Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropy


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2024 do 15.06.2024

 

Zájmové období bylo v Evropě, i v rámci rozlohy jednotlivých států, různorodé. V několika zemích ho charakterizovaly velmi vlhké podmínky (např. Belgie, Nizozemí, Francie, sever Itálie), které podpořily rozvoj a šíření škůdců a chorob, znemožnily včasné vysetí letních plodin, zapříčinily polehání a komplikovaly sklizeň ozimů a celkově práci na poli. Jiné země hlásí sucho, zapříčiněné nedostatečným množství srážek (např. Německo, Polsko, jih Itálie, Ukrajina). I teplotně se zájmové země rozcházejí. Např. ve Francii, Německu a Bulharsku byly květnové teploty podprůměrné, v Polsku, Dánsku, Belgii či Nizozemí tomu bylo naopak. Mnohé ze zájmových zemí hlásí na základě modelových simulací či satelitních snímků větší akumulaci biomasy u plodin a zrychlený vývoj. Na prognózy výnosů je však ještě brzy, protože velikost výnosu stále může ovlivnit mnoho faktorů.

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

25. 6. 2024
pro
FR
Francie
Zájmové období bylo charakterizováno vlhčími podmínkami v širokém pásmu od severovýchodu po centrální pobřeží Atlantiku. V severovýchodním regionu spadlo během zájmového období až 200 mm srážek, což je více než dvojnásobné překročení průměru. Od 1. do 20. května spadlo v západních regionech více než 130 mm srážek, čímž se rok 2024 stal nejdeštivější sezónou v 30leté databázi. Květnové teploty se blížily průměru, zatímco červen byl teplotně podprůměrný, zejména na severu. Úroveň radiace byla mírně podprůměrná (– 1,5 %). Vlhké podmínky mají negativní dopad na ozimé a jarní plodiny. Tlak škůdců a chorob zůstává ve většině regionů vysoký, zejména na severovýchodě a na pozemcích s těžkou a špatně odvodňující půdou. Mírné teploty, které trvají od května, měly pozitivní vliv na fázi plnění zrna, takže malá hustota klasů může být kompenzována vyšší hmotností zrna. Setí letních plodin bylo dokončeno na začátku června, asi o 2 týdny později než obvykle. Toto zpoždění by mohlo ovlivnit výnosy, protože zemědělci museli volit odrůdy s předčasným zráním a nižším výnosovým potenciálem. Prognózy výnosů pro měkkou pšenici a řepku byly sníženy, aby se zohlednily účinky vytrvalých dešťů, zatímco prognóza výnosů letních plodin je mírně snížena kvůli očekávané kratší sezóně; prognózy výnosů zimních i letních plodin se pohybují kolem trendu nebo pod ním.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE