Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropy


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2024 do 15.06.2024

 

Zájmové období bylo v Evropě, i v rámci rozlohy jednotlivých států, různorodé. V několika zemích ho charakterizovaly velmi vlhké podmínky (např. Belgie, Nizozemí, Francie, sever Itálie), které podpořily rozvoj a šíření škůdců a chorob, znemožnily včasné vysetí letních plodin, zapříčinily polehání a komplikovaly sklizeň ozimů a celkově práci na poli. Jiné země hlásí sucho, zapříčiněné nedostatečným množství srážek (např. Německo, Polsko, jih Itálie, Ukrajina). I teplotně se zájmové země rozcházejí. Např. ve Francii, Německu a Bulharsku byly květnové teploty podprůměrné, v Polsku, Dánsku, Belgii či Nizozemí tomu bylo naopak. Mnohé ze zájmových zemí hlásí na základě modelových simulací či satelitních snímků větší akumulaci biomasy u plodin a zrychlený vývoj. Na prognózy výnosů je však ještě brzy, protože velikost výnosu stále může ovlivnit mnoho faktorů.

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

25. 6. 2024
pro
DE
Německo
První polovina května byla mírně chladnější než obvykle. Vyskytly se epizodní srážky, zejména v jižním a západním Německu. Od té doby se nadprůměrné teploty ve dne a podprůměrné teploty v noci v teplotním součtu přiblížily dlouhodobému průměru. Suché období vedlo od poloviny května ke značnému srážkovému deficitu s rekordně nízkými úhrny srážek (přibližně 50 % dlouhodobého průměru v celé zemi a deficit kolem 80 % na severovýchodě). Zatímco vydatné srážky v předchozích měsících plně obnovily půdní vlhkost na západě a jihu, severní a východní Německo čelí výrazně snížené hladině půdní vody (např. -25 % v Meklenbursku Předním Pomořansku), a tudíž výrazně snížené dostupnosti vody pro rostliny. V současné době tyto podmínky ještě neovlivnily růst rostlin, a proto prognózy výnosů ozimých plodin zůstávají nad pětiletým průměrem. Srážky v nadcházejících týdnech budou klíčové pro plnění zrna obilí a pro udržení očekávání výnosů a předpovědi počasí na příští týden naznačují návrat srážek v celém Německu. Letní plodiny, které těžily z vyšších teplot a úrovní radiace během dne, se po zpoždění setí prosadily, ale stále jsou pozadu. Pokud budou pokračovat suché podmínky, může mít rostoucí deficit půdní vlhkosti významný negativní dopad na vývoj plodin a výnos. Prognózy výnosů letních plodin zůstávají obecně pozitivní ve srovnání s pětiletým průměrem i s rokem 2022, ale některé byly revidovány směrem dolů (např. cukrová řepa, brambory a slunečnice).
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE