Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.08.2020 do 05.09.2020

 

Období od 1. srpna do 5. září bylo nejteplejším nebo jedním z nejteplejších od roku 1979 (Francie, Bulharsko, Dánsko). Od první poloviny srpna byly zaznamenány výjimečné vlny veder, které vedly v porovnání s dlouhodobým průměrem k teplotám většinou o 2 °C vyšším (Francie, Německo, Polsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ČR, Slovensko, Rakousko, Dánsko, Litva, Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Chorvatsko, Bělorusko). Teplé povětrnostní podmínky urychlily vývoj letních plodin, a tak mírně zkrátily období plnění zrna u kukuřice a slunečnice. Srážky byly obecně hojné, i když nerovnoměrně rozložené. V Maďarsku a Francii se vyskytovaly hlavně v podobě bouřek. V Polsku a Maďarsku vedly ke zvýšenému výskytu chorob a plísní. Setí řepky ozimé je již, přes zpoždění převážné kvůli suchým podmínkám (např. Francie, Polsko, Bulharsko) či naopak dešti (např. Itálie), dokončeno. Většina výsevu řepky ozimé byla dokončena v optimálním čase.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

15. 9. 2020
pro
RO
Rumunsko
Denní teploty kolísaly nad průměrem, což vedlo k pozitivní teplotní anomálii 0,5 až 2,5 °C. Obzvláště horké počasí panovalo v jižních a východních oblastech, kde maximální teploty během nejteplejších dnů dosáhly 36 až 39°C. Počet tropických dnů (Tmax> 30 ° C) byl v hlavních zemědělských oblastech překročen o 7 až 17 dní. Západní, severní a střední oblasti vykazovaly mnohem mírnější (o něco teplejší než obvykle) podmínky. Ve východním Rumunsku zůstaly v srpnu srážky vzácné (<20 mm). Srážky v prvních dnech měsíce září byly v těchto oblastech výraznější (10 až 40 mm), pro letní plodiny však přišly příliš pozdě. Střední a severozápadní Rumunsko zažilo v první polovině srpna suché povětrnostní podmínky. Od poloviny srpna se srážky zvýšily, což mělo mírnější srážkové deficity (- 5 až - 40%). Některá místa regionu Vest zasáhl nadprůměrný déšť. Horké počasí nepříznivě urychlilo fenologický vývoj letních plodin tím, že zkrátilo období tvorby výnosů, což vedlo k brzkému zahájení sklizně, zejména ve východních oblastech. Kromě toho v jižních a východních oblastech způsobilo během srpna závažné a dlouhotrvající sucho vážné problémy s dodávkami vody, což mělo další negativní dopady na tvorbu výnosů. Satelitní snímky naznačují, že navzdory dostupné infrastruktuře bylo zavlažování aplikováno pouze v omezené míře. Střední a západní část Rumunska zažila mnohem příznivější podmínky (vysoká akumulace biomasy). Prognózy výnosů u všech letních plodin byly revidovány směrem dolů, nejvýrazněji u kukuřice, slunečnice a cukrové řepy, protože nejdůležitějšími pěstitelskými oblastmi pro tyto plodiny jsou ty, které jsou nepříznivým počasím zasaženy. Je třeba poznamenat, že silný kontrast mezi východním a západním regionem dodává prognózám značnou nejistotu. Část kukuřice na zrno může být navíc sklizena jako silážní.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 1. 2021

  Loňské srážky byly jako na houpačce, střídaly se extrémy

  Počasí v loňském roce lze popsat jako střídání extrémů. Zatímco leden, březen, duben, červenec, listopad a prosinec patřily z hlediska srážek k sušším měsícům, únor, červen, srpen, září a říjen byly nadprůměrné. Normální byl pouze květen. Podle odborníků z projektu InterSucho srážková houpačka neuškodila krajině, avšak pro zemědělství znamenala řadu problémů. Celkový roční srážkový úhrn 761 milimetrů řadí rok 2020 mezi srážkově nadnormální, řekl ČTK Zdeněk Žalud, který v projektu zaštiťuje adaptaci na klimatickou změnu a sucho.
  Celý článek se zhodnocením roku 2020 k přečtení na ČTK ZDE.

  Zpráva byla převzata i dalšími médii:
  ekolist.cz
  enviweb.cz
  agris.cz.

 • 1. 1. 2021

  Pršelo nejvíc za deset let. A přece jenom lehce nad průměr, řekli vědci

  Česko zůstává ve vláhovém deficitu. Z dlouhodobého hlediska chybí v krajině asi 300 milimetrů srážek. Sucho zesilují především vzrůstající teploty.
  Nejdřív pětisetleté sucho, pak – s nadsázkou – šest propršených měsíců. V Česku se uzavírá nejdeštivější rok za poslední dekádu.

  V průměru napršelo mezi 700 a 800 milimetry srážek. Takové úhrny meteorologové zaznamenali naposledy v roce 2010. „Tehdy spadlo ještě minimálně o 100 milimetrů za rok více než letos,“ řekl pro Seznam Zprávy klimatolog Pavel Zahradníček z portálu intersucho.cz.

  Celý článek k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE.