Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropy


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2024 do 15.06.2024

 

Zájmové období bylo v Evropě, i v rámci rozlohy jednotlivých států, různorodé. V několika zemích ho charakterizovaly velmi vlhké podmínky (např. Belgie, Nizozemí, Francie, sever Itálie), které podpořily rozvoj a šíření škůdců a chorob, znemožnily včasné vysetí letních plodin, zapříčinily polehání a komplikovaly sklizeň ozimů a celkově práci na poli. Jiné země hlásí sucho, zapříčiněné nedostatečným množství srážek (např. Německo, Polsko, jih Itálie, Ukrajina). I teplotně se zájmové země rozcházejí. Např. ve Francii, Německu a Bulharsku byly květnové teploty podprůměrné, v Polsku, Dánsku, Belgii či Nizozemí tomu bylo naopak. Mnohé ze zájmových zemí hlásí na základě modelových simulací či satelitních snímků větší akumulaci biomasy u plodin a zrychlený vývoj. Na prognózy výnosů je však ještě brzy, protože velikost výnosu stále může ovlivnit mnoho faktorů.

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

25. 6. 2024
pro
SI
Slovinsko
Květen byl charakterizován teplotami v souladu s dlouhodobým průměrem, zatímco první dekáda června byla teplejší než obvykle. Zájmové období bylo obzvláště vlhké, s úhrny srážek výrazně nad dlouhodobým průměrem. Pozoruhodné jsou zejména srážkové úhrny v západním Slovinsku, které překročily dlouhodobý průměr o 100–150 % a dosáhly více než 400 mm. Mírné teploty v květnu usnadnily dozrávání obilí. Vyšší teploty během první červnové dekády a pokračující srážky také zvýšily tlak chorob a mohou ovlivnit kvalitu obilí na těch polích, která nebyla včas ošetřena. Nadprůměrné teploty během sezóny posunuly cyklus ozimých plodin přibližně o 2 týdny. Začíná sklizeň. Modelové simulace ukazují nadprůměrné úrovně biomasy ve Vzhodna Slovenija. Prognózy výnosů ozimých plodin zůstávají mírně nad pětiletým průměrem. Dosavadní dostatečná zásoba vody, očekávaný červnový vzestup teplot a předpověď suššího období, to vše by mělo být přínosem pro pozitivní vývoj letních plodin. Protože je však příliš brzy na to, abychom s jistotou vyhodnotili dopad těchto podmínek, prognózy výnosů letních plodin zůstávají v souladu s historickým trendem.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE