Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.06.2020 do 20.07.2020

 

Od začátku června panovalo nestabilní počasí charakteristické hojnými nadprůměrnými srážkovými úhrny. Srážky byly nerovnoměrně rozloženy. Většina srážek spadla v průběhu června. V druhé červencové dekádě byly na některých místech pozorovány velmi intenzivní srážky, mnohdy ve formě bouřek, někdy s krupobitím a silným větrem, které mohly vést k lokálním záplavám, poškození plodin, zpozdily začátek sklizně a pravděpodobně snížily kvalitu zrna. Tyto deště částečně nebo úplně doplnily půdní vlhkost, která se nyní téměř ve všech zemích dostala na uspokojivou úroveň, což prospělo hlavně letním plodinám. Akumulace biomasy se začala po jarním suchu, které brzdilo počáteční fáze růstu, obnovovat. To se odráží v prognóze výnosu u kukuřice, cukrové řepy a brambor. Převládající mírné povětrnostní podmínky (dostatečný přísun vody a mírné teploty) byly obecně příznivé i pro pšenici ozimou, prodloužily fázi plnění zrna a zmírnily další ztráty výnosů. Negativní dopad sucha je však stále na mnoha polích patrný.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

27. 7. 2020
pro
BG
Bulharsko
V průběhu zájmového období nedošlo k žádné významné anomálii. První červnový týden a týden před polovinou července však byly chladnější než obvykle. Frekvence horkých dnů (Tmax> 30°C) ve východním Bulharsku překročila dlouhodobý průměr o 2 až 9 dnů, ale neočekává se, že by to mělo významný negativní dopad na plodiny. Srážky byly nerovnoměrně rozloženy: velmi intenzivní srážky ve druhé červnové dekádě pravděpodobně způsobily škody na zimních plodinách, způsobily zpoždění začátku sklizně a pravděpodobně zvýšily ztráty ze sklizně. Naproti tomu po 25. červnu začala suchá vlna a od té doby se v hlavních zemědělských oblastech téměř nevyskytoval déšť. Celkové úrovně srážek během zájmového období kolísaly od 50 mm v Jugoiztochenu po 110 až 170 mm v Jugozapadenu. Model a analýzy satelitních snímků ukazují výrazně podprůměrné množství biomasy a výnosů zimních plodin. Navíc, vzhledem k dalším ztrátám ze sklizně, byly předchozí prognózy výnosů pro zimní plodiny znovu výrazně revidovány směrem dolů. Fenologický vývoj letních plodin je sezónní. V severních a západních regionech je zásobování vodou u kukuřic a slunečnic obecně od poloviny května přiměřené, což má za následek dobré rozšíření porostu a nadprůměrnou akumulaci biomasy. Naopak nedostatečné zásobování vodou v jihovýchodních oblastech začalo omezovat růst plodin během kvetení. S ohledem na všechny faktory byla prognóza výnosů revidována mírně směrem dolů u kukuřice na zrno a mírně směrem nahoru u slunečnice. Zůstává výrazně nad 5-tiletým průměrem.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 1. 2021

  Loňské srážky byly jako na houpačce, střídaly se extrémy

  Počasí v loňském roce lze popsat jako střídání extrémů. Zatímco leden, březen, duben, červenec, listopad a prosinec patřily z hlediska srážek k sušším měsícům, únor, červen, srpen, září a říjen byly nadprůměrné. Normální byl pouze květen. Podle odborníků z projektu InterSucho srážková houpačka neuškodila krajině, avšak pro zemědělství znamenala řadu problémů. Celkový roční srážkový úhrn 761 milimetrů řadí rok 2020 mezi srážkově nadnormální, řekl ČTK Zdeněk Žalud, který v projektu zaštiťuje adaptaci na klimatickou změnu a sucho.
  Celý článek se zhodnocením roku 2020 k přečtení na ČTK ZDE.

  Zpráva byla převzata i dalšími médii:
  ekolist.cz
  enviweb.cz
  agris.cz.

 • 1. 1. 2021

  Pršelo nejvíc za deset let. A přece jenom lehce nad průměr, řekli vědci

  Česko zůstává ve vláhovém deficitu. Z dlouhodobého hlediska chybí v krajině asi 300 milimetrů srážek. Sucho zesilují především vzrůstající teploty.
  Nejdřív pětisetleté sucho, pak – s nadsázkou – šest propršených měsíců. V Česku se uzavírá nejdeštivější rok za poslední dekádu.

  V průměru napršelo mezi 700 a 800 milimetry srážek. Takové úhrny meteorologové zaznamenali naposledy v roce 2010. „Tehdy spadlo ještě minimálně o 100 milimetrů za rok více než letos,“ řekl pro Seznam Zprávy klimatolog Pavel Zahradníček z portálu intersucho.cz.

  Celý článek k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE.