ve velmi pokročilých vývojových stádiích. Období květu probíhalo kolem 15. května. Plnění zrna začalo za nepříznivých podmínek. Kukuřičná pole neposkytují rovnoměrné podmínky pro růst. Výsev sóji stále pokračuje a těží z nejnovějšího deště. Ve střední Itálii skončila vlna sucha kolem 20. května. Srážky obnovily úroveň půdní vlhkosti, což je příznivé pro plnění zrn u zimních plodin a akumulaci biomasy u slunečnic. Pro jižní oblasti přišel květnový a červnový déšť příliš pozdě na to, aby změnil prognózy výnosu, protože pšenice a ječmen jsou v konečné fázi plnění zrna. Očekává se, že načasování sklizně bude v souladu s průměrem, ale dříve než v posledních letech. Na Sicílii probíhá sklizeň s dobrými prognózami výnosu.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 1. 2021

  Loňské srážky byly jako na houpačce, střídaly se extrémy

  Počasí v loňském roce lze popsat jako střídání extrémů. Zatímco leden, březen, duben, červenec, listopad a prosinec patřily z hlediska srážek k sušším měsícům, únor, červen, srpen, září a říjen byly nadprůměrné. Normální byl pouze květen. Podle odborníků z projektu InterSucho srážková houpačka neuškodila krajině, avšak pro zemědělství znamenala řadu problémů. Celkový roční srážkový úhrn 761 milimetrů řadí rok 2020 mezi srážkově nadnormální, řekl ČTK Zdeněk Žalud, který v projektu zaštiťuje adaptaci na klimatickou změnu a sucho.
  Celý článek se zhodnocením roku 2020 k přečtení na ČTK ZDE.

  Zpráva byla převzata i dalšími médii:
  ekolist.cz
  enviweb.cz
  agris.cz.

 • 1. 1. 2021

  Pršelo nejvíc za deset let. A přece jenom lehce nad průměr, řekli vědci

  Česko zůstává ve vláhovém deficitu. Z dlouhodobého hlediska chybí v krajině asi 300 milimetrů srážek. Sucho zesilují především vzrůstající teploty.
  Nejdřív pětisetleté sucho, pak – s nadsázkou – šest propršených měsíců. V Česku se uzavírá nejdeštivější rok za poslední dekádu.

  V průměru napršelo mezi 700 a 800 milimetry srážek. Takové úhrny meteorologové zaznamenali naposledy v roce 2010. „Tehdy spadlo ještě minimálně o 100 milimetrů za rok více než letos,“ řekl pro Seznam Zprávy klimatolog Pavel Zahradníček z portálu intersucho.cz.

  Celý článek k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE.

   

1. září 2019 / 35. týden

předchozí další zavřít