Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2020 do 10.06.2020

 

Zájmové období trvající od 1. května až do 10. června bylo charakteristické přetrvávajícím deštěm, podprůměrnou teplotou vzduchu a mimořádně vysokou hladinou záření. Srážky, které se vyskytly, byly soustředěny hlavně v první květnové a v první červnové dekádě a na čas vyrovnaly deficit vlhkosti půdy (převážně v ornici), který se v důsledku nedostatku srážek od poloviny března zvyšoval. Tyto srážky byly na mnohých místech nesmírně důležité hlavně pro letní plodiny, kde pomohly udržet půdní vlhkost na úrovni dostačující pro růst. Pro ozimy, které už mnohdy vývojově odpovídají fázi plnění zrna, přišel déšť pozdě a navíc mohl zapříčinit výskyt plísní. Přesto patří letošní jaro mezi nejsušší v historii. Zájmové období bylo také od začátku května chladnější než obvykle. Denní teploty byly v porovnání s dlouhodobým průměrem o 1 až 4°C nižší. To zapříčinilo zpomalení růstu a vývoje, který byl z předcházejících období v pokročilém stádiu. Začátkem druhé květnové dekády teploty regionálně klesly pod 0°C. Objevilo se několik nočních mrazů, které někde proběhly bez větších následků a na některých místech poškodily řepku, kukuřici a brambory.  

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

 

 

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

16. 6. 2020
pro
HU
Maďarsko
V průběhu zájmového období byly teploty v Maďarsku podprůměrné. Nejvýraznější podprůměrná teplota za celé období byla zaznamenána v květnu, což mělo za následek negativní tepelnou anomálii (o 1 až 2,5 °C). Nejsilnější negativní anomálie se vyskytly v severovýchodní oblasti země. Kolem 13. května způsobily mrazy na úrovni půdy poškození listů kukuřice na zrno, ale očekává se zotavení. Po dlouhém období bez výrazných srážek (jak bylo uvedeno v květnu) byl během prvních dvou květnových dekád zaznamenán mírný déšť (v rozmezí 5 až 20 mm). Tendence dešťových srážek se od poslední květnové dekády zvýšila, ovšem pouze ve formě malých událostí, které byly v součtu srážek výrazně podprůměrné, z 35 až 50 mm ve středním Maďarsku na 50 až 80 mm v okolních oblastech blíže k hranici. Chladnější počasí nepříznivě zpomalilo růst a rozšíření plochy listů kukuřice na zrno a dalších termofilních plodin. Neadekvátní podmínky (nízké teploty a suché ornice) vedly na několika místech k nedostatečně rozvinutým a nerovnoměrným porostům letních plodin. Příznivé deště v posledních třech týdnech však zlepšily podmínky vlhkosti půdy, což má pozitivní vliv na růst plodin. Řepka dokvetla v polovině května a dosáhla naplnění zrn. Zimní obiloviny kvetou nebo jsou ve stádiu plnění zrna. Obsah půdní vlhkosti v zimních plodinách byl výrazně nižší než obvykle. Nízké teploty v květnu poněkud zmírnily negativní účinky nedostatku vody. Hromadění biomasy zimních obilovin a řepky je ve východní polovině země podprůměrné. V západních oblastech, kde je zásobování vodou přiměřenější, je blízké průměru. Prognózy výnosů pro zimní obiloviny a řepku byly sníženy nebo zachovány, zatímco prognózy výnosů pro letní plodiny byly revidovány směrem nahoru.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 11. 5. 2021

  Sucho je na 12 procentech území Česka, mají však přijít srážky

  Některý z pěti stupňů sucha je momentálně na 12 procentech území České republiky, což je o 10 procent víc než před týdnem.
  "V dalších 10 dnech modely slibují hodně srážek. Může spadnout i více než 50 mm. Počáteční tropické teploty vystřídá velice brzy hodnoty obvyklé pro současné období a to by mělo vydržet až do konce května," uvedli vědci na portále Intersucho.
  Článek vycházející z informací, které jsou uveřejněny na portálu intersucho.cz, vyšel na ČTK, ekolist.cz, agris.cz, eurozpravy.cz a enviweb.cz.

   

 • 26. 4. 2021

  Výrazně chladný duben, Intersucho a Fenofáze na ČT24

  V Událostech na ČT24 byla prezentována mapa Intersucha (relativní nasycení půdy) a také další informace z webu fenofaze.cz. O kolik je letošní příroda zpomalena?
  Reportáž ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 33:13 a 35:42)