Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 2. júl 2017

  2. júl 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia, aj napriek zrážkam, sa v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Okrem Záhoria, je extrémne sucho aj na severozápade, a v hlbšej časti profilu aj na východe. Relatívne nasýtenie dosahuje na Podunajskej nížine a Záhorí hodnoty v intervale 10-20 %, v hlbšej vrstve dokonca pod 10 %. Bod zníženej dostupnosti je prekonaný na približne 1/2 územia.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. jún 2017

  25. jún 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Na krajnom juhozápade sa vyskytuje výrazné sucho, na Záhorí je to ojedinele až extrémne sucho. Sucho v povrchovej vrstve zasahuje najmä západné Slovensko, ale aj Juhoslovenskú a Košickú kotlinu. V hlbšej vrstve je ojedinele výrazné sucho aj v oblasti Slovenského krasu. Relatívne nasýtenie je v hornej vrstve profilu na Podunajskej a Záhorskej nížine 10-20 % (ojedinele pod až 10 %), v hlbšom profile na Záhorí dokonca pod 10 %.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. jún 2017

  18. jún 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Na juhozápade sa ojedinele vyskytuje výrazné sucho, na Záhorí je to až výnimočné sucho. Sucho v povrchovej vrstve zasahuje v podstate len západné Slovensko. V hlbšej vrstve je mierne sucho aj na východe a v strede krajiny. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej a Záhorskej nížine 10-20 %, v hlbšom profile dokonca pod 10 %.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. jún 2017

  11. jún 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Výnimočné sucho sa naďalej vyskytuje v celom profile na Záhorí, a v povrchovej vrstve v okolí Nového Mesta n. Váhom. Relatívne nasýtenie stúplo na Záhorí a vo východnej časti Podunajskej nížiny, no v západnej časti Podunajskej nížiny sú najnižšie hodnoty stále 10-20 %, v hlbšej vrstve na Záhorí, dokonca pod 10 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. jún 2017

  4. jún 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Extrémne sucho sa v povrchovej vrstve vyskytuje ojedinele na Záhorí. Výnimočné sucho je okrem juhozápadu, aj v Košickej kotline. Na veľkej časti Podunajskej nížiny prevažuje relatívne nasýtenie 10-20 %,  ojedinele na juhozápade dokonca aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Záhorí už v intervale -60 až -80 mm.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. máj 2017

  28. máj 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Po predchádzajúcom týždni sa výrazné sucho rozšírilo na veľkej časti Záhoria. Začínajúce sucho sa v povrchovej vrstve objavilo takmer na celej Podunajskej nížine, ale aj na severozápade a Above. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je lokálne na juhozápade len 10 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne tretine územia Slovenska.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. máj 2017

  21. máj 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V povrchovej vrstve došlo k výraznému poklesu pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je pod 50 % aj na strednom a východnom Slovensku. K zmene došlo aj v hlbšej vrstve. Výrazné sucho sa opäť objavilo na Záhorí, v povrchovej vrstve je mierne sucho aj na strednom Slovensku.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. máj 2017

  14. máj 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V povrchovej aj hlbšej vrstve je na juhozápade mierne sucho. V povrchovej vrstve je zasiahnutá najmä oblasť Bratislavy, v hlbšej časti profilu západná časť Záhoria. Relatívne nasýtenie v povrchovej časti profilu je najnižšie 10-20 % v okolí Bratislavy. V tejto oblasti sa naďalej prehlbuje aj deficit pôdnej vlahy.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. máj 2017

  7. máj 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V povrchovej vrstve je začínajúce sucho len na krajnom juhozápade. V hlbšej časti profilu pretrváva mierne sucho v západnej časti Záhoria. Relatívne nasýtenie pod 50 % je na juhozápade, v okolí Bratislavy, a tiež na Záhorí, kde je zároveň deficit pôdnej vlahy až do -40 mm.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. apríl 2017

  30. apríl 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha

  V hlbšej časti profilu je výrazné sucho na Záhorí, oveľa priaznivejšia situácia je však v povrchovej vrstve. Začínajúce sucho pozorujeme len v okolí Pezinka. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo na veľkej časti Slovenska, na krajnom juhozápade a ojedinele aj na Východoslovenskej nížine je nasýtenie v hornej vrstve 40-50 %.
   

  ďalej >