Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 7. august 2016

  7. august 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Mierne sucho sa v celom pôdnom profile opäť vyskytuje na krajnom východe. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho v okrese Sobrance. Relatívne nasýtenie stúplo najmä na juhozápade Slovenska. V povrchovej vrstve je relatívne nasýtenie ojedinele v okolí Humenného približne 20 %.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 31. júl 2016

  31. júl 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Uplynulý týždeň bol na niektorých miestach až extrémne vlhký. Na krajnom východe tento záver neplatí. Intenzita sucha je tu stále na úrovni S1, inde je to bez náznaku sucha. Relatívne nasýtenie je stále najnižšie na Záhorí, v hlbšej časti profilu sú hodnoty okolo 10 %. Oveľa lepšie je na tom povrchová vrstva pôdy do 40 cm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. júl 2016

  24. júl 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V uplynulom týždni sa situácia dramaticky nezmenila. Začínajúce sucho je tentoraz na krajnom východe krajiny. V povrchovej vrstve relatívne nasýtenie stúplo najmä v severovýchodnej časti a na juhozápade. Intenzita sucha badateľne poklesla v hlbších častiach profilu, kde s odstupom času došlo k doplneniu vlahy z predminulého týždňa.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. júl 2016

  17. júl 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 10.7. do 17.7.2016 nastalo výrazne zlepšenie situácia. Máme za sebou veľmi vlhký týždeň. Extrémne sucho sa vyskytuje už len ojedinele v hlbšej časti profilu na východe. V povrchovej časti profilu do 40 cm je celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je ojedinele stále pod 10 % v hlbšej časti profilu.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. júl 2016

  10. júl 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V uplynulom týždni sa situácia výrazne zhoršila najmä na Podunajskej nížine. Relatívne nasýtenie tu je v intervale 10-20 %, ojedinele dokonca pod 10 %. Na východe je extrémne sucho na severovýchode, v okresoch Stropkov, Svidník a Medzilaborce. Na Východoslovenskej nížine sa situácia zlepšila, v povrchovej vrstve už to je dokonca bez rizika sucha.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. júl 2016

  3. júl 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V uplynulom týždni sa intenzita sucha na území Slovenska zlepšila. Extrémne sucho postihuje už menej ako  1,5 % územia. Najviac sú zasiahnuté okresy na východe Slovenska. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve sa taktiež zvýšilo. Naopak, k jeho miernemu zníženiu došlo v spodnej vrstve pôdy, najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. jún 2016

  26. jún 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V uplynulom týždni sa intenzita sucha opäť zhoršila. Extrémne sucho postihuje viac ako  10 % územia. Najviac sú zasiahnuté okresy na východe Slovenska. Relatívne nasýtenie sa taktiež znížilo, a to najmä v povrchovej vrstve. Na približne 1 % plochy je pôda takmer úplne vyschnutá.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. jún 2016

  19. jún 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 12.6. do 19.6.2016 sa opäť zhoršili vlhkostné podmienky na východnom Slovensku. Oblasť s extrémnym suchom sa rozširuje ďalej na severozápad a pokrýva už 2 % celkovej plochy. Výrazne zhoršené podmienky v porovnaní s minulým týždňom sú aj v oblasti Abova. Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia ojedinele dosahujú 10-20 %.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. jún 2016

  12. jún 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:
  V týždni od 5.6. do 12.6.2016 sa zhoršila situácia na východe, a to platí ako aj pre krajný východ, tak aj pre Spiš a Šariš. Na východnom Slovensku ide ojedinele o extrémne sucho. Najhoršia situácia je v okresoch Snina, Humenné, ale aj Michalovce a Sobrance. Zatiaľ, čo na východe je situácia kritická, na juhozápade je naďalej vlhko a bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie na Východoslovenskej nížine dosahuje v povrchovej vrstve hodnoty okolo 10-20 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. jún 2016

  5. jún 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:
  V poslednom týždni sme opäť zaznamenali zvýraznenie rozdielov medzi západom a východom krajiny. Na západe sú podmienky podstatne lepšie v porovnaní s predminulým týždňom. Na východe je situácia opačná. Tu sa sucho ďalej rozširuje smerom na sever. Mierne sucho je už aj na severovýchode. Relatívne nasýtenie v okrese Humenné je v povrchovej vrstve 20-30 %.
   

  ďalej >